UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Cezar Racocea

profesor universitar, doctor inginer

Data și locul nașterii:

02.04.1947, Șerbăuți – Rădăuți, județul SuceavaStudii

• Liceul “Ștefan Cel Mare” din Suceava - promoția 1965

• Facultatea de Mecanică, Secția Tehnologia Construcției de Mașini - promoția 1970


Doctorat

• anul: 1981

• domeniul: Inginerie mecanică

• titlul tezei: Cercetări privind dinamica și forma constructivă a rulmenților oscilanți cu role butoi pe două rânduri în scopul măririi capacității portante și a vitezei de rotație

• conducător științific: prof.univ.dr.doc.șt. ing. Nicolae Popinceanu


Carieră

• 1970-1977 – asistent universitar

• 1977-1990 – șef de lucrări

• 1990 – 1994 – conferențiar universitar

• 1994 – prezent – profesor universitar


Discipline predate:

• Elemente de inginerie mecanică și construcția utilajului chimic;

• Elemente constructive de mecanică fină.


Domenii principale de cercetare abordate

• durabilitatea și viteza de rotație a rulmenților;

• influența câmpului electric și magnetic asupra durabilității rulmenților.


Membru în societăți științifice și profesionale:

• Asociația de Robotică din România

• Societatea Română de Mecatronică (SROMECA)

• Societatea Națională de Transmisii Mecanice

• Asociația Română de Tribologie

• Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR)


Funcții de conducere:

• șef catedră Organe de Mașini 1996 - 2000


Publicații:

• cărți cu ISBN, publicate în edituri recunoscute CNCSIS: 7

• cursuri și îndrumare publicate în Universitate: 7

• articole în reviste, sesiuni științifice: 118

• alte publicații: - Brevete de invenție: 9


Lucrări reprezentative:

• Gafițanu M., Năstase D., Crețu Sp., Coman Gh., Racocea C., Nestor T., Olaru D., Rulmenți – Vol.2 (monografia a primit premiul AUREL VLAICU al Academiei Române) – Editura Tehnică, București, 1985.


Granturi: 16


Stagii de specializare:

• schimb de experiență și informare: - Franța, Germania, Grecia


Hobby-uri:

fotografie
   
 

Admitere

Campus

Studenți

Catedre

Despre

Contact/suport

Admitere
Studenți români
Studenți străini
Masterat
Doctorat
Cazare
Harta campus
Masterat
Studii de doctorat
Plan de învățământ
Orar
Burse
Examen de diplomă
OMM
RM
TMR
TMTFC
MAR
MAIA
Despre facultate
Facilități
Cercetare
Secretariat
Contact
Legături
Webmaster
Harta Site