• 2017 - 2018

Comisiile facultăţii

 

COMISIILE CONSILIULUI FACULTĂŢII DE MECANICĂ

 

  1. Comisia de strategie şi reformă

 

-     Conf.dr.ing.Gelu Ianuş – preşedinte

 

-   Prof. dr. ing. Cezar Oprisan

 

                -     Prof.dr.ing.Paul-Doru Bârsănescu

 

                -     Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi

 

-     Prof.dr.ing.Bodan Horbaniuc

 

-     Prof.dr.ing.Dumitru Olaru

 

-     Prof.dr.ing.Edward Rakoşi

 

-     Conf.dr.ing.Cristel Ştirbu

 

-     Stud.Radu Alexandra

 

Atribuţii:

 

1. Elaborează strategia privind dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi educaţie;

 

2. Pefecţionarea planurilor de învăţământ;

 

3. Analizează propunerile de autorizare şi acreditare pentru programele de studii;

 

4. Realizează legăturile cu organisme, instituţii şi obiective industriale interne şi externe;

 

5. Elaborează planul strategic şi operaţional al facultăţii;

 

6. Urmăreşte modul de desfăşurare al examenului de admitere;

 

7. Coordonează activitatea de întocmire a statelor de funcţii, concursuri de încadrare, titularizare şi promovare a personalului didactic şi urmăreşte încadrarea în fondurile financiare repartizate de universitate facultăţii;

 

8. Coordonează activităţile ce se desfăşoară în vederea perfecţionării prin doctorat şi acordarea titlurilor onorifice;

 

9. Urmăreşte activitatea de informatizare a procesului de învăţământ.

 

 

 

  1. Comisia de relaţii internaţionale şi de imagine a facultăţii

 

-     Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi - preşedinte

 

-     Prof.dr.ing.Paul-Doru Bârsănescu

 

-     Conf.dr.ing.Carmen Bujoreanu

 

-     Prof.dr.ing. Ioan Doroftei

 

-     Prof.dr.ing.Bogdan Horbaniuc

 

-     Prof.dr.ing.Dumitru Olaru

 

-     Conf.dr.ing.Ema Panaite

 

-     Prof.dr.ing.Edward Rakoşi

 

-     Stud.Radu Alexandra

 

Atribuţii:

 

1. Asigură contacte cu organizaţii, programe şi relaţii de colaborare ştiinţifică şi tehnologică internă şi internaţională;

 

2. Stabileşte contacte cu conducerea liceelor pentru mediatizarea facultăţii;

 

3. Coordonează schimburile internaţionale, programe bilaterale şi alte deplasări în străinătate ale cadrelor didactice;

 

4. Promovează imaginea facultăţii pe plan intern şi extern;

 

5. Stabileşte măsuri privind marketingul admiterii;

 

6. Reprezintă Facultatea de Mecanică în discuţiile cu firme şi societăţi din ţară şi străinătate;

 

7. Stabileşte şi incurajează cooperarea internaţională în probleme studenţeşti;

 

8. Informează absolvenţii privind oferta locurilor de muncă.

 

 

 

3.    Comisia de cercetare ştiinţifică

 

-     Prof.dr.ing.Bogdan Horbaniuc – preşedinte

 

-     Prof.dr.ing.Corneliu Munteanu

 

-     Prof.dr.ing. Ioan Doroftei

 

-     Prof.dr.ing.Edward Rakoşi

 

-     Conf.dr.ing.Adrian Sachelarie

 

-     Stud. Radu Ştirbu

 

-      Stud.Spiru Călin

 

Atribuţii:

 

1. Coordonează cercetarea ştiinţifică în Facultatea de Mecanică;

 

2. Coordonează din partea Facultăţii de Mecanică Buletinul I.P.Iaşi – seria Construcţii de maşini;

 

3. Urmăreşte şi coordonează desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice interne si internaţionale etc;

 

4. Urmăreşte activitatea de documentare ştiinţifică;

 

5. Coordonează activitatea de organizare a sesiunii facultăţii – ACME;

 

6. Urmăreşte iniţierea studenţilor în cercetarea ştiinţifică;

 

7. Coordonează desfăşurarea sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti

 

 

 

4.    Comisia didactică

 

-     Conf.dr.ing.Cristel Ştirbu– preşedinte

 

-     Prof.dr.ing.Corneliu Comandar

 

-     Prof.dr.ing. Ioan Doroftei

 

-     Prof.dr.ing.Edward Rakoşi

 

-     Conf.dr.ing.Ema Panaite

 

-     lector.dr.mat.Marian Panţiruc

 

-     conf.dr.ing.Gheorghe Pleşu

 

-     Şef lucr.dr.ing.Sorinel Talif

 

-     Stud.Bogdan Chiriac

 

-     Stud.Raul-George Ciubotariu

 

Atribuţii:

 

1. Coordonează elaborarea şi perfecţionarea programelor analitice;

 

2. Urmăreşte activitatea de instruire şi de verificare a pregătirii studenţilor;

 

3. Analizează conţinutul, metodica şi eficienţa procesului instructiv, pecum şi acoperirea cu materiale didactice a disciplinelor;

 

4. Coordonează orarul facultăţii;

 

5. Urmăreşte activitatea defăşurată la examenele de licenţă şi disertaţie;

 

6. Coordonează instruirea practică a studenţilor;

 

7. Coordonează activitatea comisiilor de calitate din facultate.

 

5.    Comisia cu probleme studenţeşti

 

-     Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi - preşedinte

 

-     Conf.dr.ing.Adrian Sachelarie

 

-     Conf.dr.ing.Balan Rodica-Mihaela

 

-     prof.dr.ing.Marius Atanasiu

 

-  stud. Chiriac F. Bogdan, anul II, studii universitare de master

 

-  stud. Ciubotariu Raul-George, anul IV, studii universitare de licenţă

 

-  stud. Morariu A. Alexandru, anul II, studii universitare de master

 

-  stud. Radu L. Alexandra Elena, anul III, studii universitare de licenţă

 

-  stud. Spiru G. Călin, anul IV, studii universitare de licenţă

 

-  stud. Ştirbu C. Radu-Ştefan, anul III, studii universitare de licenţă

 

Atribuţii:

 

1. Urmăreşte modul de acordare al burselor;

 

2. Organizează cazarea studenţilor în cămine;

 

3. Iniţiază si sprijină concursurile profesionale si de cercetare ştiinţifică studenţeşti;

 

4. Urmăreşte modul de acordare a taberelor şi sprijină activităţile cultural-educative şi sportive studenţeşti

 

 

 

6.    Comisia de etică

 

-     Prof.dr.ing.Olaru Dumitru - preşedinte

 

-     Prof.dr.ing.Paul-Doru Bârsănescu

 

-     Conf.dr.ing.Adrian Sachelarie

 

-     Stud.Radu Ştirbu

 

Atribuţii:

 

1. Primeşte sesizări şi reclamaţii privind situaţiile care intră sub incidenţa Codului de etică;

 

2. Organizează investigaţii in scopul culegerii de date privitoare la cazurile care fac subiectul sesizării;

 

3. După efectuarea investigaţiilor, ia decizii şi emite un raport de caz;

 

4.Comunică raportul de caz conducerii facultăţii şi propune eventuale recomandări sau sancţiuni

 

 

 

7.    Comisia de calitate

 

1. prof.univ.dr.ing. Dumitru Olaru - prodecan

 

2. conf.univ.dr.ing. Balan Rodica - Mihaela

 

3. şef lucr.dr.ing. Sorinel Talif

 

4. stud.Alexandra Radu

 

5. stud. Ştirbu C. Radu-Ştefan

 

Atribuţii:

 

1. elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii;

 

 2. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă;

 

 3. elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;

 

 4. colaborează cu departamentele de calitate ale universităţii, potrivit legii. 

 

 

 

 

 

8.    Comisii Erasmus

 

Comisia de selecţie a studenţilor:

 

                      1.          Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi - prodecan

 

                      2.          Conf.dr.ing.Carmen Bujoreanu

 

                      3.          Prof.dr.ing. Ioan Doroftei

 

                      4.          Prof.dr.ing. Paul Doru Bârsănescu

 

                      5.          Conf.dr.ing.Ema Panaite

 

                      6.          Stud. Silviu-Gabriel Popa

 

Comisia de echivalare a disciplinelor pentru studenţi:

 

                      1.          Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi - prodecan

 

                      2.          Conf.dr.ing.Carmen Bujoreanu

 

                      3.          Prof.dr.ing. Ioan Doroftei

 

                      4.          Prof.dr.ing. Paul Doru Bârsănescu

 

                      5.          Conf.dr.ing.Ema Panaite

 

Comisia de selecţie a cadrelor didactice:

 

                      1.          Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi - prodecan

 

                      2.          Conf.dr.ing.Carmen Bujoreanu

 

                      3.          Prof.dr.ing. Ioan Doroftei

 

                      4.          Prof.dr.ing. Paul Doru Bârsănescu

 

                      5.          Conf.dr.ing.Ema Panaite

 

Atribuţii:

 

1. Coordonează mobilitatea studenţilor în programele SOCRATES-ERASMUS;

 

2. Stabileşte relaţii de colaborare pentru mobilităţi studenţeşti cu universităţi din Uniunea Europeană;

 

3. Gestionează modul de finanţare a programelor studenţeşti;

 

4. Asigură asistenţă privind modul de obţinere a burselor SOCRATES-ERASMUS de către studenţi şi de redactare a actelor necesare deplasării în străinătate.

 

 

 

Comisia socială:

 

1.     conf.dr.ing.Gelu Ianuş, decan;

 

2.     stud.Chiriac Bogdan,anul II master;

 

3.     stud.Silviu-Gabriel Popa,anul IV;

 

4.     stud.Răţoi Andrei, anul IV;

 

5.     stud.Volocaru Petru-Sebastian,anul IV .

 

2319991
Azi
Săptămâna curentă
Luna curentă
Total
208
7891
35356
2319991
IP-ul Dumneavoastră: 54.81.195.240
Ora exactă: 2017-11-24 07:33:42