UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Doctorat

 
   

 Admitere

  Masterat


 Admitere
 Plan învățământ


  Specializări


 STA
 DET
 MTFC
 TNIA
 SR
 MCTA

 Mecatronică avansată
 DET
 Ingineria căldurii
 STA
 CCR
 IMA
 SPCR
 CEAR


 Doctorat


 Conducători

 Acte necesare

 Subiecte admitere


 Programul BRAIN


  Doctori honoris causa

Numărul de locuri

Inginerie mecanică: 23 locuri cu frecventă, cu bursă; 20 locuri cu frecventă, fără bursă

Ingineria materialelor: 6 locuri cu frecventă, cu bursă; 5 locuri cu frecventă, fără bursăProgramul înscrierii

5 - 21 septembrie 2011, la secretariatul Prorectoratului științific, Bulevardul Mangeron nr. 47

Taxa de inscriere se achita la caseria universitatii.


Procedura de înscriere la doctorat


Studii de doctorat

Programul de doctorat oferă studii aprofundate în inginerie mecanică și poate fi urmat la studii cu frecvență (pentru o perioadă de 3 ani) sau la studii fără frecvență (pentru o perioadă de 3 ani).

Funcție de tematica abordată, teza de doctorat va cuprinde analiză teoretică, parte experimentală și / sau modelare numerică.

Candidatul va susține examene pe parcurs și o prezentare / examinare finală. La îndeplinirea tuturor cerințelor programului candidatul va obține o diplomă de Doctor în Inginerie Mecanică.


Conducători științifici de doctorat - domeniul Inginerie mecanică

Catedra de Organe de Mașini și Mecatronică

• prof.univ.dr.ing. Mihai GAFIȚANU

• prof.univ.dr.ing. Spiridon CREȚU

• prof.univ.dr.ing. Dumitru OLARU

• prof.univ.dr.ing. Corneliu MUNTEANU


Catedra de Motoare și Autovehicule Rutiere

• prof.univ.dr.ing. Mircea ZUGRĂVEL

• prof.univ.dr.ing. Radu GAIGINSCHI

• prof.univ.dr.ing. Dan DĂSCĂLESCU


Catedra de Termotehnică, Mașini Termice, Frigotehnie și Climatizare

• prof.univ.dr.ing. Emil JUGUREANU

• prof.univ.dr.ing. Gheorghe DUMITRAȘCUCatedra de Teoria Mecanismelor și Robotică

• prof.univ.dr.ing. Vasile MERTICARU

• prof.univ.dr.ing. Virgil ATANASIU

• prof.univ.dr.ing. Ioan DOROFTEI


Catedra de Rezistența Materialelor

• prof.univ.dr.ing. Paul BÂRSĂNESCU


Catedra de Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentară

• prof.univ.dr.ing. Vasile NECULĂIASA