UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Admitere masterat

 
   

 Admitere

  Masterat


 Admitere
 Plan învățământ


  Specializări


 STA
 DET
 MTFC
 TNIA
 SR
 MCTA
 CMPA
 SPCR
 CEAR

 Doctorat


 Conducători

 Acte necesare

 Subiecte admitere

Programul înscrierii

23 - 30 iulie 2012

orele 10.00 – 14.00

la secretariatul Facultății de Mecanică, Bulevardul Mangeron nr. 43

La înscriere, candidații completează o fișă de înscriere, în care precizează ordinea preferintelor privind specializarea pe care o doresc să o urmeze la masterat.

Metoda de selecție: concurs de dosare

Media de admitere = media examenului de diploma/licenta

Se întocmește un clasament general, iar candidații vor fi repartizați pe specializări în funcție de media de concurs obținută.


Admitere masterat

Învățământul universitar de masterat asigură specializarea în domeniu și perfecționarea pregătirii atestate prin diploma de studii superioare.

Masterat (M.Sc.)

Absolventul va primi o Diplomă de Master.

La masterat se pot înscrie absolvenți cu diplomă de inginer sau echivalentă cu aceasta, atât din Universitatea Tehnică Iași cât și din alte instituții de învățământ superior (inclusiv din cele care nu organizează ciclul de masterat), indiferent de specializarea absolvită și de anul absolvirii.


ciclul universitar de masterat (cf. Legii 288/2004)

Specializarea Numărul de locuri fără taxă Numărul de locuri cu taxă

domeniul Ingineria Autovehiculelor - 2 ani:

Sistemica transporturilor autopropulsate - STA

Concepția și managementul proiectării automobilului - CMPA*

Siguranția și performanțele circulației rutiere - SPCR

Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere - ETAR

23
20
33
-
25
5
7
40

domeniul Inginerie Mecanică - 2 ani

Diagnoze și Expertize Tehnice în Ingineria Mecanică (DET)

Mașini termice, frigotehnie și climatizare - MTFC

Tehnici nepoluante în industria alimentară - TNIA

20
20
17
5
10
8

domeniul Mecatronică și Robotică - 2 ani

Sisteme robotizate - SR

Mecatronică avansată - MCTA

20
19
5
5

TOTAL

172 110

* Masteratul CMPA este organizat în colaborare cu firma Renault Technologie Roumanie (RTR), care va asigura un stagiu cu o durată pe 20 de săptămâni în semestrul al IV-lea. În cadrul acestui masterat RTR alocă aproximativ 10 burse celor mai buni studenți.


Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la Master

- Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultății).

- Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia, în original.

- Diplomă de studii superioare, forma lungă de învățământ sau diplomă echivalentă acesteia, în original.

- Certificat de naștere (copie legalizată de Notariat sau de comisia de înscriere a facultății).

- Trei fotografii tip buletin de identitate.

- Dosar plic.

- Chitanță de plată a taxei de înscriere la concurs (100 RON).

- Adeverință medicală.

 

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):

- candidații copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);

- candidații orfani de ambii părinți;

- candidații proveniți de la Casele de copii sau din plasament familial;

- candidații copii ai angajaților Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași.


Scutirea de taxă se acordă numai dacă dosarul de concurs conține acte originale (candidații care susțin concurs la mai multe facultăți sunt scutiți de taxă numai dacă aleg Facultatea de Mecanică drept prima facultate).