• Welcome!
  Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.
 • Welcome!
  Welcome! The Faculty of Mechanical Engineering of Iasi offers high quality study programs for bachelor, master and doctoral degrees.
 • Admission 2016
  Admission 2016 For the admission in July 2016, we have a total of 354 places, Automotive Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics and Robotics, and also 247 places for the Masters.
 • Welcome!
  Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.

Admitere la masterat

Programul înscrierii

15 - 30 iulie 2013

Orele 10.00 – 14.00

La secretariatul Facultăţii de Mecanică (Str. Profesor Docent Dr. Ing. Dimitrie Mangeron, Nr.43, Iaşi, etaj I)

La înscriere, candidaţii completează o fişă de înscriere, în care precizează ordinea preferintelor privind specializarea pe care o doresc să o urmeze la masterat.

Metoda de selecţie: concurs de dosare

Media de admitere = media examenului de diploma/licenta

Se întocmeşte un clasament general, iar candidaţii vor fi repartizaţi pe specializări în funcţie de media de concurs obţinută.

 

Admitere masterat

Învăţământul universitar de masterat asigură specializarea în domeniu şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de studii superioare.

Masterat (M.Sc.)

Absolventul va primi o Diplomă de Master.

La masterat se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de inginer sau echivalentă cu aceasta, atât din Universitatea Tehnică Iaşi cât şi din alte instituţii de învăţământ superior (inclusiv din cele care nu organizează ciclul de masterat), indiferent de specializarea absolvită şi de anul absolvirii.

 

ciclul universitar de masterat (cf. Legii 288/2004)

Specializarea Numărul de locuri fără taxă Numărul de locuri cu taxă

domeniul Ingineria Autovehiculelor - 2 ani:

Sistemica transporturilor autopropulsate - STA

Concepţia şi managementul proiectării automobilului - CMPA*

Siguranţia şi performanţele circulaţiei rutiere - SPCR

Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere - ETAR

 

 20

 20

 

 20

-

 

30

30

 

30

50

domeniul Inginerie Mecanică - 2 ani

Diagnoze şi Expertize Tehnice în Ingineria Mecanică (DET)

Maşini termice, frigotehnie şi climatizare - MTFC

Tehnici nepoluante în industria alimentară - TNIA

 

20

20

20

 

30

30

30

domeniul Mecatronică şi Robotică - 2 ani

Sisteme robotizate - SR

Mecatronică avansată - MCTA

 

20

20

 

30

30

TOTAL

160 290

* Masteratul CMPA este organizat în colaborare cu firma Renault Technologie Roumanie (RTR), care va asigura un stagiu cu o durată pe 20 de săptămâni în semestrul al IV-lea. În cadrul acestui masterat RTR alocă aproximativ 10 burse celor mai buni studenţi.


Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la Master

- Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultăţii).

- Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia, în original.

- Diplomă de studii superioare, forma lungă de învăţământ sau diplomă echivalentă acesteia, în original.

- Certificat de naştere (copie legalizată de Notariat sau de comisia de înscriere a facultăţii).

- Trei fotografii tip buletin de identitate.

- Dosar plic.

- Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concurs (100 RON).

- Adeverinţă medicală.

 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):

- candidaţii copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);

- candidaţii orfani de ambii părinţi;

- candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;

- candidaţii copii ai angajaţilor Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

 

Ştiri

Mediafax
245102
Today
This week.
This month.
Total
32
32
1529
245102
Your IP: 34.238.194.166
Hour: 2019-08-19 08:56:25