UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Legături utile - Link-uri

 
   

Universitatea Tehnic㠄Gheorghe Asachi” din Iași

Biblioteca Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași
Biblioteca Centrală Universitar㠄Mihai Eminescu” din Iași
Biblioteca Județean㠄Gheorghe Asachi” din Iași

Ministerul Educației și Cercetării
Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior
Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior
Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
Proiecte strategice pentru învățământul superior

FC Politehnica Iași