UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Laboratorul Diagnosticare vibroacustică a sistemelor mecanice și mecatronice

Tematica cercetărilor: controlul activ al vibrațiilor în sisteme mecanice și mecatronice; achiziția și prelucrarea semnalelor; diagnoză și monitorizare în structuri nemecanice; sisteme inteligente de diagnoză. Laboratorul este destinat studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cercetătorilor.


Dotare

• Echipament B&K pentru măsurarea și analiza vibrațiilor și zgomotului și accesorii;

• Echipament RFT (Germania) pentru măsurarea și analiza vibrațiilor și zgomotului;

• Echipament pentru diagnosticarea vibroacustică a mașinilor și utilajelor;

• Instalație BRUEL&KJAER pentru încercări la vibrații, la o excitație sinusoidală;

• Echipament digital NATIONAL INSTRUMENTS pentru achiziția și procesarea semnalului vibroacustic;

• Sistem SKF pentru diagnosticarea funcționării mașinilor;

• Echipament digital pentru analiza stării de funcționare a mașinilor LeonovaTM Infinity, realizat de firma SPM-Suedia (analiză vibrații 0-10 kHz, măsurare turații 10-60000 rpm, măsurare temperatur㠖 50...+440 °C, echilibrare dinamică în două plane, monitorizare prin vibrații a mașinilor etc.);

• Standuri experimentale de concepție proprie;

• Calculatoare, software LabView, MatLab;

• Cameră anecoidă performantă.

Aparatură BRUEL&KJAER pentru diagnoză
Echipament digital LeonovaTM Infinity
Analiza stării de funcționare a mașinilor cu echipamentul LeonovaTM Infinity