• Welcome!
  Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.
 • Welcome!
  Welcome! The Faculty of Mechanical Engineering of Iasi offers high quality study programs for bachelor, master and doctoral degrees.
 • Admission 2016
  Admission 2016 For the admission in July 2016, we have a total of 354 places, Automotive Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics and Robotics, and also 247 places for the Masters.
 • Welcome!
  Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.

Comisiile facultăţii

Comisia de strategie şi reformă:

1. prof.univ.dr.ing. Cezar Oprişan – preşedinte

2. prof.univ.dr.ing. Dumitru Olaru

3. prof.univ.dr.ing. Gheorghe Dumitraşcu

4. prof.univ.dr.ing. Paul-Doru Bârsănescu

5. prof.univ.dr.ing. Corneliu Comandar

6. conf.univ.dr.ing. Aristotel Popescu

7. conf.univ.dr.ing. Adrian Sachelarie

8. dr.ing. Mariana Olaru - administrator şef facultate

9. ing. Mihaela Samoil - secretar şef facultate

10. student Adrian Donţu

 

Atribuţii:

1. Elaborează strategia privind dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi educaţie;

2. Pefecţionarea planurilor de învăţământ;

3. Analizează propunerile de autorizare şi acreditare pentru programele de studii;

4. Realizează legăturile cu organisme, instituţii şi obiective industriale interne şi externe;

5. Elaborează planul strategic şi operaţional al facultăţii;

6. Urmăreşte modul de desfăşurare al examenului de admitere;

7. Coordonează activitatea de întocmire a statelor de funcţii, concursuri de încadrare, titularizare şi promovare a personalului didactic şi urmăreşte încadrarea în fondurile financiare repartizate de universitate facultăţii;

8. Coordonează activităţile ce se desfăşoară în vederea perfecţionării prin doctorat şi acordarea titlurilor onorifice;

9. Urmăreşte activitatea de informatizare a procesului de învăţământ.


 

Comisia de relaţii internaţionale şi de imagine a facultăţii:

1. conf.univ.dr.ing. Aristotel Popescu – preşedinte

2. prof.univ.dr.ing. Ioan Doroftei

3. prof.univ.dr.ing. Edward Rakoşi

4. conf.univ.dr. Constanţa Avădanei

5. prof.univ.dr.ing. Eugen Golgoţiu

6. prof.univ.dr.ing. Bogdan Horbaniuc

7. conf.dr.ing. Carmen Bujoreanu

8. conf.dr.ing. Viorel Paleu

9. student George Caia

 

Atribuţii:

1. Asigură contacte cu organizaţii, programe şi relaţii de colaborare ştiinţifică şi tehnologică internă şi internaţională;

2. Stabileşte contacte cu conducerea liceelor pentru mediatizarea facultăţii;

3. Coordonează schimburile internaţionale, programe bilaterale şi alte deplasări în străinătate ale cadrelor didactice;

4. Promovează imaginea facultăţii pe plan intern şi extern;

5. Stabileşte măsuri privind marketingul admiterii;

6. Reprezintă Facultatea de Mecanică în discuţiile cu firme şi societăţi din ţară şi străinătate;

7. Stabileşte şi incurajează cooperarea internaţională în probleme studenţeşti;

8. Informează absolvenţii privind oferta locurilor de muncă.


 

Comisia de cercetare ştiinţifică:

1. conf.univ.dr.ing. Adrian Sachelarie – preşedinte

2. prof.univ.dr.ing. Corneliu Munteanu

3. prof.univ.dr.ing. Corina Fetecău

4. conf.univ.dr.ing. Gheorghe Prisăcaru

5. ş.l.dr.ing. Lidia Gaiginschi

6. student Iulian Hogaş

7. student Iacob Daniel

 

Atribuţii:

1. Coordonează cercetarea ştiinţifică în Facultatea de Mecanică;

2. Coordonează din partea Facultăţii de Mecanică Buletinul I.P.Iaşi – seria Construcţii de maşini;

3. Urmăreşte şi coordonează desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice interne si internaţionale etc;

4. Urmăreşte activitatea de documentare ştiinţifică;

5. Coordonează activitatea de organizare a sesiunii facultăţii – ACME;

6. Urmăreşte iniţierea studenţilor în cercetarea ştiinţifică;

7. Coordonează desfăşurarea sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti.


 

Comisia didactică:

1. prof.univ.dr.ing. Corneliu Comandar – preşedinte

2. conf.univ.dr.ing. Cristel Ştirbu

3. prof.univ.dr.ing. Edward Rakoşi

4. ş.l.dr.ing. Ema Panaite

5. prof.univ.dr.mat. Ioan Crăciun

6. conf.univ.dr.ing. Mihai Dorin

7. ş.l.dr.ing. Gheorghe Manolache

8. student Ionuţ Popa

9. student Andrei Zaharia

 

Atribuţii:

1. Coordonează elaborarea şi perfecţionarea programelor analitice;

2. Urmăreşte activitatea de instruire şi de verificare a pregătirii studenţilor;

3. Analizează conţinutul, metodica şi eficienţa procesului instructiv, precum şi acoperirea cu materiale didactice a disciplinelor;

4. Coordonează orarul facultăţii;

5. Urmăreşte activitatea defăşurată la examenele de licenţă şi disertaţie;

6. Coordonează instruirea practică a studenţilor;

7. Coordonează activitatea comisiilor de calitate din facultate.


 

Comisia cu Probleme studenţeşti:

1. conf.univ.dr.ing. Adrian Sachelarie – preşedinte

2. ş.l.dr.ing. Gelu Ianuş

3. student George Caia

4. student Andrei Donţu

5. student Iulian Hogaş

6. student Daniel Iacob

7. student Ştefan Petrariu

8. student Andrei Zaharia

 

Atribuţii:

1. Urmăreşte modul de acordare al burselor;

2. Organizează cazarea studenţilor în cămine;

3. Iniţiază şi sprijină concursurile profesionale şi de cercetare ştiinţifică studenţeşti;

4. Urmăreşte modul de acordare a taberelor şi sprijină activităţile cultural-educative şi sportive studenţeşti.


 

Comisia de etică:

1. prof.univ.dr.ing. Dănuţă Cozma – preşedinte

2. prof.univ.dr.ing. Barbu Drăgan

3. ş.l.dr.ing. Iulian Agape

4. student Ionuţ Popa

 

Atribuţii:

1. Primeşte sesizări şi reclamaţii privind situaţiile care intră sub incidenţa Codului de etică;

2. Organizează investigaţii in scopul culegerii de date privitoare la cazurile care fac subiectul sesizării;

3. După efectuarea investigaţiilor, ia decizii şi emite un raport de caz;

4.Comunică raportul de caz conducerii facultăţii şi propune eventuale recomandări sau sancţiuni.


 

Comisia calitate:

1. prof.univ.dr.ing. Cezar Oprişan

2. prof.univ.dr.ing. Virgil Atanasiu

3. prof.univ.dr.ing. Edward Rakoşi

4. student George Caia

 

Atribuţii:

1. Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii;

2. Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă;

3. Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;

4. Colaborează cu departamentele de calitate ale universităţii, potrivit legii.


 

Comisii ERASMUS:

Selecţie studenţi:

1. conf.univ.dr.ing. Aristotel Popescu – prodecan

2. prof.univ.dr.ing. Ioan Doroftei

3. prof.univ.dr.ing. Paul-Doru Bârsănescu

4. prof.univ.dr.ing. Eugen Golgoţiu

5. conf.univ.dr.ing. Carmen Bujoreanu

6. student Ionuţ-Mădălin Popa

Echivalare discipline studenţi:

1. conf.univ.dr.ing. Aristotel Popescu – prodecan

2. prof.univ.dr.ing. Ioan Doroftei

3. prof.univ.dr.ing. Paul-Doru Bârsănescu

4. prof.univ.dr.ing. Eugen Golgoţiu

5. conf.univ.dr.ing. Carmen Bujoreanu

6. student Ionuţ-Mădălin Popa

Selecţie cadre didactice:

1. conf.univ.dr.ing. Aristotel Popescu – prodecan

2. prof.univ.dr.ing. Ioan Doroftei

3. prof.univ.dr.ing. Paul-Doru Bârsănescu

4. prof.univ.dr.ing. Eugen Golgoţiu

5. conf.univ.dr.ing. Carmen Bujoreanu

 

Atribuţii:

1. Coordonează mobilitatea studenţilor în programele SOCRATES-ERASMUS;

2. Stabileşte relaţii de colaborare pentru mobilităţi studenţeşti cu universităţi din Uniunea Europeană;

3. Gestionează modul de finanţare a programelor studenţeşti;

4. Asigură asistenţă privind modul de obţinere a burselor SOCRATES-ERASMUS de către studenţi şi de redactare a actelor necesare deplasării în străinătate.

Ştiri

Mediafax
245094
Today
This week.
This month.
Total
24
24
1521
245094
Your IP: 34.238.194.166
Hour: 2019-08-19 08:28:05