UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Laboratorul de Acționarea sistemelor mecatronice

Este destinat disciplinelor Acționarea sistemelor mecatronice, Acționarea roboților, Automatizări pneumatice și electropneumatice, Structuri mecatronice cu automat programabil și Actuatori neconvenționalil predate studenților Facultății de Mecanică.


Dotare

• Sistem liniar de ghidare cu rostogolire, acționat de motor pas cu pas comandat de microcontroler, tip LM-P 404-RAT 5 – FESTO;

• Modular Production System (MPS) - modul stație de distribuție –FESTO, cu tehnica PLC;

• Echipament de instruire în pneumatică și electropneumatic㠖 FESTO;

• Interfață electronică EASYPORT pentru conectarea echipamentelor direct la calculator;

• Software specializat FLUIDSIM-P (pentru simularea schemelor de acționare pneumatice și electropneumatice) și FLUID-Lab (pentru determinarea unor parametri funcționali ai schemelor pneumatice);

• ecran de proiecție;

• videoproiector;

• laptop;

• multiplexor;

• 10 calculatoare.

Laboratorul de Acționarea sistemelor mecatronice