• Programarea examenelor pentru sesiunea 14.01-5.02.2018
  • Bine ați venit!
    Bine ați venit! Acest site vă prezintă informații despre programele de studii și despre alte activități care se desfășoară în facultatea noastră.

Admitere la doctorat 2017

 Număr de locuri repartizate pentru 2017 

Domeniul

Forma cu frecvență BUGET

Forma cu frecvență cu TAXĂ

Cu BURSĂ

Fără BURSĂ

Inginerie mecanică

5

7

8

Ingineria materialelor

1

1

2

 Înscrierile la doctorat au loc în perioada 1-20 sept. 2017.

 Testul la limba străină

 Absolvenții universității noastre, începând cu promoția 2005, pot solicita o adeverință de la decanatul facultății absolvite.

 Ceilalți candidați vor susține un colocviu la o limba străina în data de 22 sept. 2017, ora 10:00, la catedra de limbi străine (corpul CH/Fac. de Ing. Chimica şi Protecția Mediului, Etajul 5).

 Colocviul de admitere

 Colocviul de admitere va avea loc în ziua de 25 sept. 2017, ora 8, în Sala de consiliu a facultății.

 Colocviul de admitere se organizează pe baza unei tematici şi a unei bibliografii şi se susține în fata unei comisii formată din specialiști cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidați a problematicii specialității respective, capacitatea lor de a-şi asuma inițiative teoretice, experimentale şi metodologice. Fiecare candidat va face şi o prezentare ppt (de max. 10 min.), privind portofoliul (studii, experiența profesionala, alte realizări) şi o scurta descriere a direcției de cercetare propuse.

 Media de admitere = Media ex.licenţă×0,15 + Media disertaţie×0,15 + Media colocviu×0,70

 Criteriu de departajare: media la colocviul de admitere.

 Comisia de admitere 2017:

 1.       Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul - președinte

 2.       Prof.em.dr.ing. Olaru Dumitru

 3.       Prof.ab.dr.ing. Bujoreanu Carmen

 4.       Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu

 5.       Prof.ab.dr.ing. Rakoși Edward

 Comisia de contestații 2017:

 1.       Prof.dr.ing. Condurache Daniel – președinte

 2.       Prof.ab.dr.ing. Goanță a Viorel

 3.       Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

  

Mai multe informatii