• Admitere 2017
  Admitere 2017 Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică, respectiv 450 locuri pentru masterat (respectiv 169 de locuri fără taxă, 268 de locuri cu taxă și 13 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora).
 • Admitere 2017
  Admitere 2017 Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică, respectiv 450 locuri pentru masterat (respectiv 169 de locuri fără taxă, 268 de locuri cu taxă și 13 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora).
 • Admitere 2017
  Admitere 2017 Pentru concursul de admitere din iulie 2017, a fost alocat un număr de 501 de locuri (din care 274 de locuri fără taxă, 175 de locuri cu taxă și 52 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora) la domeniile de licenţă:
 • Admitere 2017
  Admitere 2017 Pentru concursul de admitere din iulie 2017, a fost alocat un număr de 501 de locuri (din care 274 de locuri fără taxă, 175 de locuri cu taxă și 52 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora) la domeniile de licenţă:
 • Admiterea 2017
  Admiterea 2017 Pentru concursul de admitere din iulie 2017, a fost alocat un număr de 501 de locuri (din care 274 de locuri fără taxă, 175 de locuri cu taxă și 52 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora) la domeniile de licenţă:

Burse Erasmus

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Mecanică

 

 

Mobilităţi ERASMUS pentru STUDENŢI

 

                      2017 - 2018

 

Selecţia studenților pentru mobilități ERASMUS va avea loc la Facultatea de Mecanică, conform criteriilor de eligibilitate şi de selecţie hotărâte la nivelul Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” din Iaşi, în ziua de vineri, 28 aprilie 2017,  in Sala de Consiliu a Facultatii de Mecanica. 

Depunerea dosarului de candidatura se face la secretariatul facultăţii, până la data de 28 aprilie 2017, ora 9.45.

Universităţile partenere sunt menţionate în lista acordurile semnate.

Dosarul de candidatură trebuie să conţină următoarele documente:

-Cerere către Decanul Facultăţii de Mecanică;

-CV actualizat (format Europass), in engleza;

-Scrisoare de intenţie, in engleza;

-Certificat de competente lingvistice

Detalii pentru criteriile de eligibilitate, criteriile de selecţie precum şi alte informaţii generale sunt prezentate pe site-ul Facultății de Mecanică, precum și pe site-ul Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași, secțiunea ERASMUS

 

Coordonator Erasmus,

S.l.dr.ing.Lidia Gaiginschi

Comisia de selecţie:

1.Sef  lucr.dr.ing. Lidia Gaiginschi  – preşedinte

2.Prof.dr.ing. Carmen Bujoreanu    – membru

3.Prof.dr.ing. Ioan Doroftei              –  membru

4.Prof.dr.ing. Paul Bârsănescu        – membru

5.Conf.dr.ing. Ema Panaite              – membru

6.Student Silviu-Gabriel Popa         – membru

 

 Lista acordurilor de cooperare Erasmus