• Admitere 2017
  Admitere 2017 Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică, respectiv 450 locuri pentru masterat (respectiv 169 de locuri fără taxă, 268 de locuri cu taxă și 13 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora).
 • Admitere 2017
  Admitere 2017 Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică, respectiv 450 locuri pentru masterat (respectiv 169 de locuri fără taxă, 268 de locuri cu taxă și 13 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora).
 • Admitere 2017
  Admitere 2017 Pentru concursul de admitere din iulie 2017, a fost alocat un număr de 501 de locuri (din care 274 de locuri fără taxă, 175 de locuri cu taxă și 52 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora) la domeniile de licenţă:
 • Admitere 2017
  Admitere 2017 Pentru concursul de admitere din iulie 2017, a fost alocat un număr de 501 de locuri (din care 274 de locuri fără taxă, 175 de locuri cu taxă și 52 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora) la domeniile de licenţă:
 • Admiterea 2017
  Admiterea 2017 Pentru concursul de admitere din iulie 2017, a fost alocat un număr de 501 de locuri (din care 274 de locuri fără taxă, 175 de locuri cu taxă și 52 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora) la domeniile de licenţă:

Procedură de cazare

Calendarul cazarii

 21.09.2016 – orele 16-19 – repartizarea locurilor pentru cazarea studentilor  casatoriti, respectiv a  doctoranzilor,  finantati de la buget  ;

22.09.2016 – orele 9-13 – cazarea studentilor  din anul I de studii siorele 14-18 a masteranzilor din anul I, finantati de la buget;

23.09.2016 – orele 9-16 – cazarea masteranzilor integralisti din anul II si a studentilor integralisti din anii de studii IV ,III si II – in limita locurilor disponibile;

24.09.2016 – orele 9-16 – cazarea masteranzilor restantieri din anul II si a  studentilor restantieri din anii IV, III, II  de la buget

 

 

Dosarele pentru cazarea studentilor casatoriti si a doctoranzilor   finantati de la buget  se depun la secretariat pana la data de 19 septembrie 2016, ora 12. 

 

Eventualele modificari vor fi prezentate la avizierul facultatii.

 

Data     7.09.2016

 

 I. Acte necesare pentru Comisia de cazare:

  (1) fiecare student va prezenta la comisie următoarele:

 -          două fotografii color tip carte de identitate - una se va capsa pe contractul de închiriere şi una se va capsa pe legitimaţia de cămin (nu se admit copii xerox sau scanări);

 -          cerere tip de cazare (pentru necăsătoriţi, respectiv pentru căsătoriţi);se primeste de la comisia de cazare;

       -     carte de identitate ( original + copie xerox);

       -     pasaport(original+ copie xerox) pentru studentii straini(studenti bursieri ai statului roman sau studenti cu taxa);                    

 -          carnet de student;

 -          copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul studenţilor orfani);

 -          copie legalizata de notar după certificatul de revoluţionar (dacă este cazul);

 -          adeverinţa de cazare studenţi căsătoriţi (pentru studentul / studenta de la altă facultate sau altă universitate de stat;

 -          adeverinţa de asistat al casei de copii pentru studenţii orfani de ambii părinţi (unde este cazul);

- pentru anul I - dovada achitării taxei de înmatriculare (40 lei).

 (2) pentru copiii personalului didactic( personalul didactic aflat in activitate )

 -          adeverinţa de salariat a părintelui vizata de inspectoratul şcolar din teritoriu;

 Studenţii care nu vor prezenta actele solicitate până la data de 30.09.2015, ora 10, pierd dreptul la subvenţia alocată de către M.E.N. pentru aceste categorii de studenţi pentru perioada octombrie – decembrie 2015.

 (3) pentru studenţii căsătoriţi se solicită în plus următoarele acte:

 -          copie legalizata de notar după certificatul de căsătorie;

 -          copie legalizata de notar după certificatul de naştere al copilului (dacă este cazul);

 (4) studenţii soţi, soţii de la alte universităţi de stat care obţin loc la schimb de la universitatea respectivă vor achita tarifele de cazare la nivelul studenţilor U.T.I. În caz contrar vor achita tariful de cazare similar cu studenţii altor universităţi necuprinşi în protocol.

 (5) Soţul sau soţia care  nu are calitate de student va achita tariful de cazare cu TVA şi va fi raportat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Locale în vederea calculului impozitului pe suprafaţa cu destinaţia locuinţă, urmând a suporta contravaloarea acestui impozit.

 

II. Acte necesare pentru administratorul de cămin

 Fiecare student, masterand si doctorand va prezenta la administratorul de cămin urmatoarele acte:

 -          contractul de închiriere semnat de student cu fotografia color capsată; formularul  se primeste de la administratia caminului;

 -          cerere tip de cazare  cu:

 Ø  repartiţia (cămin şi cameră);

 Ø  încadrarea în tarif;

 Ø  semnătura preşedintelui comisiei de repartitie si cazare pe cererea de cazare;

 Ø  ştampila decanatului pe semnatura presedintelui comisiei de repartitie si cazare;

       -    carte de identitate ( original + copie xerox);

 -          legitimaţia de cămin cu fotografie color capsată;

 -          certificatul de naştere (original + copie xerox);

 -          paşaport (original + copie xerox) pentru studenţii din Republica Moldova;

 -          cartoteca de flotant completată;

 -          dosarul (plic) cu actele care au fost prezentate comisiei de cazare, pentru a putea verifica încadrarea corectă în tarifele de cazare. Pe dosar se va trece cu majuscule: numele si prenumele, iniţiala tatălui, universitatea, facultatea, anul, grupa, codul numeric personal;

 -          bani numerar pentru achitarea tarifului de cazare preliminat pe luna octombrie, garanţia materială, contravaloarea formularelor de cazare şi, după caz, contravaloarea tarifului suplimentar.

 DECAN,

 Conf.Gelu IANUŞ

 

 

 

 

 

 

2018369
Azi
Săptămâna curentă
Luna curentă
Total
708
708
41884
2018369
IP-ul Dumneavoastră: 54.80.175.56
Ora exactă: 2017-06-26 10:06:28