• Bine ați venit!
  Bine ați venit! Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi vă oferă programe de studii de mare interes şi de înaltă calitate pentru licenţă, pentru masterat şi pentru doctorat.
 • Bine ați venit!
  Bine ați venit! Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi vă oferă programe de studii de mare interes şi de înaltă calitate pentru licenţă, pentru masterat şi pentru doctorat.
 • Bine ați venit!
  Bine ați venit! Acest site vă prezintă informaţii despre programele de studii şi despre alte activităţi care se desfăşoară în facultatea noastră.
 • Admitere 2016
  Admitere 2016 Pentru concursul de admitere din iulie 2016, a fost alocat un număr de 354 locuri domeniilor de licenţă, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică, respectiv 247 locuri pentru masterat.
 • Bine ați venit!
  Bine ați venit! Acest site vă prezintă informaţii despre programele de studii şi despre alte activităţi care se desfăşoară în facultatea noastră.

Admitere la doctorat

Facultatii de Mecanica i-au fost repartizate prin ordinul M.E.N. urmatoarele locuri pentru admiterea la doctorat sesiunea septembrie 2016:

Domeniul Inginerie mecanica: 4 locuri cu bursă şi 4 locuri la forma cu frecventa fara bursa şi 13 locuri cu taxă;

Domeniul Ingineria materialelor: 1 loc cu bursă şi 1 loc la forma cu frecventa fara bursa şi 2 locuri cu taxă;

Locurile de la forma cu frecventa fara bursa ar putea sa primeasca bursa prin intermediul unui proiect care urmeaza sa fie depus.

  Inscrierile pentru sustinerea colocviului de admitere in programul de studii doctorale se fac in perioada 1.09-16.09.2016.

Testul de limba straina va fi sustinut de catre promotiile anterioare anului 1999, pe data de 19.09.2016.

Absolventii promotiilor 1999-2016 vor depune dosarul de inscriere cu adeverinta care sa ateste limba straina promovata in facultate.

 

Sustinerea colocviului de admite la doctorat va avea loc pe 20 septembrie 2016, ora 9:00, in Salde Consiliu a Facultatii de Mecanica.

 Taxa de inscriere se achita la caseria universitatii.


Procedura de înscriere la doctorat

Concursul de admitere la doctorat se organizeaza anual, în luna septembrie, conform Hotarîrii Guvernului, astfel:

 1.     Prima proba a concursului consta în examenul de competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala, organizat la catedra de Limbi straine a Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi. În urma acestui examen, candidatul obtine un certificat cu care se prezinta la urmatoarea proba. 

 2.    A doua proba se organizeaza sub forma unui colocviu, pe baza unei tematici si a unei bibliografii anuntate in timp util si se sustine în fata unei comisii formata din specialisti cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciaza cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoastere de catre candidati a problematicii specialitatii respective, capacitatea lor de a-si asuma initiative teoretice, experimentale si metodologice.

MA = 0,7C+0,15L+0,15D

 

Nota ex. licenta = L ; Nota disertatie = D;  Media colocviu admitere dr. =C;   Media de admitere dr. = MA

 

Fiecare candidat va face si o prezentare ppt (de max. 10 min.), privind portofoliul (studii, experienta profesionala, alte realizari) si o scurta descriere a directiei de cercetare propuse.

Studii de doctorat

Programul de doctorat oferă studii aprofundate în inginerie mecanică şi poate fi urmat la studii cu frecvenţă (pentru o perioadă de 3 ani) sau la studii fără frecvenţă (pentru o perioadă de 3 ani).

Funcţie de tematica abordată, teza de doctorat va cuprinde analiză teoretică, parte experimentală şi / sau modelare numerică.

Candidatul va susţine examene pe parcurs şi o prezentare / examinare finală. La îndeplinirea tuturor cerinţelor programului candidatul va obţine o diplomă de Doctor în Inginerie Mecanică.

 Tematica si bibliografia pentru colocviul de admitere 

 Tematică:


1. Incercarea materialelor la tractiune/ compresiune. Relatia dintre tensiuni si deformatii specifice. Diagrama caracteristica. Legea lui Hooke.

2. Ipoteze de baza in Teoria Elasticitatii si Rezistenta Materialelor

3. Starea generala de tensiuni si deformatii

4. Teorii de rezistenta

5. Energia elastica de deformatie

 

6. Cinematica directă a poziţiilor roboţilor seriali de tip manipulator. Definirea parametrilor Denavit-Hartenberg standard

7. Matricea Jacobiană a unui manipulator serial

8. Singularităţile roboţilor seriali de tip manipulator

9. Forţele şi momentele din cuplele unui manipulator

10. Mecanisme de prehensiune 

11. Principiul unu al termodinamicii:

 • sisteme termodinamice închise
 • sisteme termodinamice deschise, lucrul mecanic tehnic
 • coeficientul de performanţã energeticã pentru cicluri motoare şi frigorifice

12. Principiul doi al temodinamicii:

 • cicluri ideale complet reversibile
 • diagrama T – s (temperaturã – entropie)
 • exergie, anergie

13. Conducţia termicã

 

 • legea Fourier
 • conducţia termicã printr-un perete plan
 • conducţia termicã printr-un perete ciclindric
 • conducţia termicã prin aripioare

 

14. Convecţia termicã pentru curgeri laminare

 

 • ecuaţia de conservare a energiei
 • ecauţia de conservare a impulsului
 • ecuaţia de conservare a masei

 

15. Radiaţia termicã

 

 • legile radiaţiei, Planck, Stefan – Boltzman, Kirchof
 • radiaţia între douã plãci plane paralele
 • ecrane de radiaţie 

 

16. Căi de combatere a detonaţiei combustibililor la motoarele cu ardere prin scânteie

17. Proiectarea camelor mecanismului de distribuţie a gazelor la motoarele în 4 timpi

18. Soluţii actuale privind creşterea performanţelor motoarelor Diesel pentru autoturisme (putere litrică, masă specifică)

19. Aplicaţii ale principiului conservării impulsurilor la coliziunile dintre autovehicule

20. Estimarea energiei aferente deformaţiilor caroseriilor autovehiculelor care au intrat în coliziuni 

21. Fiabilitatea organelor de masini supuse la solicitari mecanice in sectiune si de contact ( solicitǎri statice şi variabile);

22. Arcuri. Caracteristici principale. Arcul elicoidal cilindric.

23. Proiectarea lagarelor cu rulmenti.

24.  Angrenaje. Forte nominale si forte reale.

25.  Proiectarea angrenajelor cilindrice.

26.  Frecarea si uzarea in tribosisteme.

27.  Regimuri de ungere in tribosisteme.

28.  Analiza semnalului vibro-acustic in domeniul frecventa.

29.  Diagnosticarea si monitorizarea vibroacustica a masinilor.

30. Structura hardware a unui sistem mecatronic. 

31. Materiale metalice amorfe. Metode de obtinere.

32. Materiale metalice amorfe. Structura, proprietati si utilizari.

33. Materiale compozite. Clasificare, structura, proprietati.

34. Tratamente termice superficiale. Clasificare, structura, proprietati.

35. Metode de analiza structurala avansate.

36. Tehnici de durificare superficiala a materialelor metalice.

37. Materiale cu memoria formei. Clasificare, structura, proprietati.

38. Metode de determinare a punctelor critice de transformare structurala.

39. Oteluri inalt aliate. Clasificare, structura, proprietati.

40. Aliaje neferoase speciale utilizate in constructia de masini.

 

Bibliografie:

1. Buzdugan Gh., Rezistenta Materialelor, Ed. Academiei, Bucuresti, 1986

2. Deutsch I., Rezistenta Materialelor, E.D.P., Bucuresti, 1979

3. Barsanescu P.D., Rezistenta Materialelor, Ed. “Gh. Asachi”, Iasi, 2001

4. Doroftei, I., Robotica, Vol. 1, Ed. Tehnică, Ştiinţifică şi Pedagogică CERMI, Iaşi, 2005.

5. Doroftei, I., Robotica, Vol. 2 Ed. Tehnică, Ştiinţifică şi Pedagogică CERMI, Iaşi, 2006

6. Craig, J. J., Introduction to Robotics, Mechanics and Control, Third Edition, Pearson Prentice Hall, 2005.

7. Doroftei, I., Arhitectura şi cinematica roboţilor, Ed. Tehnică, Ştiinţifică şi Pedagogică CERMI, Iaşi, 2002.

8. Oprişan, C., Popovici, Gh., Doroftei, I., Moldovanu, G., Introducere în cinematica şi dinamica roboţilor şi manipulatoarelor, Ed. Cermi, Iaşi, 1998.

9.Stadoleanu, O., Dumitraşcu, Gh., Elemente de termotehnică şi instalaţii termice, Editura Pan Europ, Iaşi, 2001.

10. Horbaniuc, B., Dumitraşcu, Gh., Termodinamic Tehnique et Transfer de Chaleur, Editura Satya, Iaşi, 1997.

11. Macri, Dumitraşcu, gh., Bazele teoretico-aplicative ale conducţiei termice, Editura Universităţii Tehnice Iaşi, 1997.

12. Popescu, A., Elemente fundamentale de transfer de căldură, Editura Solness, Timişoara,2003.

13. Gaiginschi, R., Zătreanu, Gh., Calculul şi construcţia motoarelor cu ardere internă, vol.II, Editura Sahti, Iaşi, 1998.

14. Gaiginschi, R., Reconstrucţia şi expertiza accidentelor rutiere, Editura Tehnică, Bucureşti, 2009.

15. Apostolescu, N., Chiriac, R., Procesul arderii în motorul cu ardere internă, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998.

16. Boboş, B., Cercetări privind coliziunea autovehiculelor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2008.

17. Stratulat, M., Copac, I., Alimentarea motoarelor cu aprindere prin scânteie, vol.I+II, Editura tehnică, Bucureşti, 1992.

18. Iancu, Şt., Copac, J., Controlul electronic al funcţionării motoarelor cu ardere internă. Procese funcţionale şi principii de reglare, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2000.

19. Gafitanu, M., Cretu, Sp., s.a., Organe de masini, vol. I si II, Editura Tehnica, Bucuresti.

20. Cretu, Sp., Contactul concentrat elastic-plastic, Editura Politehnium Iasi, 2009.

21. Gafiţanu, M., Creţu Sp., Drǎgan, B., Diagnosticarea vibroacustica a masinilor si utilajelor, Editura Tehnica, Bucuresti, 1989.

22. Olaru, D.N., Fundamente de lubrificatie, Editura Gh.Asachi, Iasi, 2003.

23. Maties, V., s.a., Tehnologie si educatie mecatronica, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2001.

24.   Munteanu Corneliu - STUDIUL MATERIALELOR – Structură-Metode de investigare-Echilibru termo-dinamic în sistemele materiale-Solidificarea materialelor metalice,  Editura „Gh. ASACHI” Iaşi – 2001.

25.    Munteanu Corneliu - MATERIALE METALICE AMORFE - Editura „Gh. ASACHI” Iaşi – 2001.

26.   L.G.Bujoreanu, S.Stanciu, C.Munteanu şi M.Susan -  MEMORIA MECANICĂ ŞI TERMICĂ A ALIAJELOR PE BAZĂ DE CU-ZN-AL - Editura POLITEHNIUM, Iaşi, 2005. 

 

Conducători de doctorat:

 

Nr.

crt.

Numele conducatorului de doctorat

Domeniul

1

Prof.dr.ing. Atanasiu Virgil

Inginerie Mecanica

2

Prof.dr.ing. Barsanescu Paul-Doru

Inginerie Mecanica

3

Prof.dr.ing. Condurache Daniel

Inginerie Mecanica

4

Prof.dr.ing. Cretu Spiridon

Inginerie Mecanica

5

Prof.dr.ing. Doroftei Ioan

Inginerie Mecanica

6

Prof.dr.ing. Dumitrascu Gheorghe

Inginerie Mecanica

7

Prof.dr.ing. Gafitanu Mihai

Inginerie Mecanica

8

Prof.dr.ing. Gaiginschi Radu

Inginerie Mecanica

9

Prof.ab.dr.ing. Goanţă Viorel

Inginerie Mecanica

10

Prof.dr.ing. Merticaru Vasile

Inginerie Mecanica

11

Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu

Ingineria Materialelor

12

Prof.dr.ing. Neculaiasa Vasile

Inginerie Mecanica

13

Prof.dr.ing. Olaru Dumitru

Inginerie Mecanica

14

Prof.dr.ing. Rakosi Edward

Inginerie Mecanica

15

Prof.dr.ing. Zugravel Mircea

Inginerie Mecanica