UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Laboratorul Sisteme mecatronice

Tematica cercetărilor: controlul activ în sisteme mecatronice; modelarea și expertizarea sistemelor mecatronice; utilizarea polimerilor electroactivi în realizarea de actuatori și microactuatori; sisteme mecatronice inteligente pentru echipamente textile. Laboratorul este destinat studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cercetătorilor.


Dotare

• Sistem de măsurare a forței și deplasării la nivel micro (senzori MONITRAN cu placă de achiziție și soft specializat MicoBox);

• Generator de semnal - Lock-in-amplifier SR830;

• Amplificator de înaltă tensiune Treck 610D (Treck 610E);

• Sursă variabilă de tensiune 0 - 32 V în curent continuu BK 1672;

• Multimetru digital INSTEL GDM-8246;

• Osciloscop analogic;

• Micrometru digital cu precizie de 0.001mm;

• Telemetru cu laser;

• Calculator notebook cu licență de soft, videoproiector, ecran de proiecție.

Determinarea experimentală a electrostrictivității polimerilor electroactivi