UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Laboratorul de Programarea și utilizarea calculatoarelor

Acoperă aplicațiile la disciplinele Programarea calculatoarelor MATLAB și Modelarea și simularea sistemelor mecatronice pentru studenții facultății de Mecanică.


Dotare

• 21 de calculatoare de ultimă generație, în rețea, cu acces la internet;

• Mobilierul adecvat;

• Licențele unor programe utilitare (MatLab 7.0, Mathcad Professional 2001, Borland C++ Professional 6.0);

• Ecran de proiecție;

• Videoproiector;

• Laptop;

• Tablă inteligentă.

Laboratorul de Programarea și utilizarea calculatoarelor