UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Laboratorul de Elemente de inginerie mecanică

Destinat disciplinei Elemente de inginerie mecanică predată studenților facultăților de Inginerie chimică și protecția mediului; Electrotehnică; Hidrotehnică, geodezie și ingineria mediului; Textile, pielărie și management industrial.


Dotare

• Standuri pentru studiul fenomenelor legate de funcționarea asamblărilor filetate;

• Standuri pentru studiul asamblărilor cu elemente elastice;

• Standuri pentru studiul cuplajelor;

• Standuri pentru analiza tipurilor de îmbinări;

• Standuri pentru studiul transmisiilor mecanice.

Elemente de inginerie mecanică