• Bine ați venit!
    Bine ați venit! Acest site vă prezintă informații despre programele de studii și despre alte activități care se desfășoară în facultatea noastră.

Comisiile facultăţii

 

COMISIILE CONSILIULUI FACULTĂŢII DE MECANICĂ

 

  1. Comisia de strategie şi reformă

 

-     Conf.dr.ing.Gelu Ianuş – preşedinte

 

-   Prof. dr. ing. Cezar Oprisan

 

                -     Prof.dr.ing.Paul-Doru Bârsănescu

 

                -     Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi

 

-     Prof.dr.ing.Bodan Horbaniuc

 

-     Prof.dr.ing.Dumitru Olaru

 

-     Prof.dr.ing.Edward Rakoşi

 

-     Conf.dr.ing.Cristel Ştirbu

 

-     Stud.Radu Alexandra

 

Atribuţii:

 

1. Elaborează strategia privind dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi educaţie;

 

2. Pefecţionarea planurilor de învăţământ;

 

3. Analizează propunerile de autorizare şi acreditare pentru programele de studii;

 

4. Realizează legăturile cu organisme, instituţii şi obiective industriale interne şi externe;

 

5. Elaborează planul strategic şi operaţional al facultăţii;

 

6. Urmăreşte modul de desfăşurare al examenului de admitere;

 

7. Coordonează activitatea de întocmire a statelor de funcţii, concursuri de încadrare, titularizare şi promovare a personalului didactic şi urmăreşte încadrarea în fondurile financiare repartizate de universitate facultăţii;

 

8. Coordonează activităţile ce se desfăşoară în vederea perfecţionării prin doctorat şi acordarea titlurilor onorifice;

 

9. Urmăreşte activitatea de informatizare a procesului de învăţământ.

 

 

 

  1. Comisia de relaţii internaţionale şi de imagine a facultăţii

 

-     Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi - preşedinte

 

-     Prof.dr.ing.Paul-Doru Bârsănescu

 

-     Conf.dr.ing.Carmen Bujoreanu

 

-     Prof.dr.ing. Ioan Doroftei

 

-     Prof.dr.ing.Bogdan Horbaniuc

 

-     Prof.dr.ing.Dumitru Olaru

 

-     Conf.dr.ing.Ema Panaite

 

-     Prof.dr.ing.Edward Rakoşi

 

-     Stud.Radu Alexandra

 

Atribuţii:

 

1. Asigură contacte cu organizaţii, programe şi relaţii de colaborare ştiinţifică şi tehnologică internă şi internaţională;

 

2. Stabileşte contacte cu conducerea liceelor pentru mediatizarea facultăţii;

 

3. Coordonează schimburile internaţionale, programe bilaterale şi alte deplasări în străinătate ale cadrelor didactice;

 

4. Promovează imaginea facultăţii pe plan intern şi extern;

 

5. Stabileşte măsuri privind marketingul admiterii;

 

6. Reprezintă Facultatea de Mecanică în discuţiile cu firme şi societăţi din ţară şi străinătate;

 

7. Stabileşte şi incurajează cooperarea internaţională în probleme studenţeşti;

 

8. Informează absolvenţii privind oferta locurilor de muncă.

 

 

 

3.    Comisia de cercetare ştiinţifică

 

-     Prof.dr.ing.Bogdan Horbaniuc – preşedinte

 

-     Prof.dr.ing.Corneliu Munteanu

 

-     Prof.dr.ing. Ioan Doroftei

 

-     Prof.dr.ing.Edward Rakoşi

 

-     Conf.dr.ing.Adrian Sachelarie

 

-     Stud. Radu Ştirbu

 

-      Stud.Spiru Călin

 

Atribuţii:

 

1. Coordonează cercetarea ştiinţifică în Facultatea de Mecanică;

 

2. Coordonează din partea Facultăţii de Mecanică Buletinul I.P.Iaşi – seria Construcţii de maşini;

 

3. Urmăreşte şi coordonează desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice interne si internaţionale etc;

 

4. Urmăreşte activitatea de documentare ştiinţifică;

 

5. Coordonează activitatea de organizare a sesiunii facultăţii – ACME;

 

6. Urmăreşte iniţierea studenţilor în cercetarea ştiinţifică;

 

7. Coordonează desfăşurarea sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti

 

 

 

4.    Comisia didactică

 

-     Conf.dr.ing.Cristel Ştirbu– preşedinte

 

-     Prof.dr.ing.Corneliu Comandar

 

-     Prof.dr.ing. Ioan Doroftei

 

-     Prof.dr.ing.Edward Rakoşi

 

-     Conf.dr.ing.Ema Panaite

 

-     lector.dr.mat.Marian Panţiruc

 

-     conf.dr.ing.Gheorghe Pleşu

 

-     Şef lucr.dr.ing.Sorinel Talif

 

-     Stud.Bogdan Chiriac

 

-     Stud.Raul-George Ciubotariu

 

Atribuţii:

 

1. Coordonează elaborarea şi perfecţionarea programelor analitice;

 

2. Urmăreşte activitatea de instruire şi de verificare a pregătirii studenţilor;

 

3. Analizează conţinutul, metodica şi eficienţa procesului instructiv, pecum şi acoperirea cu materiale didactice a disciplinelor;

 

4. Coordonează orarul facultăţii;

 

5. Urmăreşte activitatea defăşurată la examenele de licenţă şi disertaţie;

 

6. Coordonează instruirea practică a studenţilor;

 

7. Coordonează activitatea comisiilor de calitate din facultate.

 

5.    Comisia cu probleme studenţeşti

 

-     Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi - preşedinte

 

-     Conf.dr.ing.Adrian Sachelarie

 

-     Conf.dr.ing.Balan Rodica-Mihaela

 

-     prof.dr.ing.Marius Atanasiu

 

-  stud. Chiriac F. Bogdan, anul II, studii universitare de master

 

-  stud. Ciubotariu Raul-George, anul IV, studii universitare de licenţă

 

-  stud. Morariu A. Alexandru, anul II, studii universitare de master

 

-  stud. Radu L. Alexandra Elena, anul III, studii universitare de licenţă

 

-  stud. Spiru G. Călin, anul IV, studii universitare de licenţă

 

-  stud. Ştirbu C. Radu-Ştefan, anul III, studii universitare de licenţă

 

Atribuţii:

 

1. Urmăreşte modul de acordare al burselor;

 

2. Organizează cazarea studenţilor în cămine;

 

3. Iniţiază si sprijină concursurile profesionale si de cercetare ştiinţifică studenţeşti;

 

4. Urmăreşte modul de acordare a taberelor şi sprijină activităţile cultural-educative şi sportive studenţeşti

 

 

 

6.    Comisia de etică

 

-     Prof.dr.ing.Olaru Dumitru - preşedinte

 

-     Prof.dr.ing.Paul-Doru Bârsănescu

 

-     Conf.dr.ing.Adrian Sachelarie

 

-     Stud.Radu Ştirbu

 

Atribuţii:

 

1. Primeşte sesizări şi reclamaţii privind situaţiile care intră sub incidenţa Codului de etică;

 

2. Organizează investigaţii in scopul culegerii de date privitoare la cazurile care fac subiectul sesizării;

 

3. După efectuarea investigaţiilor, ia decizii şi emite un raport de caz;

 

4.Comunică raportul de caz conducerii facultăţii şi propune eventuale recomandări sau sancţiuni

 

 

 

7.    Comisia de calitate

 

1. prof.univ.dr.ing. Dumitru Olaru - prodecan

 

2. conf.univ.dr.ing. Balan Rodica - Mihaela

 

3. şef lucr.dr.ing. Sorinel Talif

 

4. stud.Alexandra Radu

 

5. stud. Ştirbu C. Radu-Ştefan

 

Atribuţii:

 

1. elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii;

 

 2. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă;

 

 3. elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;

 

 4. colaborează cu departamentele de calitate ale universităţii, potrivit legii. 

 

 

 

 

 

8.    Comisii Erasmus

 

Comisia de selecţie a studenţilor:

 

                      1.          Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi - prodecan

 

                      2.          Conf.dr.ing.Carmen Bujoreanu

 

                      3.          Prof.dr.ing. Ioan Doroftei

 

                      4.          Prof.dr.ing. Paul Doru Bârsănescu

 

                      5.          Conf.dr.ing.Ema Panaite

 

                      6.          Stud. Silviu-Gabriel Popa

 

Comisia de echivalare a disciplinelor pentru studenţi:

 

                      1.          Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi - prodecan

 

                      2.          Conf.dr.ing.Carmen Bujoreanu

 

                      3.          Prof.dr.ing. Ioan Doroftei

 

                      4.          Prof.dr.ing. Paul Doru Bârsănescu

 

                      5.          Conf.dr.ing.Ema Panaite

 

Comisia de selecţie a cadrelor didactice:

 

                      1.          Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi - prodecan

 

                      2.          Conf.dr.ing.Carmen Bujoreanu

 

                      3.          Prof.dr.ing. Ioan Doroftei

 

                      4.          Prof.dr.ing. Paul Doru Bârsănescu

 

                      5.          Conf.dr.ing.Ema Panaite

 

Atribuţii:

 

1. Coordonează mobilitatea studenţilor în programele SOCRATES-ERASMUS;

 

2. Stabileşte relaţii de colaborare pentru mobilităţi studenţeşti cu universităţi din Uniunea Europeană;

 

3. Gestionează modul de finanţare a programelor studenţeşti;

 

4. Asigură asistenţă privind modul de obţinere a burselor SOCRATES-ERASMUS de către studenţi şi de redactare a actelor necesare deplasării în străinătate.

 

 

 

Comisia socială:

 

1.     conf.dr.ing.Gelu Ianuş, decan;

 

2.     stud.Chiriac Bogdan,anul II master;

 

3.     stud.Silviu-Gabriel Popa,anul IV;

 

4.     stud.Răţoi Andrei, anul IV;

 

5.     stud.Volocaru Petru-Sebastian,anul IV .

 

2922082
Azi
Săptămâna curentă
Luna curentă
Total
1033
1993
31057
2922082
IP-ul Dumneavoastră: 54.196.26.1
Ora exactă: 2018-10-16 17:09:27