UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Facilități

 
   

 Admitere

 Concurs admitere


 Condiții de înscriere
 Acte necesare
 Stabilire rezultate
 Repartizare


 Informații


 Studenți români
 Studenți străini
 Facilități
 Locuri de muncă


 Materiale prezentare


 Prezentarea Facultății
 Poster admitere
 Fluturaș admitere
 Pliant admitere


 Specializări


 Autovehicule Rutiere
 ISPA
 Sisteme și Echipamente Termice
 Inginerie Mecanică
 MAIA
 Mecatronică
 Robotică


 Masterat/Doctorat


 Masterat
 Doctorat Cursuri postuniversitare

Domeniu didactic

- pe tot parcursul anilor de studiu studenții beneficiază de gratuitate în învățământ

- certificate de competență în utilizarea tehnicii de calcul

- burse oferite pentru rezultate profesionale bune:

- performanță

- merit

- studiu


Sprijin financiar oferit de diverse firme în vederea specializării în anumite domenii - Specializarea MAIA: 3 burse în valoare de 50E/lună pe toată perioada studiilor.


Burse SOCRATES - ERASMUS

Studenții evidențiați prin rezultate excelente primesc burse în cadrul unor programe europene de tipul SOCRATES-ERASMUS la diferite universități de prestigiu din Europa:


- Academia Regală Militară din Bruxelles - Belgia

- INSA Lyon - Franța

- Institutul Tehnologic TEHNION - Israel

- Institutul Tehnic din Lisabona - Portugalia

- Institutul Tehnologic din Patras - Grecia

- Universitatea Tehnică din Saarbrucken - Germania

- Universitatea de Științe din Roma - Italia

- Universitatea Hohnenheim - Germania

- Universitatea Twente - Olanda

- Universitatea Liberă din Bruxelles - Belgia.


Burse ERASMUS pentru anul universitar 2009-2010

Pentru anul universitar 2009-2010 Facultatea de Mecanică are disponibile un număr de 56 burse ERASMUS LLP la 24 universități de prestigiu din Europa.

Studenții din anii II – IV, studenții de la specializările de masterat precum și doctoranzii din Facultatea de Mecanică interesați de aceste burse vor depune dosare la Secretariatul Facultății pâna pe data de 12 iunie 2009.

Dosarul va cuprinde:

- cerere;

- curriculum vitae;

- scrisoare de intentie;

- atestat pentru cunoașterea unei limbi străine.

Selecția se va face pe baza studierii dosarului și a unui interviu în fața comisiei de selecție. Interviul se va desfășura în zilele de 15 – 16 iunie, orele 12.00 în sala de Consiliu a facultății.

Sunt esențiale următoarele cerințe:

- o foarte bună pregătire profesională pe toți anii de studiu anteriori;

- cunoașterea unei limbi străine specifice țării unde urmează să plece studentul;

- să fie student sau doctorand în domeniul specific fiecărei universități cu care s-a încheiat acord ERASMUS.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să luați legătura cu Oficiul SOCRATES din Universitatea Tehnic㠓Gheorghe Asachi” din Iași, doamna Ana Maria Dascălu, sau cu persoanele care au încheiat acordurile ERASMUS.


Apăsați aici pentru a descărca un tabel cu numărul de locuri și cu universitățile cu care Facultatea de Mecanică are încheiate acorduri ERASMUS pentru anul universitar 2009-2010.


Domeniu social

- cazare în căminele studențești ale Facultății de Mecanică (T10, T15)

- burse sociale pentru studenții care provin din familii cu venituri sub salariul minim pe economie

- tabere gratuite în rețeaua de tabere studențești a MEC


Cercetare

Laboratoarele Facultății de Mecanică nu sunt utilizate numai pentru scopuri educaționale, ci și pentru cercetare. Laboratoarele sunt echipate cu instrumente și echipamente performante, cu sisteme de achiziții de date, computere și programe adecvate.


Laboratoare

Organe de mașini
Tribologie
Mecatronică
Rezistența materialelor
Robotică
Vibrații
Mecanisme
Biomecanică
Proiectare asistată de calculator
Termodinamică și transfer de căldură
Mașini termice
Schimbătoare de căldură
Instalații frigorifice și de climatizare
Proiectarea și repararea m.a.i.
Autovehicule rutiere
Diagnosticarea și dinamica vehiculelor
Mașini agricole
Mașini pentru industria alimentară

Colective de cercetare

În fiecare catedră există colective de cercetare: OMPEC (Organe de mașini și tribologie), TERMOGEN (Științe termice), DTETR (Autovehicule rutiere și m.a.i.), CECAIA (Mașini pentru agricultură și industrie alimentară), REZMAT (Rezistența materialelor) și ROMEC (Teoria mecanismelor și robotică).