• Admitere 2017
  Admitere 2017 Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică, respectiv 450 locuri pentru masterat (respectiv 169 de locuri fără taxă, 268 de locuri cu taxă și 13 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora).
 • Admitere 2017
  Admitere 2017 Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică, respectiv 450 locuri pentru masterat (respectiv 169 de locuri fără taxă, 268 de locuri cu taxă și 13 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora).
 • Admitere 2017
  Admitere 2017 Pentru concursul de admitere din iulie 2017, a fost alocat un număr de 501 de locuri (din care 274 de locuri fără taxă, 175 de locuri cu taxă și 52 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora) la domeniile de licenţă:
 • Admitere 2017
  Admitere 2017 Pentru concursul de admitere din iulie 2017, a fost alocat un număr de 501 de locuri (din care 274 de locuri fără taxă, 175 de locuri cu taxă și 52 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora) la domeniile de licenţă:
 • Admiterea 2017
  Admiterea 2017 Pentru concursul de admitere din iulie 2017, a fost alocat un număr de 501 de locuri (din care 274 de locuri fără taxă, 175 de locuri cu taxă și 52 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora) la domeniile de licenţă:

Robotică (RBT)

Roboţii industriali reprezintă sisteme automate mobile cu aplicaţii universale, cu mai multe axe, ale căror mişcări sunt liber programate într-o anumită succesiune şi, în anumite cazuri, comandate de senzori.

Această definiţie, impusă de standardul german DIN 2801, demonstrează că robotica reprezintă un domeniu de vârf al tehnicii mondiale, cu un caracter interdisciplinar, care poate influenţa cercetările în diverse domenii de ştiinţă: productică, medicină, protecţia mediului, biologie, aeronautică, geografie, etc.

Existenţa pe plan mondial a programelor de introducere pe scară largă a roboţilor în domeniile precizate mai sus impune pregătirea de specialişti în robotică.

În acest context, specializarea Robotică din cadrul Facultăţii de Mecanică a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi asigură viitorilor studenţi o pregatire interdisciplinară în urmatoarele domenii:

• inginerie mecanică;

• informatică aplicată (programare, control);

• inginerie electrică şi electronică (senzori, actuatoare, interfeţe);

• ingineria producţiei (planificarea proceselor de fabricaţie).

Disciplinele de studiu din planul de învaţământ al specializării acoperă întregul spectru al roboticii: industrie, servicii, spaţiu, aplicaţii speciale.

Cadrele didactice care contribuie la formarea viitorilor specialişti în robotică au o bogată experienţă în domeniu, probată prin numeroase publicaţii (cărţi şi lucrări ştiinţifice), colaborări cu universităţi de prestigiu din străinătate (Universitatea Liberă din Bruxelles, Academia Militară Regală din Bruxelles, Universitatea Catolică din Leuven, Universitatea Tehnică din Karlsruhe, Universitatea Tehnică din Kaiserslautern, etc.), contracte de cercetare ştiinţifică.

Competenţa va fi încurajată: cei mai buni studenţi ai acestei specializări vor putea beneficia de burse ERASMUS la diferite universităţi din Europa, pentru o perioada de 3-10 luni.

Absolvenţii specializării Robotică vor dispune de cunoştinţe necesare activităţilor specifice inginerului mecanic şi competenţe profesionale în domeniile:

• proiectarea asistată de calculator a sistemelor mecanice, utilizând programe performante (AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor, Catia, etc.);

• proiectarea, exploatarea şi întreţinerea roboţilor, respectiv a sistemelor de fabricaţie robotizate;

• programarea şi controlul mişcării roboţilor;

• conceperea şi execuţia sistemelor complexe, care combină soluţiile avansate de acţionare mecanică cu elemente de electronică şi automatizare.

2214631
Azi
Săptămâna curentă
Luna curentă
Total
1943
8380
53540
2214631
IP-ul Dumneavoastră: 54.92.155.160
Ora exactă: 2017-09-20 17:40:16