UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Burse pentru rezultate profesionale

 
   

 Studenți

 Burse


 Pentru rezultate
 Sociale
 În străinătate


 Învățământ


 Orar
 Programe analitice
 Planuri învățământ


 Diverse


 Cazare
 Harta campus
 Download


Studentii pot beneficia semestrial, de la bugetul de stat, de burse pentru rezultate profesionale si de burse sociale.


Bursele de studiu sunt de trei categorii:

- de studiu;

- de merit;

- de performanță.Bursele sociale sunt de două categorii:

- integrale;

- parțiale.


Anunț privind obținerea burselor sociale în sem. II al anul universitar 2011-2012Numărul studenților bursieri, mediile minime (diferite în funcție de anul de studii) și cuantumul bursei (diferit în funcție de medie) se propun de către Comisia de acordare a burselor din cadrul Facultății (formată din prodecan, secretarul șef al Facultății și din trei studenți) și se aprobă de Consiliul Facultății, astfel încât valoarea totală a burselor pe facultate să se încadreze în bugetul alocat.