UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Laboratorul de Proiectare asistată de calculator

Destinat aplicațiilor la disciplinele Proiectarea asistată de calculator și Metode și tehnici avansate de proiectare predate studenților Facultății de Mecanică.


Dotare

• 21 de calculatoare de ultimă generație, în rețea, cu acces la internet;

• Mobilierul adecvat;

• Licențele unor programe utilitare (AutoCad, SolidWorks, Catia V5R18, SolidEdge);

• Ecran de proiecție;

• Videoproiector;

• Laptop;

• Tablă inteligentă.

Laboratorul de Programare asistată de calculator