UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Cercetare științifică

 
   

 Cercetare științifică

  Cercetare
  Centre de cercetare
  Cercetare la centre
  Granturi 2008
  Granturi 2007


  Conferințe ACME


  ACME 2004
  ACME 2006
  ACME 2008
  ACME 2010


  ROBOTICA 2006


  COMEFIM'9 2008


  COFRET 2010


La Facultatea de Mecanică se desfășoară activități de cercetare în toate domeniile majore ale ingineriei mecanice. Cele mai importante domenii de cercetare includ producerea și utilizarea eficientă a energiei termice, reducerea poluării mediului, îmbunătățirea calității și performanțelor organelor de mașini, echipamente de diagnosticare a fiabilității și a tensiunilor mecanice și termice, proiectarea roboților industriali, biomecanică, echipamente ultraperformante pentru motoare cu ardere internă, îmbunătățirea mașinilor pentru agricultură și industrie alimentară.

În fiecare an cadrele didactice ale Facultății de Mecanică sunt angrenate într-un număr mare de granturi de cercetare. De exemplu, în 2009 s-au încheiat un număr de 23 de granturi cu Consiliul Național al Cercetării Științifice în Învățământul Superior (CNCSIS) și cu Academia Română, iar alte 3 au fost încheiate cu parteneri din industrie. Deasemenea, au fost susținute 6 teze de doctorat.

O metodă importantă de diseminare a rezultatelor este publicarea de lucrări și cărți de specialitate. Astfel, pentru 2009 publicațiile au cuprins 166 de articole în reviste naționale și internaționale și 22 de cărți. De asemenea, au fost brevetate două invenții.

În principal, cercetarea este efectuată în clădirile Facultății de Mecanică. Unele proiecte de cercetare cuprind cooperări cu alte universități din România și din străinătate, cât și cu companii industriale. Aici trebuie menționate Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică Tehnică, ICEMENERG București, INMA București, Dacia Automobile SA – Pitești.