UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Cazare în căminele Facultății de Mecanică

 
   

 Studenți

 Burse


 Pentru rezultate
 Sociale
 În străinătate


 Învățământ


 Orar
 Programe analitice
 Planuri învățământ


 Diverse


 Cazare
 Harta campus
 Download


Studenții care au domiciliul în alte localități decât în municipiul Iași pot beneficia de cazare în Campusul “Tudor Vladimirescu”.


Procedura privind cazarea studenților Facultății de Mecanică în campusul studențesc "Tudor Vladimirescu" din Iași, ce se va aplica pentru anul universitar 2007-2008, însoțită de Anexa 1 - Criterii și metodologia privind calculul punctajului pentru repartiția locurilor de cazare la studenții, masteranzii și doctoranzii căsătoriți și doctoranzii necăsătoriți poate fi descărcată / vizualizată apăsînd aici.


Informații utile (documente MSWord):


Calendarul cazării 2010-2011

Acte necesare pentru comisia de cazare și acte necesare pentru administratorul de cămin


Pentru anul universitar 2006-2007 Facultatea de Mecanică dispune de un număr de:

- 255 locuri în caminul T10, în camere cu câte 4 locuri,

- 319 locuri în caminul T15, în camere cu câte 3 locuri, cu grad sporit de confort.


Studenții căsătoriți pot beneficia de cazare în căminele de familiști.

Toți studenții din anul I și din anul VI, cu domiciliul în alte localități, sunt cazați în căminele Facultății.

Pentru studenții din ceilalți ani de studii acordarea locurilor de cazare se face în funcție de numărul locurilor disponibile și de rezultatele obținute în procesul didactic.