UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Laboratorul de Vibrații mecanice

Destinat disciplinei de Vibrații mecanice predată studenților Facultății de Mecanică.


Dotare pentru măsurarea și analiza semnalului vibroacustic

• Accelerometre, microfoane și echipamente BRUEL&KJAER pentru condiționarea, măsurarea și analiza vibrațiilor si zgomotului;

• Echipament digital LEONOVA, pentru diagnosticarea prin vibrații a masinilor si utilajelor, echilibrarea dinamică a rotorilor;

• Cameră anecoidă pentru măsurări acustice precise legate de studiul comportării vibroacustice a organelor de mașini sau a subansamblelor din componența mașinilor.


Dotare pentru încercări la vibrații

• Instalație BRUEL&KJAER pentru determinarea răspunsului la vibrații al sistemelor mecanice, la o excitație sinusoidală;

• Standuri pentru controlul la vibrații și zgomot al sistemelor mecanice.


Dotare pentru achiziția și procesarea digitală a semnalului vibroacustic

• Echipamente digitale NATIONAL INSTRUMENTS pentru achiziția și procesarea semnalului vibroacustic (plăci multifuncționale de achiziții, module de condiționare a semnalelor, calculatoare Pentium IV);

• Soft LabVIEW pentru realizarea instrumentației virtuale necesară pentru controlul vibrațiilor și zgomotului la mașini și utilaje.

Laboratorul de Vibrații mecanice