• Bine ați venit!
    Bine ați venit! Acest site vă prezintă informații despre programele de studii și despre alte activități care se desfășoară în facultatea noastră.

Şcoala Doctorală

ȘCOALA DOCTORALĂ

 INFORMAȚII GENERALE

 Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată, desfășurat în conformitate cu Legea Educației Naționale 1/2011 şi a H.G. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.

 Formele de pregătire prin doctorat sunt:

 ·         Cu frecvență cu bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;

 ·         Cu frecvență fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;

 ·         Cu frecvență cu TAXĂ – pentru o perioadă de 3 ani.

Departamentul Şcoli Doctorale a fost înfiinţat în data de 4 oct. 2005, prin aprobarea Senatului Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi şi are în subordine zece Scoli Doctorale, inclusiv cea de la Facultatea de Mecanică (SDFM).

Școala Doctorală a Facultății de Mecanică (SDFM) organizează studii doctorale în domeniul fundamental Științe inginerești/domeniile:

1.       Inginerie mecanică;

 2.       Ingineria materialelor.

 Doctoratul are două componente:

 ·         Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I);

·         Programul de cercetare științifică (anul II şi III).

  ORGANIZARE SDFM

 Regulamentul de funcționare al Școlii Doctorale a Facultății de Mecanică (SDFM) se fundamentează pe Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților de studii universitare de doctorat cod reg.11, pe Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Codul studiilor universitare de doctorat aprobat prin HG nr. 681/2011 şi pe Carta Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

 Conducerea SDFM

 Şcoala Doctorală este condusă de un director şi de Consiliul Școlii Doctorale, format din conducători de doctorat din cadrul SDFM, studenţi doctoranzi şi membri din afara SDFM, aleşi dintre personalităţi ştiinţifice recunoscute şi/sau personalităţi din sectoare industriale şi socio-economice. Conducerea SDFM este aleasă conform Metodologiei Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași.

 Consiliul SDFM:

 1.       Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe, Departamentul IMAR;

 2.       Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu, Departamentul IMMR;

 3.       Drd.ing. Lupu Ana-Georgiana;

4.       Dr.ch. Cazacu Maria, CS I la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași.

 Director SDFM: Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul

 Regulament SDFM

 Conducători de doctorat 

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Domeniul

1

Prof.dr.ing. Atanasiu Virgil

Inginerie mecanică

2

Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul

Inginerie mecanică

3

Prof.ab.dr.ing. Bujoreanu Carmen

Inginerie mecanică

4

Prof.dr.ing. Condurache Daniel

Inginerie mecanică

5

Prof.dr.ing. Crețu Spiridon

Inginerie mecanică

6

Prof.dr.ing. Doroftei Ioan

Inginerie mecanică

7

Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

Inginerie mecanică

8

Prof.em.dr.ing. Gafițanu Mihai

Inginerie mecanică

9

Prof.em.dr.ing. Gaiginschi Radu

Inginerie mecanică

10

Prof.ab.dr.ing. Goanță Viorel

Inginerie mecanică

11

Prof.dr.ing. Merticaru Vasile

Inginerie mecanică

12

Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu

Ingineria materialelor

13

Prof.dr.ing. Neculăiasa Vasile

Inginerie mecanică

14

Prof.em.dr.ing. Olaru Dumitru

Inginerie mecanică

15

Prof.ab.dr.ing. Popescu Aristotel

Inginerie mecanică

16

Prof.ab.dr.ing. Rakoși Edward

Inginerie mecanică

17

Prof.dr.ing. Zugrăvel Mircea

Inginerie mecanică

 

ADMITERE 2017

  Număr de locuri repartizate pentru 2017 

Domeniul

Forma cu frecvență BUGET

Forma cu frecvență cu TAXĂ

Cu BURSĂ

Fără BURSĂ

Inginerie mecanică

5

7

8

Ingineria materialelor

1

1

2

  Înscrierile la doctorat au loc în perioada 1-20 sept. 2017.

 Testul la limba străină

 Absolvenții universității noastre, începând cu promoția 2005, pot solicita o adeverință de la decanatul facultății absolvite.

 Ceilalți candidați vor susține un colocviu la o limba străina în data de 22 sept. 2017, ora 10:00, la catedra de limbi străine (corpul CH/Fac. de Ing. Chimica şi Protecția Mediului, Etajul 5).

 

Colocviul de admitere

 Colocviul de admitere va avea loc în ziua de 25 sept. 2017.

 Colocviul de admitere se organizează pe baza unei tematici şi a unei bibliografii şi se susține în fata unei comisii formată din specialiști cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidați a problematicii specialității respective, capacitatea lor de a-şi asuma inițiative teoretice, experimentale şi metodologice. Fiecare candidat va face şi o prezentare ppt (de max. 10 min.), privind portofoliul (studii, experiența profesionala, alte realizări) şi o scurta descriere a direcției de cercetare propuse.

 Media de admitere = Media ex.licenţă×0,15 + Media disertaţie×0,15 + Media colocviu×0,70

 Criteriu de departajare: media la colocviul de admitere.

 

Comisia de admitere 2017:

 1.       Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul - președinte

 2.       Prof.em.dr.ing. Olaru Dumitru

 3.       Prof.dr.ing. Doroftei Ioan

4.       Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu

 5.       Prof.ab.dr.ing. Rakoși Edward

 Comisia de contestații 2017:

 1.       Prof.dr.ing. Condurache Daniel – președinte

 2.       Prof.ab.dr.ing. Goanță a Viorel

 3.       Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

Plan de învățământ

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

Nr.

Disciplina

Cod

ore/săpt.

Forma de evaluare

Obs.

C

S

L

P

SI

K

1

Elemente avansate de modelare, simulare şi diagnosticare în ingineria mecanică

DO

2

 

1

 

 

5

E

 

Activitate la nivelul SD

Elemente avansate de modelare, procesare şi simulare în ingineria materialelor

2

Achiziția şi prelucrarea datelor experimentale

DI

2

 

1

 

 

5

E

Activitate la nivelul SD

3

Activitate de cercetare

DI

12

20

C

Activitate la nivelul SD, sub îndrumarea conducătorului ştiinţific

4.

Studiu individual

DI/DO

6

10

C

Include o disciplină tehnică de specialitate, specifică temei de cercetare

Total ore pe săptămână, total probe pe semestru, total ore de studiu individual şi total credite  pe semestru la disciplinele impuse (DI) şi disciplinele opţionale (DO)

 

24

40

 

Toate disciplinele includ studiu individual.

  

Proiecte de cercetare

 Susținerea proiectelor de cercetare ale doctoranzilor din anul I (admiși in 2016) va avea loc în ziua de 18 sept. 2017, Sala 103 - corp UTTex, începând cu ora 9:00.

 

FORMA de doctorat  - CU FRECVENţă cu bursă 

Nr.

crt.

Doctorand

Presedinte

(prof. conducător doctorat)

Comisie

1.

Lupescu Stefan C-tin

Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu

Prof.dr.ing. Chelariu Romeu

Prof.dr.ing. Vizureanu Petrică

2.

Grigorean Stefan

Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

Prof. dr.ing. Popescu Aristotel

Prof. dr.ing. Horbaniuc Bogdan

3.

Husaru Dorin-Emil

Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul

Prof.dr.ing. Zahariea Dănuț

Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

Prof.dr.ing. Goanță Viorel

4.

Vornicu Vlad-Alexandru

Prof.dr.ing. Edward Rakoși

Prof.em.dr.ing. Gaiginschi Radu

Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul

5.

Cazan Stelian

Prof. dr.ing. Spiridon Crețu

Prof. dr.ing. Doroftei Ioan

Prof.dr.ing. Dumitru Olaru

Prof. dr.ing. Bârsănescu Paul

 

 FORMA de doctorat  - CU FRECVENţă fără bursă 

Nr.

crt.

Doctorand

Presedinte

(prof. conducător doctorat)

Comisie

1.

Mocanita Costin-Ovidiu

Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu

Prof.dr.ing. Goanță Viorel

Prof.em.dr.ing. Olaru Dumitru

2.

Ulian Tudor-Marian

Prof. dr.ing. Rakoși Edward

Prof.em.dr.ing. Gaiginschi Radu

Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul

3.

Dumitru Alex-Cristian

Prof. dr.ing. Olaru Dumitru

Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul

Prof. dr.ing. Crețu Spiridon

Prof. dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

4.

Rotariu Alexandru

Prof. dr.ing. Olaru Dumitru

Prof. dr.ing. Bârsănescu Paul

Prof. dr.ing. Crețu Spiridon

Prof. dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

5.

Baltariu Sergiu-Ioan

Prof. dr.ing. Bârsănescu Paul

Prof.dr.ing. Goanță Viorel

Prof.dr.ing. Olaru Dumitru

6.

Birgu Vasile-Emanuel

Prof. dr.ing. Bârsănescu Paul

Prof.dr.ing. Goanță Viorel

Prof.dr.ing. Doroftei Ioan

7.

Albeiu G. Mihaela

Prof. dr.ing. Bârsănescu Paul

Prof.dr.ing. Crețu Spiridon

Prof.dr.ing. Rakoși Edward

8.

Stescu Cristian-C-tin

Prof. dr.ing. Munteanu Corneliu

Prof.dr.ing Doroftei Ioan

Prof.dr.ing Dumitru Olaru

9.

Turnea Gabriel-Alin

Prof. dr.ing. Bârsănescu Paul

Prof.dr.ing. Goanță Viorel

Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu

  

FORMA de doctorat  - CU FRECVENţă CU TAXă 

Nr.

crt.

Doctorand

Presedinte

(prof. conducător doctorat)

Comisie

1.

Sechelaru C-tin Iustin

Prof.em.dr.ing. Gaiginschi Radu

Prof.dr.ing. Rakoși Edward

Prof. dr.ing. Bârsănescu Paul

2.

Carare Irinel-Iulian

Prof. dr.ing. Bârsănescu Paul

Prof.dr.ing. Goanță Viorel

Prof.dr.ing. Olaru Dumitru

3.

Enache George-Alexandru

Prof. dr.ing. Olaru Dumitru

Prof. dr.ing. Bârsănescu Paul

Prof. dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

Prof. dr.ing. Munteanu Cornel

Alte informații utile

 http://www.tuiasi.ro/rectorat/consiliul-pentru-studiile-universitare-de-doctorat

 http://www.tuiasi.ro/admitere/admitere-doctorat

Contact

 Decanatul Facultății de Mecanică

 e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 Tel/fax: +40 232 232337

 Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul

 e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 Tel.  TUIasi: +40 0232 702243

 

2818485
Azi
Săptămâna curentă
Luna curentă
Total
703
4550
16934
2818485
IP-ul Dumneavoastră: 54.80.87.62
Ora exactă: 2018-08-16 09:34:41