UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Laboratorul de Achiziția și prelucrarea datelor

Este destinat disciplinelor de Sisteme de achiziție și interfețe și Prelucrarea datelor experimentale.


Dotare

• Aparatură Bruel&Kjaer pentru măsurarea și analiza vibrațiilor și zgomotului;

• Echipament digital LeonovaTM Infinity pentru monitorizarea mașinilor prin vibrații;

• Punți tensometrice Vishay și National Instruments;

• Aparate de măsură pentru temperaturi și turații;

• Bloc de condiționare semnal;

• Șurub tensometric;

• Plăci de achiziție mobile și fixe;

• Conectori și interfețe National Instruments;

• Software LabView;

• Calculatoare;

• Laptop;

• Standuri experimentale.

Laboratorul de Achiziția și prelucrarea datelor