UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii catedrei
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Domenii de cercetare

ORGANE DE MAȘINI. MECANICA CONTACTULUI. TRIBOLOGIE

• Comportarea contactelor concentrate ne-Hertziene în domeniul elastic și elastic-plastic: solicitări normale și tangențiale de frecare; dezvoltarea zonelor plastice interioare; fenomenul de adaptabilitate elastică și plastică (elastic-plastic shakedown, plastic ratching)

• Fiabilitatea contactului concentrat roată-șină de cale ferată

• Optimizarea lagărelor cu rostogolire

• Griparea contactelor cu rostogolire

• Lubrifianți clasici și neconvenținali în domeniul lagărelor cu rostogolire

• Ungerea rulmenților utilizați în condiții speciale (aeronautică etc.)

• Influența câmpurilor electromagnetice și a trecerii curenților electrici asupra funcționării și durabilității rulmenților

• Pierderi prin frecare în sisteme de ghidare cu rostogolire și în șuruburi cu bile

• Metode și tehnici de simulare Gaussiană și ne-Gaussiană a microtopografiei suprafețelor

• Relația dintre microtopografie, rodaj și fiabilitatea contactelor cu rostogolire cu aplicație la rulmenți și angrenaje

• Procese micro și nano-tribologice în sisteme mecanice și mecatronice

• Îmbinări ale țevilor de extracție și de tubaj

• Trasmisii cu rapoarte mari de reducere a turațiilor


INGINERIA MATERIALELOR ȘI SUPRAFEȚELOR

• Depuneri de straturi subțiri prin pulverizare în jet de plasmă

• Structuri de materiale specifice sistemelor mecatronice

• Analiza microtensiunilor din suprafețe depuse

• Straturi superficiale și suprafețe active

• Materiale specifice industriei auto


DIAGNOSTICARE VIBROACUSTICĂ

• Dignosticarea vibroacustică a mașinilor și utilajelor

• Sisteme inteligente de diagnoză

• Controlul activ al vibrațiilor și zgomotului

• Diagnoza și monitorizarea infrastructurilor rutiere


SISTEME MECATRONICE

• Controlul activ în sisteme mecatronice

• Aplicații ale biomaterialelor

• Modelarea sistemelor mecatronice

• Expertizarea sistemelor mecatronice

• Utilizarea polimerilor electroactivi în realizarea de actuatori și microactuatori

• Sisteme mecatronice inteligente pentru echipamente textile

• Sisteme mecatronice mobile inteligente cu impact ecologic

• Procese micro și nano-tribologice în sisteme mecatronice