• Admitere 2017
  Admitere 2017 Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică, respectiv 450 locuri pentru masterat (respectiv 169 de locuri fără taxă, 268 de locuri cu taxă și 13 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora).
 • Admitere 2017
  Admitere 2017 Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică, respectiv 450 locuri pentru masterat (respectiv 169 de locuri fără taxă, 268 de locuri cu taxă și 13 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora).
 • Admitere 2017
  Admitere 2017 Pentru concursul de admitere din iulie 2017, a fost alocat un număr de 501 de locuri (din care 274 de locuri fără taxă, 175 de locuri cu taxă și 52 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora) la domeniile de licenţă:
 • Admitere 2017
  Admitere 2017 Pentru concursul de admitere din iulie 2017, a fost alocat un număr de 501 de locuri (din care 274 de locuri fără taxă, 175 de locuri cu taxă și 52 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora) la domeniile de licenţă:
 • Admiterea 2017
  Admiterea 2017 Pentru concursul de admitere din iulie 2017, a fost alocat un număr de 501 de locuri (din care 274 de locuri fără taxă, 175 de locuri cu taxă și 52 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora) la domeniile de licenţă:

Admitere la masterat 2016

Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat

Programul înscrieri: 11-29 iulie 2016; 5-16 septembrie 2016, orele 10.00 – 14.00

În holul Facultăţii de Mecanică (Str. Profesor Docent Dr. Ing. Dimitrie Mangeron, Nr.43, Iaşi, parter)

Afişarea rezultatelor: 30 iulie 2016, 17 septembrie 2016

La înscriere, candidaţii completează o fişă de înscriere, în care precizează ordinea preferintelor privind specializarea pe care o doresc să o urmeze la masterat.

Metoda de selecţie: concurs de dosare

Media de admitere = media examenului de diploma/licenta

Se întocmeşte un clasament general, iar candidaţii vor fi repartizaţi pe specializări în funcţie de media de concurs obţinută.

Învăţământul universitar de masterat asigură specializarea în domeniu şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de studii superioare.

Masterat (M.Sc.)

Absolventul va primi o Diplomă de Master.

La masterat se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de inginer sau echivalentă cu aceasta, atât din Universitatea Tehnică Iaşi cât şi din alte instituţii de învăţământ superior (inclusiv din cele care nu organizează ciclul de masterat), indiferent de specializarea absolvită şi de anul absolvirii.

 ciclul universitar de masterat (cf. Legii 288/2004)

Specializarea Numărul de locuri fără taxă Numărul de locuri cu taxă

domeniul Ingineria Autovehiculelor - 2 ani:

Sistemica transporturilor autopropulsate - STA

Concepţia şi managementul proiectării automobilului - CMPA*

Siguranţia şi performanţele circulaţiei rutiere - SPCR

Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere - ETAR

 

 19

19

 

20

-

 

25

24

 

26

-

domeniul Inginerie Mecanică - 2 ani

Diagnoze şi Expertize Tehnice în Ingineria Mecanică (DET)

Maşini termice, frigotehnie şi climatizare - MTFC

Tehnici nepoluante în industria alimentară - TNIA

Sisteme de transport pe cale ferată - STCF

 

20

19

19

19

 

24

25

25

21

domeniul Mecatronică şi Robotică - 2 ani

Sisteme robotizate - SR

Mecatronică avansată - MCTA

 

19

19

 

26

26

TOTAL

163 247

* Masteratul CMPA este organizat în colaborare cu firma Renault Technologie Roumanie (RTR), care va asigura un stagiu cu o durată pe 20 de săptămâni în semestrul al IV-lea. În cadrul acestui masterat RTR alocă aproximativ 10 burse celor mai buni studenţi.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la Master

- Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultăţii).

- Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia, în original şi în copie.

- Diplomă de studii superioare, forma lungă de învăţământ sau diplomă echivalentă acesteia, în original.

- Certificat de naştere (copie + originalul).

- Trei fotografii tip buletin de identitate.

- Dosar plic.

- Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concurs (100 RON).

- Adeverinţă medicală.

 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):

- candidaţii copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);

- candidaţii orfani de ambii părinţi;

- candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;

- candidaţii copii ai angajaţilor Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

 

Numărul de locuri pentru românii de pretutindeni

Nr. crt

Domeniul de studiu

Programul de studiu

Nr.locuri MASTER

FĂRĂ BURSĂ

CU BURSĂ

1

Ingineria autovehiculelor

Concepţia şi managementul proiectării automobilului

10

7

2

Sistemica transporturilor autopropulsate

3

Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere

4

Inginerie mecanică

Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică

23

4

5

Maşini termice, frigotehnie şi climatizare

6

Tehnici nepoluante în industria agroalimentară

7

Sisteme de transport pe cale ferata

8

Mecatronică şi robotică

Mecatronică avansată

10

1

9

Sisteme robotizate

 

Total facultate

43

12

 Candidaţii vor completa fişa de înscriere cu opţiunea privind facultatea şi domeniul/ programul de studiu la care candidează (formularul TUIASI.POB.10-F1) şi vor depune dosarul de înscriere la Comisia centrală de admitere, Rectorat, camera B102.