UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Laboratorul Mecanica contactului și Tribologie

Tematica activității de cercetare este legată de optimizarea comportării contactelor concentrate Hertziene și ne-Hertziene, optimizarea funcționării rulmenților, inclusiv în ce privește probleme de ungere, a șuruburilor cu bile și ghidajelor precum și de procese tribologice la nivel micro și nano. Laboratorul deservește activitățile de cercetare ale doctoranzilor, ale masteranzilor și ale cadrelor didactice.


Dotare

• Standuri experimentale de concepție proprie;

• Echipamente performante achiziționate: trusa SKF pentru diagnosticarea funcționării mașinilor; aparatură Taylor-Hobson pentru analiza microtopografiei suprafețelor; profilometru Form Talysurf Intra cu accesorii (măsurarea și calculul parametrilor uzuali după standardele: DIN EN ISO 4287; DIN 4288; DIN EN ISO 13565; ISO 12085; DB N 31007; JIS B 601; precizia de măsurare: 3 nm pentru o variație de 0.2 mm pe înălțime și max. 16 nm la o variație de 1 mm pe înălțime; precizia de măsurare la abateri de formă: eroarea de măsurare a razei: 0,04% - 2%; eroarea de măsurare unghiulară: 1%, cu limita de +/- 350);

• Micro-tribometru Pin-Disc CETR-UMT-2 (determinări ale forțelor și coeficienților de frecare la scară micro, în mișcare de rotație, pentru diverse combinații de materiale; studiul proceselor de alunecare sacadat㠄stick – slip” la scară micro; studiul forțelor de adeziune la scară micro; studiul proceselor de uzare la scară micro);

• Soft specializat pentru analiza suprafețelor rugoase;

• Soft propriu dedicat analizei contactelor ne-Hertziene solicitate în domeniul elastic și elastic-plastic.

Micro-tribometru
Profilometru Form Talysurf Intra
Contactul roată-șină de cale ferată: aspecte experimentale și teoretice
Stand pentru testarea rulmenților la turații înalte