• Admitere 2017
  Admitere 2017 Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică, respectiv 450 locuri pentru masterat (respectiv 169 de locuri fără taxă, 268 de locuri cu taxă și 13 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora).
 • Admitere 2017
  Admitere 2017 Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică, respectiv 450 locuri pentru masterat (respectiv 169 de locuri fără taxă, 268 de locuri cu taxă și 13 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora).
 • Admitere 2017
  Admitere 2017 Pentru concursul de admitere din iulie 2017, a fost alocat un număr de 501 de locuri (din care 274 de locuri fără taxă, 175 de locuri cu taxă și 52 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora) la domeniile de licenţă:
 • Admitere 2017
  Admitere 2017 Pentru concursul de admitere din iulie 2017, a fost alocat un număr de 501 de locuri (din care 274 de locuri fără taxă, 175 de locuri cu taxă și 52 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora) la domeniile de licenţă:
 • Admiterea 2017
  Admiterea 2017 Pentru concursul de admitere din iulie 2017, a fost alocat un număr de 501 de locuri (din care 274 de locuri fără taxă, 175 de locuri cu taxă și 52 de locuri pentru candidații din Republica Moldova și diaspora) la domeniile de licenţă:

Manuale electronice

 Curs - Culturi agricole protejate

Autor: I.Băisan

Curs - Aplicaţii la disciplina Bazele roboticii

Autor: I.Doroftei

Curs - Transport operaţional în agricultură şi industria alimentară

Autor: I.Băisan

 

Aplicaţii tribologice.

Autori: D.Olaru, M.Benchea, M.R.Balan,Gh. Bodi, C.V.Stamate

OPTIMIZAREA EXERGOECONOMICA_suport curs_master MTFC

Autor: prof.dr.ing. Dumitrascu Gheorghe

Prezentari-curs Optimizarea Exergoeconomica-ppts

Autor: prof.dr.ing. Dumitrascu Gheorghe

Optimizarea Exergoeconomica-support seminar_master MTFC

Autor: prof.dr.ing. Dumitrascu Gheorghe

Optimizarea exergoeconomica-programe-scheme logice-MAPLE_master MTFC

Autor: prof.dr.ing. Dumitrascu Gheorghe

Test grila pentru verificare la Rezistenta Materialelor 1
Autor: prof.dr.ing.Paul-Doru Bârsănescu

 TEST_RM1

Autor: prof.dr.ing.Paul-Doru Bârsănescu

 

Suport de curs pentru Analiza Experimentala a Tensiunilor (capitolul Traductoare electrotensometrice rezistive), master DETIM anul I, MDET.DI.DA.107

Autor: prof.dr.ing.Paul-Doru Bârsănescu

 

Aplicatii ale cursului de Microsisteme mecatronice: STUDIUL FRECARII DE ROSTOGOLIRE PRIN METODA OSCILATIILOR LIBERE

Autori: prof.dr.ing.Dumitru Olaru, as.dr.ing.Ciprian Stamate

MICROSISTEME MECATRONICE

Autori: prof.dr.ing.Dumitru Olaru, as.dr.ing.Ciprian Stamate

PREZENTARE PPT_MICROFABRICATIE_MICROMOTOR
Autori: prof.dr.ing.Dumitru Olaru, as.dr.ing.Ciprian Stamate

Prezentării ppt ale Cursului de Tribologie, anul II

Autor: prof.dr.ing.Dumitru Olaru

Prelucrarea datelor experimentale, curs (pdf arhivate rar)

Autori: Carmen Bujoreanu

LabVIEW- prietenul nostru, îndrumar laborator (fişier pdf)

Autori: Carmen Bujoreanu

Bazele sistemelor automate, curs (pdf)

Autori: Carmen Bujoreanu

Bazele sistemelor automate, îndrumar laborator (pdf arhivate rar)

Autori: Carmen Bujoreanu

Vibraţii mecanice, prezentare curs (pdf arhivate rar)

Autori: Carmen Bujoreanu

Cursul "Utilizarea frigului artificial", anul IV, SET (pdf)

Autori: Carmen Ema Panaite, Bogdan Horbaniuc

"Mașini pentru filatură.Curs" (pdf)

Autor: Lucian Constantin Hanganu 

"Mașini pentru filatură. Indrumar de laborator" (pdf)

Autor: Lucian Constantin Hanganu

"Mașini pentru filatură.Suport prezentare" (pdf și ppt)

Autor: Lucian Constantin Hanganu

Cursuri, îndrumare şi cărţi oferite pentru download:

Teme Algebra si Geometrie 2013. (site)

Tema 1. (site)

Tema 2. (site)

Tema 3. (site)

Tema 4. (site)

Tema 5. (site)

Tema 6. (site)

Tema 7. (site)

Tema 8. (site)

Tema 9. (site)

Tema 10. (site)

Tema 11. (site)

Tema 12. (site)

 

 

Cursul:"Matematici speciale", anul II, studii universitate de licenţă; (site)

Autor: Ion Crăciun

 

Cursul:"Analiză matematică. Calcul diferential." anul I; (site)

Autor: Ion Crăciun

 

Cursul:"Analiză matematică. Calcul integral." anul I, studii universitate de licenţă; (site)

Autor: Ion Crăciun

 

Subiecte de examen la disciplina de Analiză matematică - anul I (site)

Autor: Ion Crăciun

 

Aplicaţii ale calcului diferenţial - anul I (site)

Autor: Ion Crăciun

 

Tipuri de subiecte pentru examenul de Matematici speciale - anul II (site)

Autor: prof.dr.matem.Ion Crăciun

 

Subiecte pentru examenul de Analiza matematica 2013 (site)

Autor: prof.dr.matem.Ion Crăciun

 

Lucrari de verificare a cunostintelor la disciplina de Matematici speciale (site)

Autor: prof.dr.matem.Ion Crăciun

 

Transformarea Laplace. Aplicatii ale transformarii Laplace. (site)

Autor: prof.dr.matem.Ion Crăciun

 

Biomecanica -  Indrumar de lucrari practice

Autor: sef lucr.dr.ing.Emil Budescu

 

Biomecanica generala - curs

Autor: sef lucr.dr.ing.Emil Budescu

 

Cursul "Autovehicule speciale şi utilaje", an V AR (pdf, arhivate)

Autori: Roşca R., Dăscălescu D.S., Ţenu I., Rakoşi E., Manolache Gh.

 

Cursul "Instalaţii anexe ale motoarelor pentru autovehicule rutiere", an IV AR (pdf, arhivate)

Autori: Rakosi E., Manolache Gh.

 

Cursul "Procese şi caracteristici ale motoarelor cu ardere internă pentru autovehicule rutiere", an IV AR (pdf, arhivate)

Autori: Rakosi E., Manolache Gh.

 

"Motoare cu ardere internă - procese, caracteristici, alimentare. Îndrumar pentru lucrări practice de laborator" (pdf)

Autori: Rakosi E., Manolache Gh., Roşca R.

 

"Tehnici şi echipamente pentru diagnosticarea autovehiculelor. Îndrumar pentru lucrări practice de laborator" (pdf)

Autori: Rakosi E., Roşca R., Manolache Gh.

 

"Calculul si constructia autovehiculelor rutiere - 1: Indrumar pentru proiectul semestrial" (pdf)

 Autor: Manolache Gh.

 

Curs "Expertize Tehnice si Evaluari in Ingineria Mecanica" pentru Master - toate specializările (pdf arhivate zip)

Autor: Goanţă V.

 

Laborator pentru "Expertize Tehnice si Evaluari in Ingineria Mecanica"pentru Master - toate specializările (pdf arhivate zip)

Autor: Goanţă V.

 

Curs"Mecanica ruperii" pentru Master - specializarea DET(pdf arhivate zip)

Autor: Goanţă V.

 

Laborator pentru "Mecanica ruperii" pentru Master - specializarea DET(pdf arhivate zip)

Autor: Goanţă V.

 

Curs "Oboseala ruperii", - pentru anul III, specializarea Inginerie mecanica (pdf arhivate zip)

Autor: Goanţă V.

 

Capitolul "Compresoare" din cartea "Maşini şi instalaţii termice şi hidraulice" (Ed. CERMI, 2001) (pdf)

Autori: Homutescu V.M., Homutescu C.A., Homutescu A.

 

Cartea "Introducere în maşini Stirling" (pdf)

Autori: Homutescu C.A., Savitescu Gh., Jugureanu E., Homutescu V.M.

 

"Teste de matematică şi fizică pentru admitere la Facultatea de Mecanică" (fişier pdf)

Autori: Ştefanovici M., Strugaru R., Condurache D.

 

"Rezistenţa Materialelor, partea I - curs pentru studenţii de la CMMI" (site)

Autor: Mareş M.

 

"Rezistenţa Materialelor, partea a II-a" (site)

Autor: Mareş M.

 

"Rezistenţa materialelor. Lucrări de laborator pentru studenţii de la CMMI" (pdf)

 Autor: Mareş M.

 

"Fiabilitatea sistemelor mecanice. Îndrumar de laborator"(pdf)

 Autori: Ştefan Grigoraş, Lucian Constantin Hanganu, Florin Tudose Sandu Ville, Ciprian Stamate

 

"Curs general de mecatronică." (fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing.Gheorghe Prisacaru

 

Curs "Actuatori neconventionali." (fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing.Gheorghe Prisacaru

 

Curs "AUTOMATIZARI PNEUMATICE SI ELECTROPNEUMATICE." (fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing.Gheorghe Prisacaru

 

Curs "Acţionarea sistemelor mecatronice." (fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing.Gheorghe Prisacaru

 

"Laborator de Actionarea sistemelor mecatronice" (fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing.Gheorghe Prisacaru

 

"Laborator de Automatizari pneumatice si electropneumatice." (fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing.Gheorghe Prisacaru

 

"Laborator de Actuatori neconventionali"(fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing.Gheorghe Prisacaru

 

"Mecatronica Automobilului"(fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing. Flavian Farcaş

 

"Organe de masini. Lucrari" (fisiere pdf)

Autori: S.Cretu, M.Balan, M.Benchea, A.Tufescu, C.Stamate

Lucrarea 2, Lucrarea 3,

Lucrarea 5, Lucrarea 6,

Lucrarea 7, Lucrarea 8,

Lucrarea 9Lucrarea 10Lucrarea 11,

Lucrarea 12Lucrarea 13, Lucrarea 14.

Lucrari Organe de Masini 2 :  

Lucrarea 15Lucrarea 16, Lucrarea 18

Lucrarea 20, Lucrarea 21.

 

"Proiect la OM 1 - Cric cu dubla actiune(proiect an II)

Autor: s.l.dr.ing. Rodica Mihaela Bălan

 Proiect, Tabele

  

"Proiect la OM 2" (proiect an III) 

Autor: s.l.dr.ing. Rodica Mihaela Bălan

ETAPA 1ETAPA 2, ETAPA 3ETAPA 4ETAPA 5ETAPA 6ETAPA 7

 

"Proiect la OM 2"(proiect an III - AR) 

Autor: s.l.dr.ing. Rodica Mihaela Bălan

ETAPA 1ETAPA 2ETAPA 3ETAPA 4ETAPA 5ETAPA 6-7-8-9

 

 "Calculul și Construcția Sistemelor Mecatronice" (curs an IV - MCT)

Autor: s.l.dr.ing. Rodica Mihaela Bălan

Curs 1, Curs 2, Curs 3-4, Curs 5-6-7, Curs 8, Curs 9-10, Curs 11,

 

"Calculul și Construcția Sistemelor Mecatronice" (proiect an IV - MCT)

Autor: s.l.dr.ing. Rodica Mihaela Bălan

 TEMA, ANEXA 1, ANEXA 2, ANEXA 3,

 ETAPA 2, ETAPELE 3-4-5-6-7, ETAPELE 8-9

 

"Transmisia armonica(proiect an IV - MCT)

Autor: s.l.dr.ing. Rodica Mihaela Bălan

 

"Operaţii şi tehnologii în industria alimentară" (curs anul IV - MIAIA)

Autor: conf.dr.ing.Ioan Băisan

 

2215945
Azi
Săptămâna curentă
Luna curentă
Total
419
9694
54854
2215945
IP-ul Dumneavoastră: 54.225.59.242
Ora exactă: 2017-09-21 07:54:52