UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Laboratorul de Diagnosticare vibroacustică

Este destinat disciplinei de Diagnosticare vibroacustică a structurilor mecatronice predată studenților Facultății de Mecanică.


Dotare

• Aparatură Bruel&Kjaer pentru măsurarea și analiza vibrațiilor și zgomotului;

• Echipamente SKF cu dispozitive și aparatură de control (pentru montarea și demontarea rulmenților, pentru diagnosticarea funcționării mașinilor);

• Echipamente BRUEL&KJAER pentru condiționarea, măsurarea și analiza vibrațiilor și zgomotului;

• Echipamente digitale NATIONAL INSTRUMENTS pentru achiziția și procesarea semnalului vibroacustic (plăci multifuncționale de achiziții, module de condiționare a semnalelor, calculatoare Pentium IV);

• Soft general și specializat în domeniul achiziției, prelucrării și interpretării semnalelor și datelor experimentale.

Laborator Diagnosticare vibroacustică