• Welcome!
  Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.
 • Welcome!
  Welcome! The Faculty of Mechanical Engineering of Iasi offers high quality study programs for bachelor, master and doctoral degrees.
 • Admission 2016
  Admission 2016 For the admission in July 2016, we have a total of 354 places, Automotive Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics and Robotics, and also 247 places for the Masters.
 • Welcome!
  Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.

Examen de diplomă

Proiecte de diplomă

Informaţii generale

La Facultatea de Mecanică din Universitatea Tehnică „Gheorge Asachi” din Iaşi toţi studenţii trebuie să prezinte un Proiect de diplomă la sfârşitul ultimului an de studiu. Temele de proiect sunt propuse de reprezentanţi ai industriei şi / sau de membri ai corpului didactic. Toţi studenţii trebuie să îşi aleagă un cadru didactic coordonator de proiect.

 Ghid şi cerinţe pentru elaborarea proiectului de diplomă

 Cerere de înscriere pentru susţinerea proiectului de diplomă

 Cererea semnată de îndrumătorul de proiect, împreună cu două fotografii color 4/6 şi o copie după cartea de identitate vor fi depuse la secretariatul facultăţii.

 Propuneri de proiecte

Noi căutăm idei de proiecte din industrie. Aveţi o idee ce reprezintă o potenţială temă de proiect? Dacă răspunsul este afirmativ, trebuie să consideraţi următoarea cerinţă a unui proiect de diplomă: să conţină o porţiune importantă de proiectare. Proiectul poate conţine analiză teoretică/numerică, realizare practică, poate fi proiectarea unui experiment ce include o parte practică, de verificare, testare, calibrare etc.

 

programarea examenelor de licenţă/dizertaţie, sesiunile iunie - iulie 2013/septembrie 2013:

 

            Nr.crt.

Forma de învăţământ

Specializarea

Comisia

Susţinerea proiectului

1

Studii universitare de licenţă

8-11 iulie 2013

Sisteme şi echipamente termice

prof.dr.ing.Gheorghe Dumitraşcu –preşedinte

prof.dr.ing.Eugen Golgoţiumembru

ş.l.dr.ing.Marius Prodanmembru

ş.l.dr.ing.Daniel Dragomir-Stanciumembru

ş.l.dr.ing.Dan Bălănescu- secretar

11 iulie 2013,

 ora 8.30, corp D

2

Autovehicule rutiere

prof.dr.ing. Edward Rakoşi–preşedinte

conf.dr.ing.Viorel Paleu

ş.l.dr.ing.Gelu Manolache

ş.l.dr.ing.Gabriel Ursescu

ş.l.dr.ing.Sorinel Talif - secretar

9-10  iulie 2013,

ora 8

conf. dr. ing. Adrian Sachelarie–preşedinte

conf.dr.ing.Cristel Ştirbu

ş.l.dr.ing.Iulian Agape

ş.l.dr.ing.Ioan Damian

s.l. dr. ing. Lidia Gaiginschi - secretar

9-10  iulie 2013,

   ora 8

 

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

prof.dr.ing. Eugen Golgoţiu - preşedinte

s.l. dr. ing. Lidia Gaiginschi

ş.l.dr.ing.Sorinel Talif

ş.l.dr.ing.Gabriel Ursescu

ş.l.dr.ing.Gelu Manolache - secretar

8 iulie 2013,

ora 8

3

Maşini şi instalaţii pentru agricultură si industria alimentară

prof.dr.ing. Dănuţă Cozma - preşedinte

prof.dr.ing.Corneliu Comandar

conf.dr.ing.Ovidiu Balan

şef lucr.de.ing.Ema Panaite

conf.dr.ing. Ioan Băisan - secretar

10 iulie 2013,   

ora 9

 

Inginerie mecanică

1. Prof.dr.ing. Mocanu Florentina - presedinte

2. Conf.dr.ing. Popa Sorin - membru

3. Conf.dr.ing. Bogdan Horbaniuc - membru

4. Conf.dr.ing. Stirbu Cristel - membru

5. S.l.dr.ing. Leitoiu Bogdan - secretar

11.07.2013,   

ora 8

4

Mecatronică

conf.dr.ing.Gheorghe Prisăcaru – preşedinte

prof.dr.ing.Dumitru Olaru

prof.dr.ing.Carmen Cojocaru-Filipiuc

conf.dr.ing.Lucian Mastacan

Ş.l.dr.ing.Gelu Ianuş

Ş.l.dr.ing.Mihaela-Rodica Balan - secretar

10-11.07.2013,

ora 8

5

Robotică

Prof.dr.ing.Ioan Doroftei – preşedinte
Prof.dr.ing.Cezar Oprişan
Prof.dr.ing. Danut Receanu
Prof.dr.ing. Dumitru Leohchi

Şef lucr.dr.ing.Eugen Merticaru – secretar

10 iulie 2013,  ora 9

1

Studii universitare de master

24-29 iunie 2013

Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică

1. Prof.dr.ing. Barsanescu Paul - presedinte

2. Prof.dr.ing. Mocanu Florentina - membru

3. Conf.dr.ing. Goanta Viorel - membru

4. S.l.dr.ing. Leitoiu Bogdan - membru

5. S.l.dr.ing. Mihai Dumitru - secretar

27 iunie 2013, ora 9

2

Mecatronică avansată

prof.dr.ing.Dumitru Olaru – preşedinte

conf.dr.ing.Cristel Ştirbu

conf.dr.ing.Gheorghe Prisacaru

conf.dr.ing.Flavian Farcas

conf.dr.ing.Carmen Bujoreanu - secretar

25,26 iunie 2013,

ora 8

3

Sistemica transporturilor autopropulsate

prof.dr.ing.Eugen Golgoţiu - preşedinte

conf.dr.ing.Radu Drosescu

şef lucr.ing.Iulian Agape

şef lucr.ing.Gabriel Ursescu

s.l. dr. ing. Ioan Damian – secretar

27 iunie 2013, ora 9

4

Sisteme robotizate

Prof.dr.ing.Cezar Oprişan – preşedinte
Prof.dr.ing.Danut Receanu
Prof.dr.ing. Ioan Doroftei
Prof.dr.ing.Dumitru Leohchi

Şef lucr.dr.ing.Florentin Buium- secretar

25 iunie 2013, ora 9

5

Maşini termice, frigotehnie şi climatizare

prof.dr.ing.Gheorghe Dumitraşcu –preşedinte

prof.dr.ing.Bogdan Horbaniucmembru

Ş.l.dr.ing. Mihai Marius Prodanmembru

Ş.l.dr.ing.Daniel Dragomir-Stanciumembru

Ş.l.dr.ing.Dan-Teodor Bălănescu- secretar

28 iunie 2013,

ora 9, corp D

6

Tehnici nepoluante în industria agroalimentară

prof.dr.ing. Corneliu Comandar - preşedinte

conf.dr.ing. Aristotel Popescu

conf.dr.ing. Ioan Băisan

şef lucr.de.ing.Ema Panaite

conf.dr.ing.Haralambie Vartolomei- secretar

27 iunie 2013,

ora 9

7

Siguranţa si performanţele circulaţiei rutiere

conf.dr.ing.Radu Drosescu – preşedinte

conf.dr.ing.Adrian Sachelarie

şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi

şef lucr.dr.ing. Ioan Damian

şef lucr.dr.ing.Iulian Agape - secretar

28-29 iunie 2013,

 ora 9

8

Construcţia şi managementul proiectării automobilului

prof.dr.ing. Edward Rakoşi – preşedinte

prof.dr.ing.Cezar Oprişan–membru

Ş.l.dr.ing.Ema Panaite–membru

Ş.l..dr.ing.Gelu Manolache–membru

Ş.l.dr.ing.Sorinel Talif - secretar

28 iunie 2013,

ora 10, sala 308

EXAMENUL DE LICENŢĂ,  sesiunea iulie 2013

 

SUBIECTE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

   Specializarea AUTOVEHICULE RUTIERE

 

 1.        Parametrii indicaţi şi efectivi ai m.a.i.

 2.        Ciclurile teoretice ale m.a.i, ipoteze, cicluri uzuale.

 3.        Soluţii de generare a mişcării turbulente organizate în cilindrul m.a.c.-ului.

 4.       Substanţe nocive emise de motor. Măsurarea conţinutului produşilor poluanţi cu analizorul cu raze infraroşii.

 5.       Măsurarea densităţii fumului emis de m.a.c. Fumetrul Hartrige.

 6.        Bilanúl de tractiune al autovehiculelor.

 7.        Volatilitatea combustibililor. Curba de distilare fractionata pentru benzine si motorine auto;

 8.        Bujia; functionare si constructie, cifra termica, caracteristici functionale, tipuri de bujii.

 9.        Sistemul de aprindere de la baterie; componente functionale, clasificare, pricipii de baza ale aprinderii prin scânteie; bobina de inductie

 10.    Particularitati constructive ale M.A.I. pentru A.R.

 11.    Cinematica şi dinamica diferenţialului.

 12.    Acţionarea cutiilor de viteze mecanice în trepte.

 13.    Stabilitatea roţilor de direcţie. Unghiuri.

 14.    Mecanisme de acţionare a frânelor.

 15.    Tipuri de elemente elastice utilizate în suspensia A.R

 16.    Clasificarea sistemelor de directie

 17.    Sistemul de frinare cu ABS

 18.    Sistemul de inscriptionare a pneurilor pentru autovehicule

 19.    Criterii de confort: criteria privind expunerea omului la vibratii

 20.    Necesitatea cutiei de viteze la autovehiculele cu motoare termice

 BIBLIOGRAFIE

 

1.      Procese şi caracteristici ale m.a.i. pentru autovehicule rutiere, E. Rakosi, Gh. Manolache, în format electronic, 2007.

 2.      Diagnosticarea autovehiculelor. Tehnici şi echipamente, E. Rakosi, Ed. Gh. Asachi, Iaşi, 1999.

 3.      Bazele alimentării prin injecţie de benzină a motoarelor de automobil,  E. Rakosi, R. Roşca, Gh. Manolache, Ed. Politehnium, Iaşi, 2005.

 4.      Instalaţii anexe ale motoarelor pentru autovehicule rutiere,E. Rakosi, Gh. Manolache, în format electronic, 2006.

 5.      Dinamica AR, Agape I- Note de curs

 6.      Combustibili si lubrifianti,  Agape I- Note de curs

 7.      Incercarea A.R., Gaiginschi Lidia –Note de curs

 

 

 

EXAMENUL DE LICENŢĂ,  sesiunea iulie 2013

 

SUBIECTE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

 

Specializarea INGINERIA SISTEMELOR DE PROPULSIE PENTRU AUTOVEHICULE

 

1.        Acţionarea hidraulică a ambreiajelor mecanice cu fricţiune.

 2.        Cutii de viteze mecanice în trepte cu axe fixe. Comparaţie între soluţiile cu doi şi cu trei arbori.

 3.        Reductorul distribuitor. Destinaţie. Clasificare.

 4.        Scheme de organizare a transmisiei longitudinale.

 5.        Solicitările (încărcările) arborilor planetari în funcţie de varianta constructivă.

 6.        Definiti si exemplficari pe desen ale principalelor elemente dimensionale ale automobilelor;

 7.        Definiti si exemplficari pe desen ale repartizarii  maselor autovehiculului si determinarea pozitiei centrului de greutate.

 8.        Ambreiaje mecanice cu fricíune. Principiul de functionare.

 9.        Sistemul de Frânare.  Rol funcţional .Cerinţe.Clasificări

 10.     Suspensia Autovehiculelor Rutiere. Rol funcţional.Cerinţe.Clasificări

 11.     Metode directe şi indirecte de diagnosticare a motoarelor din sistemele de propulsie. Metode bazate pe măsurarea presiunii de compresie

 12.     Diagnosticarea uzurilor m.a.i. de propulsie prin ascultarea zgomotelor emise.

 13.      Principii de diagnosticare a transmisiei din sistemele de propulsie.

 14.     Premize ale alimentării m.a.s. prin injecţie de benzină. Avantaje ale procedeului.

 15.     Principii de realizare a sistemelor de alimentare cu combustibil de tip „rampă comună” pentru m.a.c. Elemente componente.

 16.     Clasificarea motoarelor pentru autovehicule

 17.     Sistemul de frinare cu ABS

 18.     Sistemul de inscriptionare a pneurilor pentru autovehicule

 19.     Diferentialul punte spate. Rol functional

 20.     Propulsia electrica, avantaje si dezavantaje.

 

BIBLIOGRAFIE

 1.    Procese şi caracteristici ale m.a.i. pentru autovehicule rutiere, E. Rakosi, Gh. Manolache, în format electronic, 2007.

 2.    Diagnosticarea autovehiculelor. Tehnici şi echipamente, E. Rakosi, Ed. Gh. Asachi, Iaşi, 1999.

 3.    Bazele alimentării prin injecţie de benzină a motoarelor de automobil,  E. Rakosi, R. Roşca, Gh. Manolache, Ed. Politehnium, Iaşi, 2005.

 4.    Instalaţii anexe ale motoarelor pentru autovehicule rutiere,E. Rakosi, Gh. Manolache, în format electronic, 2006.

 5.    Automobile. Sachelarie. A. –Note de curs

 

SUBIECTE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

 specializarea SISTEME ŞI ECHIPAMENTE TERMICE

 Termotehnica si instalatii termice

 1.      Principiul unu al termodinamicii

2.      Gazul perfect: legi si relatii specifice, transformari, parametri de stare

Bibliografie:

·         Petrescu, S., Petrescu, Silvia, Principiile termodinamicii, EDP, Bucuresti, 1983

·         Dănescu, Al., Termotehnică şi masini termice, EDP, Bucuresti, 1985

·         Ovidiu Virgil Stadoleanu, Gheorghe Dumitrascu, Elemente de termotehnica, masini si instalatii termice, E.Pan Europe, 2001

Transmiterea caldurii

3.      Conductia stationara unidimensionala fara surse interne

4.      Convectia termica, legea lui Newton

5.      Legile radiatiei termice

Bibliografie:

·         Macri V., Dumitrascu Gh., s.a.    - Transfer de căldură, Ed.UT “Gh.Asachi”, Iaşi, 1996.

·                     Popescu, A., Elemente Fundamentale de Transfer de Căldură, Ed. Eurobit, Timişoara, 2003

Frigotehnie

6.      Impactul agenţilor frigorifici asupra mediului

7.      Schema şi ciclul teoretic al instalaţiei frigorifice cu comprimare mecanică de vapori

8.      Frigidere şi congelatoare casnice cu comprimare mecanică de vapori

9.      Schema şi ciclul teoretic al instalaţiei frigorifice cu comprimare mecanică de gaze

Bibliografie:

·         Jugureanu E., Procese în instalaţii frigorifice. Vol. I, II. I.P. Iaşi, 1985.

·         Radcenco ş.a., Procese în instalaţii frigorifice. E.D.P., Bucureşti, 1983.

·         Radcenco ş.a., Instalaţii frigorifice şi criogenice. Probleme şi aplicaţii. E.T, Bucureşti, 1987.

Turbine cu abur şi gaze

10.  Cicluri de funcţionare pentru turbomotoarele cu gaze (cicul Brayton, ciclul Erickson).

11.  Calculul lungimii paletelelor fixe şi mobile pentru treptele axiale de turbină. Calculul solicitărilor paletelor mobile datorate forţei centrifuge.

12.  Randamentele treptei şi turbinei. Pierderi de energie.

13.  Repartizarea căderii termice pe treptele turbinei. Stabilirea numărului de trepte pentru turbinele cu abur şi turbinele cu gaze.

Bibliografie

·         Ursescu, D., Ţârdea, I.  Turbomotoare cu abur şi gaze. Vol.I. Procese. Ed. I.P.Iaşi, 1983.

·         Cantuniar C.  Turbomaşini termice. Ed. Matrix Rom. Bucureşti, 1998.

Generatoare de abur

1.      Aerul de ardere; coeficientul de exces de aer.

2.      Ecuaţia bilanţului termic al generatorului de abur

3.      Randamentul generatorului de abur

4.      Generatoare de abur pentru instalaţii cogenerative

Bibliografie

·         Ungureanu, C., Pănoiu, N., Zubcu, V., Ionel, Ioana. Combustibili. Instalaţii de ardere. Cazane. Ed. Politehnica, Timişoara, 1998.

 Motoare

 5.      Ciclul teoric mixt, parametri termodinamici ai ciclului ( din punctele caracteristice ciclului).

 6.      Procesul de ardere in motorul de tip Otto studiat cu ajutorul diagramei indicate.

 7.      Caracteristica de turatie a motoarelor Diesel.

 Bibliografie

 ·         Golgotiu E., Procese si caracteristici ale motoarelor pentru automobile, U.T.IASI, 1995.

 ·         Grunwald B. , Teoria calculul si constructia motoarelor pentru autovehicule rutiere, EDP, Bucuresti, 1980

 ·         Zugravel M. Motoare cu ardere interna. Procese termice si caracteristici, U.T. IASI, 1984.

 

SUBIECTE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

 specializarea INGINERIE MECANICĂ

 1. Solicitări simple
 2. Solicitări compuse
 3. Solicitări dinamice prin şoc
 4. Solicitări variabile
 5. Teorii de rezistenţă
 6. Ecuaţiile fundamentale ale teoriei elasticităţii
 7. Bazele calculului în domeniul plastic
 8. Tensiuni remanente la solicitările în domeniul elasto-plastic
 9. Ipoteze de bază în teoria elasticităţii şi rezistenţa materialelor. Metode de calcul de rezistenţă
 10.  Starea de tensiuni şi deformaţii
 11.  Enunţurile primului principiu al termodinamicii. Principiul I sub forma echivalenţei. Principiul I pentru transformări deschise. Principiul I pentru sisteme deschise
 12.  Entropia, principiul II pentru transformări reversibile. Variaţia de entropie în transformările deschise ale gazelor perfecte. Principiul II pentru transformări ireversibile. Entropia sistemelor izolate
 13.  Transformări simple ale gazelor perfecte
 14.  Ciclurile instalaţiilor energetice cu vapori
 15.  Ciclurile instalaţiilor frigorifice cu comprimare mecanică de vapori
 16.  Roţi dinţate cilindrice. Particularităţi geometrice. Aspecte tribologice. Calcul de rezistenţă. Modelare 3D. Asamblare virtuală
 17.  Arbori. Dimensionare. Verificare. Modelare virtuală
 18.  Îmbinări filetate. Aspecte tribologice. Calcul organologic. Modelare şi asamblare pe calculator
 19.  Îmbinări cu elemete elastice. Materiale. Caracteristici. Energia înmagazinată. Modelare 3D. Simulare virtuală funcţională
 20.  Cuplaje permanente mobile şi intermitente. Construcţii specifice. Considerente tribologice. Calcule de rezistenţă. Modelare şi asamblare virtuală. Simulare cinematică

 

Bibliografie

 1.                  Bârsănescu P. D., Rezistenţa materialelor, vol.1, Solicitări simple, Ed. Gh.Asachi, Iaşi, 2001

 2.                  Buzdugan Gh., Rezistenţa materialelor, Ed. Academiei, Bucureşti, 1986

 3.                  Dănescu Al., Termotehnică şi masini termice, EDP, Bucuresti, 1985

 4.                  Deutsch I., Rezistenţa materialelor, EDP, Bucureşti, 1979

 5.                  Gafitanu M., s.a., Organe de masini, vol. I si II, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1983 si 1985

 6.                  Gafitanu M. s.a., Organe de masini, vol. I si II, Ed. Tehnica, Bucuresti, 2002.

 7.                  Leonăchescu N., Termotehnica, EDP, Bucuresti, 1981

 8.                  Mocanu F., Rezistenţa materialelor, vol1, Ed. TEHNOPRESS, Iaşi, 2006

 9.                  Mocanu F., Elemente de elasticitate şi plasticitate, Ed. TEHNOPRESS, Iaşi, 2010

 10.              Mocanu F., Rezistenţa materialelor, vol2, Ed. TEHNOPRESS, Iaşi, 2011

 11.              Olaru D., Tribologie, Ed. “Gh. Asachi”, Iasi, 1995

 12.              Petrescu S., Petrescu S., Principiile termodinamicii, EDP, Bucuresti, 1983

 13.              Popa B., Termotehnică şi masini termice, EDP.,Bucuresti, 1977

 14.              Posea N., Rezistenţa materialelor, EDP, Bucureşti, 1979

 15.              Sandru E., Termotehnică şi aparate termice, EDP, Bucuresti, 1982

 16.              Stefanescu D., Termotehnică, EDP, Bucuresti, 1983

 17.              Stirbu Cr., Prietenul SOLIDWORKS al proiectantului, Ed. TEHNOPRESS, Iasi, 2007

 18.              Stirbu Cr., Proiectare asisitata CATIA. Suprafete. Volume, Ed. TEHNOPRESS, Iasi, 2011

 19.              Tripa M., Rezistenţa materialelor, EDP, Bucureşti, 1967

 

SUBIECTE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

 specializarea Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară

 1. Calculul de rezistenta al barelor circulare solicitate la torsiune
 2. Calculul grinzilor drepte solicitate la încovoiere simplă
 3. Calculul deformaţiilor grinzilor drepte solicitate la încovoiere
 4. Flambajul barelor drepte solicitate la compresiune
 5. Procesele termodinamice simple ale gazului perfect
 6. Determinarea grafica a marimilor de stare ale aerului umed cu ajutorul diagramei h-x
 7. Marimile de stare ale vaporilor saturati umezi. Titlul vaporilor
 8. Ciclul de functionare al unei instalatii frigorifice cu comprimare mecanica de vapori intr-o singura treapta
 9. Calculul regimurilor de lucru la separarea pe site plane antrenate în mişcare oscilatorie
 10. Construcţia valţurilor duble şi în cascadă folosite la măcinarea cerealelor
 11. Malaxoare cu funcţionare discontinuă. Dimensionarea cuvelor
 12. Parametrii constructivi şi funcţionali ai motoarelor termice
 13. Parametrii capacităţii de frânare al autovehiculelor
 14. Transmisii finale ale tractoarelor pe roţi.
 15. Calculul debitului separatorului centrifugal pentru lapte
 16. Materii prime şi auxiliare de origine minerală utilizate în industria alimentară.
 17. Maşini pentru eliminat părţile necomestibile ale fructelor şi legumelor.
 18. Maşini şi instalaţii pentru difuzia zahărului
 19. Procedee pentru dozarea lichidelor.
 20. Utilaje şi instalaţii pentru epurarea apei uzate.

 Bibliografie

 1. D.Cozma, G.Muscă, Utilaje şi calitate în industria de panificaţie,Ed.Tehnica Info, Chişinău, 2001
 2. G.Ganea, Gh.Gorea, s.a., Utilaj tehnologic in industria alimentara, vol.I, Ed.Tehnica Info, Chisinau, 2007
 3. I.Costin, Tehnologii de prelucrare a cerealelor in industria moraritului,Ed.Tehnica,Bucuresti, 1983
 4. M.Somotecan, M.Hardau, Rezistenta materialelor, Ed.ICPIAF Cluj Napoca,1997
 5. V.Neculaiasa, Exploatarea utilajului agricol, vol.I,1980, I.P.Iasi,
 6. Potincu Gh.,Hara V,Tabacu I., AUTOMOBILE, EDP, Bucuresti 1980
 7. V.Neculaiasa, Miscarea automobilului, Ed.Polirom 1995
 8. I.Baisan, Tehnologii in industria alimentara, Tipografia Universitatii Tehnica “Gh.Asachi” Iasi, 1999
 9. C.Stefan, Utilaje pentru prelucrarea primara si pastrarea produselor agricole, I.P.Timisoara, 1985
 10. B.Horbaniuc, Instalatii frigorifice si de climatizare in industria alimentara, Iasi, 2006
 11. Balan O., 1999, Materii prime şi materiale pentru industria alimentară, Litografia Universităţii Tehnice „Gh.Asachi” Iaşi
 12. Balan O., 2000, Resurse alimentare de bază şi probleme ale alimentaţiei populaţiei, Editura Junimea, Iaşi
 13. Ţenu I,. 1999, Tehnologii, maşini şi instalaţii pentru industrializarea produselor vegetale, Partea a II-a, Editura Junimea Iaşi.
 14. Ţenu I., 2008, Operaţii şi aparate în industria alimentară, vol I, Editura Ion Ionescu de la Brad Iaşi
 15. Banu C., ş.a., 1998, Manualul inginerului de industrie alimentară, vol.I, Ed. Tehnică, Bucureşti,
 16. Crăciun V., Balan O., sa, 2004, Reciclarea reziduurilor şi deşeurilor din agricultură şi industria alimentară, Ed Cermi, Iaşi

 

SUBIECTE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

 

 specializarea MECATRONICĂ 

 A.      Calculul și construcția elementelor mecatronice

 1.      Transmisii prin curea dinţată: avantaje, forme constructive, structura curelei; algoritmul de proiectare a transmisiei prin curea dinţată.

 2.      Transmisii șurub-piuliță cu bile: geometria elementelor constructive; metodologia de calcul a transmisiei șurub-piuliță cu bile.

 3.      Angrenaje: cauze de distrugere şi criterii de calcul; metodologia de proiectare a angrenajelor cilindrice.

 4.      Lagăre cu rulmenți: proiectarea lagărelor cu rulmenți (scheme de lăgăruire, tipuri de rulmenți, alegerea mărimii rulmenţilor)

5.      Sisteme de ghidare: tipuri constructive de ghidaje (cu alunecare, cu rostogolire, exemple); calculul sistemelor de ghidare cu alunecare în regim limită şi mixt.

 6.      Procese tribologice: frecarea și uzarea în tribosisteme.

 7.      Regimurile de ungere hidrodinamic și elastohidrodinamic: comparații, particularități, aplicații.

 B.      Acţionarea sistemelor mecatronice

 8.      Caracterizarea sistemelor de acţionare hidraulice, pneumatice şi hibride.

 9.      Organizarea unei instalaţii hidraulice.

 10.  Structura unui sistem de acţionare pneumatic.

 11.  Unităţi pneumatice si pneumo-hidraulice de acţionare cu regimuri diferite de mişcare.

 12.  Automate programabile: structură, limbaje de programare.

 C.      Sisteme automate și tehnica reglării

 13.  Sisteme de reglare automată cu regulatoare specializate.

 14.  Sisteme de reglare automată cu regulatoare unificate.

 15.  Elemente de execuție cu comandă bipozițională.

 16.  Elemente de execuţie cu comandă tripoziţională.

 D.     Micromașini

 17.  Micromotoare de curent continuu (μMCC): caracterizare generală; comanda μMCC cu tranzistoare în regim liniar; comanda μMCC cu tranzistoare în comutație.

 18.  Metode de pornire a MAT: pornirea MAT cu rotor bobinat cu ajutorul unui reostat de pornire reglabil; pornirea MAT cu rotor în colivie; pornirea MAT cu rotor de construcție specială.

 19.  Servomotorul asincron trifazat (SAB). Reglarea vitezei și oprirea cu autofrânare.

 20.  Micromotoare pas cu pas (MPP): caracterizare generală; scheme de alimentare-comandă; reglarea incrementală a poziției cu MPP.

 

BIBLIOGRAFIE

 1.      M.R. BĂLAN, Elemente constructive de mecatronică, Ed. TEHNOPRESS, 2007.

 2.      M. GAFIȚANU, ș.a., Organe de mașini, vol. II, Ed. Tehnică, 1983.

 3.      D. OLARU, Tribologia, Rotaprint, 1990.

 4.      L. MASTACAN – Sisteme automate si tehnica reglarii, www.ac.tuiasi.ro/~lmastacan

 5.      C. COJOCARU FILIPIUC – Micromasini de curent continuu si sincrone, Iasi, 2000

 6.      C. COJOCARU FILIPIUC – Masini electrice speciale. Elemente de teorie si aplicatii, Iasi, 2000

 7.      G. PRISACARU – Actionarea robotilor industriali, Ed. VIE, Iasi, 2000.

 SUBIECTE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

 specializarea Robotica

1.      Analiza cinematica a mecanismelor cu bare (Exemplificare: mecanism patrulater articulate / mecanism manivela-piston / …)

 2.      Mecanisme cu roti dintate cu axe mobile. Analiza cinematica. Conditii constructive.

 3.      Definirea elementelor geometrice la roti dintate si angrenaje cilindrice.

 4.      Echilibrarea mecanismelor (Conditii de echilibrare. Exemplificari).

 5.      Arhitectura unui sistem robotizat de tip manipulator.

 6.      Mecanisme de prehensiune (Clasificare. Exemple).

 7.      Definirea parametrilor Denavit-Hartenberg standard.

 8.      Matricea Jacobiana geometrica a robotilor seriali de tip manipulator (Generalitati).

 9.      Singularitatile robotilor seriali de tip manipulator (Aspecte generale).

 10.  Componentele de baza ale unui robot mobil.

 11.  Probleme cheie in locomotia robotilor mobili.

 12.  Roboti pasitori (Avantaje, dezavantaje).

 13.  Tipuri de directie la robotii mobili cu roti.

 14.  Centrul instantaneu de rotatie al unui vehicul cu roti (Conditiile de deplasare fara alunecari).

 15.  Principii de proiectare a robotilor de tip manipulator.

 16.  Precizia de pozitionare a robotilor de tip manipulator (Acuratetea. Repetabilitatea de pozitionare).

 17.  Procedee de programare a robotilor. Programarea prin invatare directa.

 18.  Limbajul de programare Melfa Basic IV. Comenzi pentru controlul miscarii si al pozitiei.

 19.  Planificarea traiectoriei robotilor de tip manipulator, in coordinate generalizate (polinom de grad 5, polinom de grad 2).

 20.  Tipuri de comenzi pentru miscarile pe traiectorie ale unui robot de tip manipulator.

 

Bibliografie

 

 

 

 1. Doroftei, I., Introducere în roboţi păşitori, Editura CERMI, Iaşi, 1998.
 2. Doroftei, I., Arhitectura şi cinematica roboţilor, Editura CERMI, Iaşi, 2002.
 3. Doroftei, Robotica, Vol. 1, Ed. Tehnica, Stiintifica si Pedagogica CERMI, Iasi, 2005.
 4. Doroftei, Robotica, Vol. 2, Ed. Tehnica, Stiintifica si Pedagogica CERMI, Iasi, 2006.
 5. Doroftei, I., Roboţi mobili, Note de curs, UT Iaşi.
 6. Duca, C., Buium, Fl., Paraoaru, Mecanisme, Ed. “Gh. Asachi” Iasi, 2003.
 7. Oprisan, C., Popovici, A., Doroftei, I., Moldovanu, G., Introducere în cinematica şi dinamica roboţilor şi manipulatoarelor, Editura CERMI, Iaşi, 1998.
 8. Panescu, D.A., Sisteme de conducere a robotilor industriali, U.T. Iasi, 1995.
 9. Pozna, C., Comanda si controlul robotilor industriali, Univ. Transilvania din Brasov, 2000.
 10. Udrea, C., Panaitopol, H., Alexandrescu, N., Proiectarea structurilor mecanice din robotica, Editura Printech Bucureşti, 2000.
 11. Voicu, M., Lazar, C., Sisteme de conducere a robotilor industriali, vol. III, I.P. Iasi, 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ştiri

Mediafax
245093
Today
This week.
This month.
Total
23
23
1520
245093
Your IP: 34.238.194.166
Hour: 2019-08-19 08:27:59