UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Scurt istoric

 
   


Începuturile educației academice în Moldova au fost făcute încă din secolul XVI, când a fost fondată Școala Latină de la Cotnari (localitate din județul Iași). În secolele următoare Iașul a preluat inițiativa învățământului academic prin inaugurarea Colegiului Vasilian (1645), a Academiei Princiare (1714) și a Academiei Mihăilene (1835). Începutul educației academice inginerești s-a realizat în 1813, când Gheorghe Asachi a organizat cursuri pentru ingineri hotarnici, cursuri desfășurate în limba română.

Importanța științelor aplicate a fost anticipată încă din 1860, când a fost fondată Universitatea din Iași, cu secții științifico-aplicative și, mai târziu, cu elemente inginerești de electrotehnică și chimie industrială.

Inaugurarea Școlii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iași în anul 1937 a reprezentat un nou început al educației tehnice ieșene. Mai târziu, în 1948, Școala Politehnică devine Institutul Politehnic din Iași, care cuprindea șase facultăți. Facultatea de Mecanică avea patru secții de specializare: Construcții de Mașini, Mașini Termice, Utilaj Tehnologic și Mecanică Agricolă. Lărgindu-și sfera de activitate, Institutul Politehnic devine în 1993 Universitatea Tehnic㠄Gheorghe Asachi” din Iași, cuprinzând zece facultăți și două colegii tehnice.

Acum, Facultatea de Mecanică oferă programe educaționale deosebite și noi secții de specializare: 5 pentru studii universitare (Licență) și 12 pentru studii post-universitare (Masterat și Doctorat). Deasemenea, fiecare catedră derulează importante programe de cercetare.


Gheorghe Asachi
(1788 - 1869)