UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Download

 
   

Facultatea de Mecanică din Iași

Fișiere oferite pentru download:


Ghidul studentului din anul I

Pliant admitere

Fluturaș admitere


Orar


Programe analitice


CV model EuropassCursuri, îndrumare și cărți oferite pentru download:


Cursul "Autovehicule speciale și utilaje", an V AR (pdf, arhivate)

Autori: Roșca R., Dăscălescu D.S., Țenu I., Rakoși E., Manolache Gh.


Cursul "Instalații anexe ale motoarelor pentru autovehicule rutiere", an IV AR (pdf, arhivate)

Autori: Rakosi E., Manolache Gh.


Cursul "Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă pentru autovehicule rutiere", an IV AR (pdf, arhivate)

Autori: Rakosi E., Manolache Gh.


"Motoare cu ardere internă - procese, caracteristici, alimentare. Îndrumar pentru lucrări practice de laborator" (pdf)

Autori: Roșca R., Rakosi E., Manolache Gh.


"Tehnici și echipamente pentru diagnosticarea autovehiculelor. Îndrumar pentru lucrări practice de laborator" (pdf)

Autori: Rakosi E., Roșca R., Manolache Gh.


Curs "Expertize Tehnice si Evaluari in Ingineria Mecanica" pentru Master - toate specializările (pdf arhivate zip)

Autor: Goanță V.


Laborator pentru "Expertize Tehnice si Evaluari in Ingineria Mecanica"pentru Master - toate specializările (pdf arhivate zip)

Autor: Goanță V.


Curs"Mecanica ruperii" pentru Master - specializarea DET(pdf arhivate zip)

Autor: Goanță V.


Laborator pentru "Mecanica ruperii" pentru Master - specializarea DET(pdf arhivate zip)

Autor: Goanță V.


Curs "Oboseala ruperii", - pentru anul III, specializarea Inginerie mecanica (pdf arhivate zip)

Autor: Goanță V.


Capitolul "Compresoare" din cartea "Mașini și instalații termice și hidraulice" (Ed. CERMI, 2001) (pdf)

Autori: Homutescu V.M., Homutescu C.A., Homutescu A.


Cartea "Introducere în mașini Stirling" (pdf)

Autori: Homutescu C.A., Savitescu Gh., Jugureanu E., Homutescu V.M.


"Teste de matematică și fizică pentru admitere la Facultatea de Mecanică" (fișier pdf)

Autori: Ștefanovici M., Strugaru R., Condurache D.


"Rezistența Materialelor, partea I - curs pentru studenții de la CMMI" (site)

Autor: Mareș M.


"Rezistența materialelor. Lucrări de laborator pentru studenții de la secțiile de Inginerie și Management (pdf)

Autor: Mareș M.


Cursul:"Matematici speciale", anul II, studii universitate de licență; (site)

Autor: Ion Crăciun


Cursul:"Analiză matematică. Calcul diferential." anul I; (site)

Autor: Ion Crăciun


Cursul:"Analiză matematică. Calcul integral." anul I, studii universitate de licență; (site)

Autor: Ion Crăciun


Subiecte de examen la disciplina de Analiză matematică - anul I (site)

Autor: Ion Crăciun


Aplicații ale calcului diferențial - anul I (site)

Autor: Ion Crăciun


Tipuri de subiecte pentru examenul de Matematici speciale - anul II (site)

Autor: prof.dr.matem.Ion Crăciun


Subiecte pentru examenul de Analiza matematica 2013 (site)

Autor: prof.dr.matem.Ion Crăciun


Lucrari de verificare a cunostintelor la disciplina de Matematici speciale (site)

Autor: prof.dr.matem.Ion Crăciun


Transformarea Laplace. Aplicatii ale transformarii Laplace. (site)

Autor: prof.dr.matem.Ion Crăciun


Teme Algebra si Geometrie 2013. (site)

Tema 1. (site)

Tema 2. (site)

Tema 3. (site)

Tema 4. (site)