UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii catedrei
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Facilități - laboratoare didactice

Laboratorul de Organe de mașini


Laboratorul de Programarea și utilizarea calculatoarelor


Laboratorul de Proiectare asistată de calculator


Laboratorul de Vibrații mecanice


Laboratorul de Tribologie


Laboratorul de Studiul materialelor


Laboratorul de Elemente de inginerie mecanică


Laboratorul de Acționarea sistemelor mecatronice


Laboratorul de Echipamente periferice


Laboratorul de Achiziția și prelucrarea datelor


Laboratorul de Macro- și microsisteme mecatronice


Laboratorul de Mecatronica automobilului


Laboratorul de Diagnosticare vibroacustică a structurilor mecatronice


Laboratorul de Tehnici avansate de analiză a materialelor din mecatronică


Laboratorul de Bazele cercetării experimentale