UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Laboratorul de Tribologie

Destinat disciplinei de Tribologie predată studenților Facultății de Mecanică.


Dotare

• Mașina AMSLER pentru testări de uzare și de frecare;

• Mașina cu 4 bile pentru testări uleiuri;

• Stand pentru studiul frecării în șuruburi cu bile;

• Micro tribometru pin – disc CETR- UMT-2 cu următoarele facilități:

- măsurarea forțelor de frecare în domeniul 10 ”N – 20 N,

- determinarea microdurității straturilor depuse,

- determinarea adeziunii straturilor depuse;

• 10 calculatoare cu softul aferent.

Laboratorul de Tribologie