UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Membrii centrului OMM

Mihai Gafițanu
prof.univ.consult.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2199
gafitanu@mail.tuiasi.ro
Spiridon Crețu
prof.univ.dr.ing.
tel: 0232237555; 0232278683 int.2294, int.2502
spcretu@mail.tuiasi.ro, sp_cretu@yahoo.com
Barbu Drăgan
prof.univ.dr.ing.
tel: 0232278683 int. 2278
bdragan@mail.tuiasi.ro
Cezar Racocea
prof.univ.dr.ing.
tel: 0232233390; 0232278683 int.2182
cracocea@netscape.net
Dumitru Olaru
directorul departamentului
prof.univ.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2297
dolaru@mail.tuiasi.ro
Ștefan Grigoraș
lider sindicat UTI
prof.univ.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2295
stgrig@mail.tuiasi.ro
Mihai Bercea
prof.univ.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2277
mmbercea@yahoo.com
Corneliu Munteanu
prof.univ.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2297
munteanu@mail.tuiasi.ro
Lucian Hanganu
conf.univ.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2293
lchanganu@yahoo.com
Cristel Știrbu
conf.univ.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2289
cstirbu@mail.tuiasi.ro
Gheorghe Prisăcaru
conf.univ.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2298
prisacaru_ghe2004@yahoo.com
Flavian Farcaș
conf.univ.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2121
flavianfarcas@yahoo.com
Carmen Bujoreanu
conf.univ.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2286
bujor1000@yahoo.com
Viorel Paleu
conf.univ.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2111
vpaleu@mail.tuiasi.ro, vpaleu@yahoo.com
Gheorghe Bodi
ș.l.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2211
gheorghebodi@yahoo.com
Gabriel Popescu
ș.l.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2211
gpopescu65@yahoo.com
Gelu Ianuș
ș.l.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2121
gianus2002@yahoo.com
Mihai Tiron
ș.l.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2121
mtiron@yahoo.com
Ion Oancea
asist.ing.
tel: 0232278683 int.2211
i_oancea@yahoo.com
Petru Țivlea
asist.ing.
tel: 0232278683 int.2277
ptivlea@yahoo.com
Rodica Bălan
asist.ing.
tel: 0232278683 int.2488
ro_balan@yahoo.com
Florin Tudose Sandu-Ville
ș.l.ing.
tel: 0232278683 int.2111
ftudose@yahoo.com
Marcelin Benchea
asist.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2180
marcelin_ben@yahoo.com
Ciprian Stamate
asist.dr.ing.
tel: 0232278683 int.2180
cip101301@gmail.com
Alina Dumitrașcu
doctorand ing.
tel: 0232278683 int.2197
ally420022002@yahoo.com
Ana Urzică
doctorand ing.
tel: 0232278683 int.2197
sf_ana8107@yahoo.com
Mihai Rusu
doctorand ing.
tel: 0232278683 int.2180
mihaiadrianrusu@yahoo.com
Mihai Băiceanu
doctorand ing.
tel: 0232278683 int.2180
baiceanumihai@yahoo.com
Vlad Cârlescu
doctorand ing.
tel: 0232278683 int.2180
carlescu.vlad@yahoo.com
Daniela-Lucia Chicet
doctorand ing.
tel: 0232278683 int.2180
daniela_chicet@yahoo.com
Ionuț-Lucian Bistricianu
doctorand ing.
tel: 0232278683 int.2180
ionutbistricianu@yahoo.com