• Welcome!
  Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.
 • Welcome!
  Welcome! The Faculty of Mechanical Engineering of Iasi offers high quality study programs for bachelor, master and doctoral degrees.
 • Admission 2016
  Admission 2016 For the admission in July 2016, we have a total of 354 places, Automotive Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics and Robotics, and also 247 places for the Masters.
 • Welcome!
  Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.

Procedură de cazare

 ANUNT - privind cazarea studentilor, masteranzilor si a doctoranzilor  in anul universitar 2013/2014

              Calendarul cazarii

 • 23.09.20013 – orele 9 -16 – cazarea studentilor  si a masteranzilor casatoriti, respectiv a  doctoranzilor,  finantati de la buget;
 • 24.09.2013 – orele 9 -16 – cazarea studentilor  din anul I de studii si  a masteranzilor din anul I, finantati de la buget;
 • 25.09.2013 – orele 9-16 – cazarea masteranzilor integralisti din anul II si a studentilor integralisti din anii de studii IV ,III si II – in limita locurilor disponibile;
 • 26.09.2013 – orele 9-16 – cazarea masteranzilor restantieri din anul II si a  studentilor restantieri din anii IV, III, II  de la buget; studentilor inscrisi in regim cu taxa din anii I, II, III, IV si a  masteranzilor din anii I si II inscrisi in regim cu taxa,in limita locurilor disponibile.

  Dosarele pentru cazarea studentilor , masteranzilor casatoriti si a doctoranzilor   finantati de la buget  se depun la secretariat pana la data de 20 septembrie 2013, ora 12.

  Eventualele modificari vor fi prezentate la avizierul facultatii.

  Data     03.08.2013

  DECAN,

 Prof.dr.ing. Cezar Oprisan

                

 I. Acte necesare pentru Comisia de cazare:

  (1) fiecare student va prezenta la comisie următoarele:

 -          două fotografii color tip carte de identitate - una se va capsa pe contractul de închiriere şi una se va capsa pe legitimaţia de cămin (nu se admit copii xerox sau scanări);

 -          cerere tip de cazare (pentru necăsătoriţi, respectiv pentru căsătoriţi);se primeste de la comisia de cazare;

       -     carte de identitate ( original + copie xerox);

       -     pasaport(original+ copie xerox) pentru studentii straini(studenti bursieri ai statului roman sau studenti cu taxa);                    

 -          carnet de student;

 -          copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul studenţilor orfani);

 -          copie legalizata de notar după certificatul de revoluţionar (dacă este cazul);

 -          adeverinţa de cazare studenţi căsătoriţi (pentru studentul / studenta de la altă facultate sau altă universitate de stat;

 -          adeverinţa de asistat al casei de copii pentru studenţii orfani de ambii părinţi (unde este cazul);

- pentru anul I - dovada achitării taxei de înmatriculare (40 lei).

 (2) pentru copiii personalului didactic( personalul didactic aflat in activitate )

 -          adeverinţa de salariat a părintelui vizata de inspectoratul şcolar din teritoriu;

 Studenţii care nu vor prezenta actele solicitate până la data de 30.09.2013, ora 10, pierd dreptul la subvenţia alocată de către M.E.N. pentru aceste categorii de studenţi pentru perioada octombrie – decembrie 2013.

 (3) pentru studenţii căsătoriţi se solicită în plus următoarele acte:

 -          copie legalizata de notar după certificatul de căsătorie;

 -          copie legalizata de notar după certificatul de naştere al copilului (dacă este cazul);

 (4) studenţii soţi, soţii de la alte universităţi de stat care obţin loc la schimb de la universitatea respectivă vor achita tarifele de cazare la nivelul studenţilor U.T.I. În caz contrar vor achita tariful de cazare similar cu studenţii altor universităţi necuprinşi în protocol.

 (5) Soţul sau soţia care  nu are calitate de student va achita tariful de cazare cu TVA şi va fi raportat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Locale în vederea calculului impozitului pe suprafaţa cu destinaţia locuinţă, urmând a suporta contravaloarea acestui impozit.

 

II. Acte necesare pentru administratorul de cămin

 Fiecare student, masterand si doctorand va prezenta la administratorul de cămin urmatoarele acte:

 -          contractul de închiriere semnat de student cu fotografia color capsată; formularul  se primeste de la administratia caminului;

 -          cerere tip de cazare  cu:

 Ø  repartiţia (cămin şi cameră);

 Ø  încadrarea în tarif;

 Ø  semnătura preşedintelui comisiei de repartitie si cazare pe cererea de cazare;

 Ø  ştampila decanatului pe semnatura presedintelui comisiei de repartitie si cazare;

       -    carte de identitate ( original + copie xerox);

 -          legitimaţia de cămin cu fotografie color capsată;

 -          certificatul de naştere (original + copie xerox);

 -          paşaport (original + copie xerox) pentru studenţii din Republica Moldova;

 -          cartoteca de flotant completată;

 -          dosarul (plic) cu actele care au fost prezentate comisiei de cazare, pentru a putea verifica încadrarea corectă în tarifele de cazare. Pe dosar se va trece cu majuscule: numele si prenumele, iniţiala tatălui, universitatea, facultatea, anul, grupa, codul numeric personal;

 -          bani numerar pentru achitarea tarifului de cazare preliminat pe luna octombrie, garanţia materială, contravaloarea formularelor de cazare şi, după caz, contravaloarea tarifului suplimentar.

  Data 03.08.2013

 DECAN,

 Prof.dr.ing. Cezar Oprisan

 

 

 

 

 

 

Ştiri

Mediafax
245099
Today
This week.
This month.
Total
29
29
1526
245099
Your IP: 34.238.194.166
Hour: 2019-08-19 08:42:59