UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Mihai Gafițanu

profesor universitar consultant, doctor inginer,
Doctor Honoris Causa

Data și locul nașterii:

16 septembrie, 1934, IașiStudii

• Liceul „Costache Negruzzi” Iași, promoția 1952

• Universitatea Tehnic㠄Gh.Asachi” Iași, Facultatea Electrotehnică, Secția Mecano-Energetică, promoția 1957


Doctorat

• anul: 1968, Universitatea „Politehnica” București

• domeniul: Inginerie mecanică

• titlul tezei: Contribuții la studiul capacității portante a angrenajelor cu roți dințate cilindrice din poliamidă pe roți dințate din oțel, cu considerarea influenței numărului de dinți și a unghiului de înclinare a dinților

• conducător științific: prof.univ.dr.ing. Gheorghe Manea, membru corespondent al Academiei Române


Carieră

• 1957-1962 - asistent universitar

• 1962-1968 - șef de lucrări

• 1968-1972 - conferențiar universitar

• 1972-2004 - profesor universitar

• 2004 – prezent - profesor universitar consultant


Discipline predate:

• Organe de mașini;

• Organe de mașini și Mecanisme;

• Mecanisme;

• Vibrații în sisteme mecanice;

• Fenomene de frecare și uzură în sisteme mecanice;

• Tribologia sistemelor biomecanice.


Conducere de doctorat – Domeniul Inginerie Mecanică, din anul 1978

• Teze de doctorat conduse și susținute: 32


Domenii principale de cercetare abordate

• Organe de mașini;

• Tribologie;

• Vibrații mecanice.


Membru în societăți științifice și profesionale:

• Asociația Generală a Inginerilor din România

• Asociația Română de Tribologie

• International Tribology Council (Londra)

• Academia de Stiințe Tehnice din România


Recunoaștere profesională și internațională:

• Ordinul Steaua României (cavaler), 2002

• Ordinul Muncii. cl.II, 1976, cl.III, 1972

• Ordinul Meritul Științific, cl.III, 1982

• Doctor Honoris Causa, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 1999

• Doctor Honoris Causa, Universitatea de Nord, Baia Mare, 2002

• Premiul Academiei Române „Aurel Vlaicu”, pentru lucrarea monografic㠄Rulmenți”, 1987

• Diploma de Onoare a Asociației Internaționale a Rectorilor, 1998

• Medalii de aur pentru invenții, Geneva 1995, Bruxelles, 1997

• Premiul I cu mențiune, CNST, 1987, pentru Sistem de analiză digitală a vibrațiilor


Funcții de conducere:

• Prodecan al Facultății de Mecanică, Universitatea Tehnică Iași, 1964-1972

• Prorector, Universitatea Tehnică Iași, 1972-1976

• Șeful Catedrei de Organe de Mașini, Universitatea Tehnică Iași, 1984-1996

• Rector, Universitatea Tehnică Iași, 1976-1984, 1996-2000


Publicații:

• Manuale și tratate în edituri de prestigiu: 15, din care 9 ca prim autor

• Manuale editate pe plan local: 4, din care 3 ca prim autor

• îndrumare pentru proiectare: 11, din care 6 ca prim autor

• Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate: 17

• Lucrări publicate în reviste de specialitate din țară: 84

• Lucrări comunicate și publicate în volumele unor congrese în străinătate: 67

• Lucrări comunicate și publicate la congrese și simpozioane științifice din țară: 182

• Invenții: 16, din care 9 ca prim autor


Lucrări reprezentative:

• Some Aspects of the Complex Reliability of Rolling Bearings, în Proc. of the Romanian Academy, vol.1-2, 2000, p.93-98


Diverse:

• Programe Phare, Leonardo de Vinci, Banca Mondială: 8, din care pentru 6, coordonator

• Contracte de cercetare cu producția, CNST, CNCSIS: 61

• Cercetător invitat, Massachusetts Institute of Technology, USA, 1972

• Profesor invitat: Universitatea Tehnică din Luo-Yang, China 1987, Universite de Lille, Franța, 1999

• Stagii de specializare și documentare: Inst.Bauman, Moscova-1963, Sc. Politehnică, Bratislava-1973, Imperial Colege, Londra-1973, Rensselaer Polytechnic Inst. USA-1974, University of Illinois USA-l974, Univ. Teheran, Iran-1977, Univ. Atena, Grecia-1984, Univ.Prishtina, Jugoslavia-1984, Univ. Manchester, Anglia-1998, Univ. VI, Paris-1998, Univ. Tehn. Compiegne, Franța-1998, 2001, Univ. Roma, Italia-1997, Univ. Amiens, Franța-1997, Univ. Tehn .Esslingen, Germania-1998, Univ. Creta, Grecia - 1998, Univ. Saarbrucken, Germania-2001

• Membru al Consiliului Național pentru Atestare de Titluri și Diplome (CNATD), 1991-1998

• Membru al Consiliului Național pentru Evaluare și Acreditare Academică (CNEAA), 1994-2006

• Consilier științific la S.C.Fortus S.A. 1992-2001, Peer Bearings Co. USA, 1991-1993, Rulmentul Bârlad, 1994-1995, IPROCHIM Iași, 1992-1995