• 2017 - 2018

Admitere la doctorat 2017

 Număr de locuri repartizate pentru 2017 

Domeniul

Forma cu frecvență BUGET

Forma cu frecvență cu TAXĂ

Cu BURSĂ

Fără BURSĂ

Inginerie mecanică

5

7

8

Ingineria materialelor

1

1

2

 Înscrierile la doctorat au loc în perioada 1-20 sept. 2017.

 Testul la limba străină

 Absolvenții universității noastre, începând cu promoția 2005, pot solicita o adeverință de la decanatul facultății absolvite.

 Ceilalți candidați vor susține un colocviu la o limba străina în data de 22 sept. 2017, ora 10:00, la catedra de limbi străine (corpul CH/Fac. de Ing. Chimica şi Protecția Mediului, Etajul 5).

 Colocviul de admitere

 Colocviul de admitere va avea loc în ziua de 25 sept. 2017, ora 8, în Sala de consiliu a facultății.

 Colocviul de admitere se organizează pe baza unei tematici şi a unei bibliografii şi se susține în fata unei comisii formată din specialiști cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidați a problematicii specialității respective, capacitatea lor de a-şi asuma inițiative teoretice, experimentale şi metodologice. Fiecare candidat va face şi o prezentare ppt (de max. 10 min.), privind portofoliul (studii, experiența profesionala, alte realizări) şi o scurta descriere a direcției de cercetare propuse.

 Media de admitere = Media ex.licenţă×0,15 + Media disertaţie×0,15 + Media colocviu×0,70

 Criteriu de departajare: media la colocviul de admitere.

 Comisia de admitere 2017:

 1.       Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul - președinte

 2.       Prof.em.dr.ing. Olaru Dumitru

 3.       Prof.ab.dr.ing. Bujoreanu Carmen

 4.       Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu

 5.       Prof.ab.dr.ing. Rakoși Edward

 Comisia de contestații 2017:

 1.       Prof.dr.ing. Condurache Daniel – președinte

 2.       Prof.ab.dr.ing. Goanță a Viorel

 3.       Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

  

Mai multe informatii