UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Laboratorul de Echipamente periferice și birotică

Este destinat disciplinei Echipamente periferice și birotică predată studenților specializării de Mecatronică din Facultatea de Mecanică.

Permite analizarea principiilor constructive și de proiectare, hardware și software, a sistemelor mecatronice din structura următoarelor echipamente periferice:

- unități de discuri magnetice,

- unități de dischetă,

- unități de CD,

- hardul video,

- hardul audio,

- dispozitive de intrare,

- echipamente de citire a informațiilor înscrise pe documente,

- imprimante cu jet de cerneală,

- imprimante laser,

- sisteme de achiziții de date.


Dotare

• Aparatură analogică și digitală pentru controlul și diagnosticarea echipamentelor periferice și birotică;

• Soft LabVIEW pentru realizarea instrumentației virtuale, necesară pentru controlul echipamentelor periferice.

Laboratorul de Echipamente periferice și birotică