• 2017 - 2018

Burse sociale

Pentru obţinerea bursei sociale pe semestrul II al anului universitar 2016-2017, studenţii în regim fără taxă, cu venituri sub 1250 lei/lună/membru de familie pe lunile noiembrie, decembrie 2016 și ianuarie 2017, îşi pot depune dosarul la Secretariatul facultăţii până la data de 28 februarie 2017.

Dosarul  de bursă socială cuprinde următoarele acte:

 - adeverinţe de salariat pentru venitul NET realizat de părinţi în ultimile 3 luni (noiembrie, decembrie 2016 și ianuarie 2017). Venitul pe membru de familie nu trebuie să 1250lei/lună/membru de familie pe lunile noiembrie, decembrie 2016 și ianuarie 2017.

- cupoane de pensie pentru ultimile 3 luni (noiembrie, decembrie 2016 și ianuarie 2017) sau adeverinţă de la Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale - Oficiul de asigurări sociale şi pensii de stat.

- ancheta socială privind situaţia financiară a familiei (avizata de Primarie)

- adeverinţă emisă de primărie de la domiciliul studentului pentru Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social (dacă este cazul).

- adeverinţă emisă de primărie de la domiciliul studentului pe numele părinţilor acestuia pentru teren (Legea nr.18/1991).

- certificat fiscal eliberat de ANAF sau adeverinţă de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul de Stat pentru părinți/tutori și pentru studentul care solicită acordarea bursei sociale.

- copie după certificatul de naştere şi adeverinţă de elev sau student pentru fraţii sau surorile studentului + copie după certificatul de naştere/BI.

- certificatul de căsătorie în copie xerox pentru părinţii recăsătoriţi sau copie xerox a sentinţei de divorţ a părinţilor.

- adeverinţă pentru veniturile realizate în ultimile 3 luni ale soţului (soţiei) părintelui recăsătorit.

- dovada  primirii pensiei  de întreţinere din partea părintelui obligat la plata acesteia sau a înregistrării la judecătorie a cererii pentru pensie de întreţinere. (dacă este cazul)

- certificatul de deces a unuia din părinţi. (dacă este cazul)

- dovada primirii pensiei de urmaş sau a înregistrării la Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale a cererii studentului orfan. (dacă este cazul)

- dovada înregistrării la organele de poliţie din raza domiciliului studentului, a cererii privind identificarea noului domiciliu al unuia din părinţi, în cazul în care acesta a părăsit reşedinţa comună, în vederea obligării acestuia la plata pensiei de întreţinere. (dacă este cazul)

- formulare (cererea de acordare a bursei şi declaratia de venit) de la chişcul din holul facultatii sau de pe site-ul facultăţii.- formulare (declaratia si cererea de acordare a bursei sociale).

Procedura de acordare a burselor. Formulare.

 

2319967
Azi
Săptămâna curentă
Luna curentă
Total
184
7867
35332
2319967
IP-ul Dumneavoastră: 54.81.195.240
Ora exactă: 2017-11-24 07:27:12