• Welcome!
  Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.
 • Welcome!
  Welcome! The Faculty of Mechanical Engineering of Iasi offers high quality study programs for bachelor, master and doctoral degrees.
 • Admission 2016
  Admission 2016 For the admission in July 2016, we have a total of 354 places, Automotive Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics and Robotics, and also 247 places for the Masters.
 • Welcome!
  Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.

Burse Socrates

Burse ERASMUS pentru anul universitar 2010-2011

 

Pentru anul universitar 2010-2011 Facultatea de Mecanică are disponibile un număr de 50 burse ERASMUS LLP la 18 universităţi de prestigiu din Europa.

 

Studenţii din anii II – IV, studenţii de la specializările de masterat precum şi doctoranzii din Facultatea de Mecanică interesaţi de aceste burse vor depune dosare la Secretariatul Facultăţii pâna pe data de 11 iunie 2010.

 

Dosarul va cuprinde:

 

- cerere;

 

- curriculum vitae;

 

- scrisoare de intentie;

 

- atestat pentru cunoaşterea unei limbi străine.

 

Selecţia se va face pe baza studierii dosarului şi a unui interviu în faţa comisiei de selecţie. Interviul se va desfăşura în zilele de 14 – 15 iunie, orele 12.00 în sala de Consiliu a facultăţii.

Sunt esenţiale următoarele cerinţe:

 

- o foarte bună pregătire profesională pe toţi anii de studiu anteriori;

 

- cunoaşterea unei limbi străine specifice ţării unde urmează să plece studentul;

 

- să fie student sau doctorand în domeniul specific fiecărei universităţi cu care s-a încheiat acord ERASMUS.

 

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu Oficiul SOCRATES din Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, doamna Ana Maria Dascălu, sau cu persoanele care au încheiat acordurile ERASMUS.

 

Apăsaţi aici pentru a descărca un tabel cu numărul de locuri şi cu universităţile cu care Facultatea de Mecanică are încheiate acorduri ERASMUS pentru anul universitar 2010-2011.

 

Programele SOCRATES - ERASMUS

 

Programele SOCRATES - ERASMUS oferă studenţilor din România posibilitatea să studieze în universităţi din Europa, pe o perioada de maximum 12 luni, cu recunoaşterea disciplinelor studiate, în acord cu sistemul de credite transferabile.

 

Aceste programe se stabilesc anual pe baza unor acorduri bilaterale între Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iasi şi diferite universităţi din Europa.

 

Selectarea studenţilor participanţi la aceste programe se efectuează de către Facultate, în funcţie de situaţia scolară şi de gradul de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională.

 

Începând cu anul universitar 1998 - 1999 Facultatea de Mecanică a dezvoltat programe SOCRATES - ERASMUS având ca parteneri următoarele universităţi:

 

- Academia Regală Militară din Bruxelles - Belgia

 

- Universitatea Liberă din Bruxelles (ULB) - Belgia

 

- Universitatea din Leuven - Belgia

 

- Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate INSA Lyon - Franţa

 

- Institutul Tehnologic TEHNION - Israel

 

- Institutul Tehnic din Lisabona - Portugalia

 

- Institutul Tehnologic din Patras - Grecia

 

- Universitatea Tehnică din Saarbrucken (HTW) - Germania

 

- Universitatea Hohnenheim Stuttgart - Germania

 

- Universitatea de Ştiinţe din Roma - Italia

 

- Universitatea Tehnică din Torino - Italia

 

- Universitatea Plymouth - Anglia

 

- Universitatea Twente - Olanda.

 

Burse Leonardo da Vinci

 

Bursele Leonardo da Vinci se atribuie studenţilor de la masterat sau doctoranzilor cu frecvenţă în scopul efectuării unui stagiu de cercetare şi/sau de producţie într-o firmă din străinătate.

 

Aceste burse au finanţare dublă:

 

- din partea agenţiilor Leonardo;

 

- din partea firmelor străine în care se desfăşoară stagiul.

 

Facultatea de Mecanică are programe Leonardo da Vinci cu firme din Franţa şi din Germania.

 

Burse de cercetare în străinătate

 

Pentru absolvenţii care urmează stagii de perfecţionare prin doctorat sau prin masterat se pot obţine burse la universităţi partenere din Europa.

 

Până în anul 2005 au fost obţinute următoarele burse:

 

• 2 burse de cercetare în domeniul tribologiei la Universitatea Twente din Olanda, în perioada 2001 – 2005;

 

• 2 burse de cercetare EGIDE oferite de Guvernul Franţei pentru 2 doctoranzi în domeniul tribologiei la INSA Lyon, în perioada 2003 – 2005;

 

• o bursă de masterat la INSA Lyon în domeniul mecatronicii, în perioada 2003-2004;

 

• 2 burse Brâncuşi la Universitatea Paris XII – Franţa, în domeniul biomecanicii, în anul 2004.


 

Situaţia burselor ERASMUS - SOCRATES de care au beneficiat studenţii şi doctoranzii Facultăţii de Mecanică în anii 1998 – 2004 este prezentată în tabelul de mai jos.

 

Anul universitar Categoria participanţilor Număr participanţi Număr total de luni

1998 – 1999

- studenţi anii II – V
- studenţi anul VI
- doctoranzi

1
1
3

3
3
15

1999 – 2000

- studenţi anii II – V
- studenţi anul VI
- doctoranzi

6
-
5

18
-
16

2000 - 2001

- studenţi anii II – V
- studenţi anul VI
- doctoranzi

6
6
3

51
60
14

2001 - 2002

- studenţi anii II – V
- studenţi anul VI
- doctoranzi

3
4
4

51
60
14

2002 - 2003

- studenţi anii II – V
- studenţi anul VI
- doctoranzi

3
6
6

24
48
48

2003 - 2004

- studenţi anii II – V
- studenţi anul VI
- doctoranzi

4
4
2

15
16
7

2004 - 2005

- studenţi anii II – V
- studenţi anul VI
- doctoranzi

9
7
1

28
21
3

2005 - 2006

- studenţi anii II – V
- studenţi anul VI
- doctoranzi

11
-
1

44
-
10

2006 - 2007

- studenţi anii II – V
- studenţi anul VI
- doctoranzi

6
2
1

18
6
5

 

Ştiri

Mediafax
242022
Today
This week.
This month.
Total
26
106
1256
242022
Your IP: 18.232.99.123
Hour: 2019-07-16 07:11:42