UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii catedrei
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Discipline predate de membrii centrului

Nr. crt.

Denumire disciplină

Cadre didactice

An studii

Facultatea

1

Organe de mașini

Prof.dr.ing. Spiridon Crețu

Prof.dr.ing. Ștefan Grigoraș

Prof.dr.ing. Mihai Bercea

Conf.dr.ing. Cristel Știrbu

Șef lucr.dr.ing. Gelu Ianuș

Conf.dr.ing. Flavian Farcaș

Conf.dr.ing. Viorel Paleu

As.ing. Ion Oancea

As.ing. Mihaela Rodica Bălan

As.ing. Petru Țivlea

II

III

MC

CM

SM

2

Elemente de inginerie mecanică

Prof.dr.ing. Cezar Racocea

Prof.dr.ing. Mihai Bercea

Conf.dr.ing. Flavian Farcaș

II

CH

HI

TX

3

Inginerie mecanică

Prof.dr.ing. Ștefan Grigoraș

Conf.dr.ing. Lucian Hanganu

Șef lucr.dr.ing. Gheorghe Bodi

I

TX

EH

4

Vibrații mecanice

Prof.dr.ing. Barbu Drăgan

As.ing. Ion Oancea

II

MC

5

Tribologie

Prof.dr.ing. Dumitru Olaru

Șef lucr.dr.ing. Gabriel Popescu

I

MC

6

Studiul materialelor

Prof.dr.ing. Cornel Munteanu

I

MC

7

Programarea calculatoarelor MATLAB

Șef lucr.dr.ing. Gabriel Popescu

I

MC

8

Proiectare asistată de calculator

Conf.dr.ing. Cristel Știrbu

Șef lucr.dr.ing. Mihai Tiron

II

MC

9

Bazele sistemelor automate

Conf.dr.ing. Carmen Bujoreanu

III

MC

10

Microsisteme electromecanice

Prof.dr.ing. Dumitru Olaru

III

MC

11

Echipamente periferice și birotică

Prof.dr.ing. Barbu Drăgan

IV

MC

12

Acționarea sistemelor mecatronice

Conf.dr.ing. Gheorghe Prisăcaru

IV

MC

13

Automatizări electropneumatice și pneumatice

Conf.dr.ing. Gheorghe Prisăcaru

IV

MC

14

Calculul și construcția sistemelor mecatronice

Șef lucr.ing. Mihaela Rodica Bălan

IV

MC

15

Mecatronica automobilului

Conf.dr.ing. Flavian Farcaș

IV

MC

16

Sisteme de achiziție și interfețe

Conf.dr.ing. Viorel Paleu

IV

MC

17

Proiectarea sistemelor mecatronice

Șef lucr.dr.ing. Gheorghe Bodi

IV

MC

18

Microtehnologii

Prof.dr.ing. Dumitru Olaru

M1

MC

19

Metode avansate și tehnici de proiectare asistată

Conf.dr.ing. Cristel Știrbu

Șef lucr.dr.ing. Mihai Tiron

M1

MC

20

Prelucrarea datelor experimentale

Conf.dr.ing. Carmen Bujoreanu

M1

MC

21

Actuatori neconvenționali

Conf.dr.ing. Gheorghe Prisăcaru

M1

MC

22

Mecatronica în domeniul serviciilor

Șef lucr.dr.ing. Gelu Ianuș

M1

MC

23

Tehnici și aparate de măsură pentru expertizare și auditare energetică

Prof.dr.ing. Mihai Bercea

M2

CO

24

Modelarea și simularea structurilor mecatronice

Șef lucr.dr.ing. Gabriel Popescu

M2

MC

25

Diagnosticarea vibroacustică a structurilor mecatronice

Prof.dr.ing. Spiridon Crețu

M2

MC

26

Bionica

Prof.dr.ing. Dumitru Olaru

M2

MC

27

Bazele cercetării experimentale

Prof.dr.ing. Mihai Bercea

M2

MC

28

Tehnici avansate de analiză a materialelor din structurile mecatronice

Prof.dr.ing. Cornel Munteanu

M2

MC

29

Echipamente mecatronice la automobile

Conf.dr.ing. Flavian Farcaș

M2

MC

30

Strategia succesului profesional

Conf.dr.ing. Lucian Hanganu

M2

MC

Notații:

• Denumiri ale facultăților: CH-Inginerie chimică și protecția mediului; CM-Construcții de mașini și management industrial; CO-Construcții și instalații; EH-Electrotehnică; HI-Hidrotehnică, geodezie și ingineria mediului; MC- Mecanică; SM-Știința materialelor; TX-Textile, pielărie și management industrial

• Ani de studiu: I, II. III și IV – anii de studii de licență; M1 și M2 – anii I și II de studii masterale.