• Bine ați venit!
  Bine ați venit! Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi vă oferă programe de studii de mare interes şi de înaltă calitate pentru licenţă, pentru masterat şi pentru doctorat.
 • Bine ați venit!
  Bine ați venit! Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi vă oferă programe de studii de mare interes şi de înaltă calitate pentru licenţă, pentru masterat şi pentru doctorat.
 • Bine ați venit!
  Bine ați venit! Acest site vă prezintă informaţii despre programele de studii şi despre alte activităţi care se desfăşoară în facultatea noastră.
 • Admitere 2016
  Admitere 2016 Pentru concursul de admitere din iulie 2016, a fost alocat un număr de 354 locuri domeniilor de licenţă, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică, respectiv 247 locuri pentru masterat.
 • Bine ați venit!
  Bine ați venit! Acest site vă prezintă informaţii despre programele de studii şi despre alte activităţi care se desfăşoară în facultatea noastră.

Examen de diplomă

Proiecte de diplomă

Informaţii generale

La Facultatea de Mecanică din Universitatea Tehnică „Gheorge Asachi” din Iaşi toţi studenţii trebuie să prezinte un Proiect de diplomă la sfârşitul ultimului an de studiu. Temele de proiect sunt propuse de reprezentanţi ai industriei şi / sau de membri ai corpului didactic. Toţi studenţii trebuie să îşi aleagă un cadru didactic coordonator de proiect.

 Ghid şi cerinţe pentru elaborarea proiectului de diplomă

Cerere inscriere prezentare Lucrare de Diploma 2017

Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem Bologna)

Cererea semnată de îndrumătorul de proiect, împreună cu două fotografii color 3/4 şi o copie după cartea de identitate vor fi depuse la secretariatul facultăţii. (Termen pentru înscriere la disertaţie: 5 iunie 2017, termen licenţă: 15 iunie 2017).

Propuneri de proiecte

Noi căutăm idei de proiecte din industrie. Aveţi o idee ce reprezintă o potenţială temă de proiect? Dacă răspunsul este afirmativ, trebuie să consideraţi următoarea cerinţă a unui proiect de diplomă: să conţină o porţiune importantă de proiectare. Proiectul poate conţine analiză teoretică/numerică, realizare practică, poate fi proiectarea unui experiment ce include o parte practică, de verificare, testare, calibrare etc.

            Nr.crt.

Forma de învăţământ

Domeniul

Specializarea

Comisia

Susţinerea proiectului

1

Studii universitare de licenţă

3-9 iulie 2017

Inginerie mecanică

Sisteme şi echipamente termice

prof.dr.ing.Gheorghe Dumitraşcu –preşedinte

prof.dr.ing.Eugen Golgoţiu–membru

ş.l.dr.ing. Mihai Marius Prodan–membru

ş.l.dr.ing. Dan Teodor Balanescu–membru

ş.l.dr.ing. Vlad Mario Homutescu - secretar

7 iulie 2016,

ora 8.30, corp D

2

Inginerie mecanică

1. Prof.dr.ing. Mocanu Florentina - presedinte

2. Prof.dr.ing. Amariei Nicusor - membru

3. Prof.dr.ing. Bogdan Horbaniuc - membru

4. Conf.dr.ing. Stirbu Cristel - membru

5. S.l.dr.ing. Mihai Dumitru - secretar

7-8.07.2016,

ora 8,

sala de şedinte RM

3

Maşini şi instalaţii pentru agricultură si industria alimentară

prof.dr.ing. Dănuţă Cozma - preşedinte

prof.dr.ing.Corneliu Comandar

conf.dr.ing.Ovidiu Balan

conf.dr.ing.Ema Panaite

as.dr.ing.Alina Dumitraşcu - secretar

8 iulie 2016,  

ora 9, laborator

4

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

prof.dr.ing. Edward Rakoşi–preşedinte

conf.dr.ing.Gelu Manolache

conf. dr. ing. Adrian Sachelarie

s.l. dr. ing. Lidia Gaiginschi

ş.l.dr.ing.Iulian Agape - secretar

4,5 iulie 2016,

ora 8.30, sala 310

5

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

conf. dr. ing. Adrian Sachelarie–preşedinte

conf.dr.ing.Gelu Manolache

s.l. dr. ing. Lidia Gaiginschi

ş.l.dr.ing.Sorinel Talif

as.dr.ing.Alina Dumitraşcu - secretar

6 iulie 2016,

ora 9, AR2

6

Mecatronică şi Robotică

Mecatronică

prof.dr.ing.Gheorghe Prisăcaru – preşedinte

prof.dr.ing.Dumitru Olaru

prof.dr.ing.Carmen Cojocaru-Filipiuc

conf.dr.ing.Lucian Mastacan

Conf.dr.ing.Gelu Ianuş

Conf.dr.ing.Mihaela-Rodica Balan - secretar

7-8 iulie 2016

ora 9, laborator

7

Robotică

Prof.dr.ing.Ioan Doroftei – preşedinte
Prof.dr.ing.Cezar Oprişan
Prof.dr.ing. Dumitru Leohchi
Conf.dr.ing. Emil Budescu

Şef lucr.dr.ing.Eugen Merticaru – secretar

7-8 iulie 2016, ora 9, laborator

1

Studii universitare de master

19-25 iunie 2017

Inginerie mecanică

Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică

1. Prof.dr.ing. Barsanescu Paul - presedinte

2. Prof.dr.ing. Mocanu Florentina - membru

3. Prof.dr.ing. Amariei Nicusor - membru

4. Conf.dr.ing. Aignatoaie Mihail - membru

5. S.l.dr.ing. Mihai Dumitru – secretar

23-24 iunie 2016,

ora 9,

sala de şedinte RM

2

Maşini termice, frigotehnie şi climatizare

prof.dr.ing.Gheorghe Dumitraşcu –preşedinte

prof.dr.ing.Bogdan Horbaniuc–membru

Ş.l.dr.ing. Mihai Marius Prodan –membru

ş.l.dr.ing. Dan Teodor Balanescu–membru

ş.l.dr.ing. Vlad Mario Homutescu - secretar

21 iunie 2016,

ora 9, corp D

3

Tehnici nepoluante în industria agroalimentară

prof.dr.ing. Cozma Dănuţă - preşedinte

conf.dr.ing.Ema Panaite

conf.dr.ing. Ovidiu Balan

conf.dr.ing.Ioan Băisan

asist.dr.ing.Alina Dumitraşcu- secretar

22 iunie 2016,

ora 9, laborator

4

Sisteme de transport pe cale ferată

Conf. Dr. Ing. Gelu Ianuş – presedinte

Conf. Dr. Ing. Vasile Horga

Conf. Dr. Ing. Viorel Paleu

S.l.dr.ing. Mihai Dumitru

As. Dr. Ing. Ana Tufescu

24-25 iunie 2016,

 ora 10,

laborator

5

Mecatronică şi Robotică

Mecatronică avansată

prof.dr.ing.Dumitru Olaru – preşedinte

conf.dr.ing.Cristel Ştirbu

prof.dr.ing.Gheorghe Prisacaru

conf.dr.ing.Flavian Farcas

conf.dr.ing.Carmen Bujoreanu - secretar

23-24 iunie 2016,

ora 9, laborator

6

Sisteme robotizate

Prof.dr.ing.Cezar Oprişan – preşedinte
Prof.dr.ing.Virgil Atanasiu
Prof.dr.ing. Ioan Doroftei
Prof.dr.ing.Dumitru Leohchi

Şef lucr.dr.ing.Florentin Buium- secretar

23-24 iunie 2016, ora 9, laborator

7

Ingineria autovehiculelor

Construcţia şi managementul proiectării automobilului

prof.dr.ing. Edward Rakoşi – preşedinte

prof.dr.ing. Cezar Oprişan–membru

Conf.dr.ing. Ema Panaite–membru

Conf.dr.ing. Gelu Manolache–membru

Ş.l.dr.ing. Sorinel Talif – secretar

23 iunie 2016,

ora 9, sala 306

 

8

Sistemica transporturilor autopropulsate

prof.dr.ing.Eugen Golgoţiu - preşedinte

conf.dr.ing.Radu Drosescu

şef lucr.ing.Iulian Agape

ş.l.dr.ing. Sorinel Talif

s.l. dr. ing. Ioan Damian – secretar

24 iunie 2016, ora 9, laborator

9

Siguranţa si performanţele circulaţiei rutiere

conf.dr.ing.Radu Drosescu – preşedinte

conf.dr.ing.Adrian Sachelarie

şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi

şef lucr.dr.ing. Ioan Damian

şef lucr.dr.ing.Iulian Agape - secretar

25,26 iunie 2016,

 ora 9, laborator

10

Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere

conf. dr. ing. Adrian Sachelarie–preşedinte

conf.dr.ing.Radu Drosescu

ş.l.dr.ing.Iulian Agape

şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi

s.l. dr. ing. Ioan Damian – secretar

22 iunie 2016,

ora 9, AR2

 

 

 

 

EXAMENUL DE DIPLOMĂ- sesiunea iulie 2017

SUBIECTE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

Program de studii AUTOVEHICULE RUTIERE

1.      Primul Principiu al termodinamicii.

2.      Gazul perfect: legi și relații specifice, transformări : izocoră, izobară, izotermă, adiabatică, politropică.

3.      Parametrii indicaţi şi efectivi ai m.a.i.

4.      Caracteristicile de turaţie ale m.a.s.-ului.

5.     Substanţe nocive emise de motor. Măsurarea conţinutului produşilor poluanţi cu analizorul cu raze infraroşii.

6.     Măsurarea densităţii fumului emis de m.a.c. Fumetrul Hartrige.

7.     Dinamica roții motoare în regim de mișcare tranzitoriu.   

8.     Determinarea poziției centrului de greutate al autovehiculului.

9.     Bilanțul de forțe al autovehiculului. Legea de mișcare.

10.   Rezistența la detonație a benzinelor. Criteriul cifrei octanice.  

11.   Starterul/alternatorul integrat.

12.   Soluții constructive pentru reducerea masei pistonului.

13.   Soluții constructive pentru segmenții de compresie.

14.   Cinematica şi dinamica diferenţialului.

15.   Acţionarea cutiilor de viteze mecanice în trepte.

16.   Stabilitatea roţilor de direcţie. Unghiuri.

17.   Mecanisme de acţionare a frânelor.

18.   Suspensia autovehiculelor rutiere. Rol funcţional. Cerinţe. Clasificări.

19.   Încercări pentru determinarea eficienței sistemului de frânare.

20.   Încercări de securitate pasivă - evaluarea protecției conducătorului auto la impact cu volanul.

 

BIBLIOGRAFIE

1.    Procese şi caracteristici ale m.a.i. pentru autovehicule rutiere, E. Rakosi, Gh. Manolache, în format electronic, 2007.

2.    Diagnosticarea autovehiculelor. Tehnici şi echipamente, E. Rakosi, Ed. Gh. Asachi, Iaşi, 1999.

3.    Bazele alimentării prin injecţie de benzină a motoarelor de automobil,  E. Rakosi, R. Roşca, Gh. Manolache, Ed. Politehnium, Iaşi, 2005.

4.    Instalaţii anexe ale motoarelor pentru autovehicule rutiere, E. Rakosi, Gh. Manolache, în format electronic, 2006.

5.    Dinamica AR, Agape I. - Note de curs.

6.    Combustibili si lubrifianti,  Agape I. - Note de curs.

7.    Incercarea A.R., Gaiginschi Lidia - Note de curs.

8.    Echipamentul electric și electronic al autovehiculelor,  Drosescu R. - Note de curs.

9.    Echipamentul Electric și Electronic al Autovehiculelor Rutiere, Drosescu R., Iași, Ed. PIM, 2006.

10.  Construcția și proiectarea echipamentelor de propulsie pentru automobile, Gh. Manolache, E. Rakosi, R. Roșca, Iași, Ed. Pim, 2014.

11.  Autovehicule rutiere și tractoare, R. Roșca, R. Rakosi, V. Vâlcu, Gh. Manolache, Iași, Ed. Politehnium, 2004.

12.  Petrescu, S., Petrescu, Silvia, Principiile termodinamicii, EDP, București, 1983.

 

 

SUBIECTE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

Program de studii INGINERIA SISTEMELOR DE PROPULSIE PENTRU AUTOVEHICULE

 

 1. Primul Principiu al termodinamicii.
 2. Gazul perfect: legi și relații specifice, transformări : izocoră, izobară, izotermă, adiabatică, politropică.
 3. Acţionarea hidraulică a ambreiajelor mecanice cu fricţiune.
 4. Cutii de viteze mecanice în trepte cu axe fixe. Comparaţie între soluţiile cu doi şi cu trei arbori.
 5. Reductorul distribuitor. Destinaţie. Clasificare.
 6. Determinarea poziției centrului de greutate al unui autovehicul.
 7. Sistemul de frânare.  Rol funcţional. Cerinţe.Clasificări.
 8. Suspensia autovehiculelor rutiere. Rol funcţional.Cerinţe.Clasificări.
 9. Soluții constructive pentru reducerea masei pistonului.
 10. Soluții constructive pentru segmenții de compresie.
 11. Metode directe şi indirecte de diagnosticare a motoarelor din sistemele de propulsie. Metode bazate pe măsurarea presiunii de compresie.
 12. Diagnosticarea uzurilor m.a.i. de propulsie prin ascultarea zgomotelor emise.
 13. Premize ale alimentării m.a.s. prin injecţie de benzină. Avantaje ale procedeului.
 14. Principii de realizare a sistemelor de alimentare cu combustibil de tip „rampă comună” pentru m.a.c. Elemente componente.
 15. Ciclul teoretic mixt, parametri termodinamici ai ciclului (din punctele caracteristice ciclului).
 16. Procesul de ardere în motorul de tip Otto studiat cu ajutorul diagramei indicate.
 17. Inlocuirea   bielei printr-un  sistem mecanic echivalent  de doua mase concentrate.
 18. Constructia și funcționarea  frânelor hidraulice pentru încercat m.a.i.
 19. Diferențialul punte spate. Rol funcțional.
 20. Propulsia electrică, avantaje și dezavantaje.

BIBLIOGRAFIE

1.    Procese şi caracteristici ale m.a.i. pentru autovehicule rutiere, E. Rakosi, Gh. Manolache, în format electronic, 2007.

2.    Diagnosticarea autovehiculelor. Tehnici şi echipamente, E. Rakosi, Ed. Gh. Asachi, Iaşi, 1999.

3.    Bazele alimentării prin injecţie de benzină a motoarelor de automobil,  E. Rakosi, R. Roşca, Gh. Manolache, Ed. Politehnium, Iaşi, 2005.

4.    Instalaţii anexe ale motoarelor pentru autovehicule rutiere, E. Rakosi, Gh. Manolache, în format electronic, 2006.

5.    Automobile. Sachelarie. A. – Note de curs

6.    Construcția și proiectarea echipamentelor de propulsie pentru automobile, Gh. Manolache, E. Rakosi, R. Rosca, Iasi, Ed. Pim, 2014.

7.    Autovehicule rutiere și tractoare, R. Roșca, R. Rakosi, V. Valcu, Gh. Manolache, Iași, Ed. Politehnium, 2004.

8.    Petrescu, S., Petrescu, Silvia, Principiile termodinamicii, EDP, București, 1983.

 

 

SUBIECTE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

Program de studii SISTEME ŞI ECHIPAMENTE TERMICE

 

 

 

Termotehnica si mașini termice

 

 1. Primul Principiu al termodinamicii.
 2. Gazul perfect: legi și relații specifice, transformări : izocoră, izobară, izotermă, adiabatică, politropică.

 

Bibliografie:

 

Petrescu, S., Petrescu, Silvia, Principiile termodinamicii, EDP, București, 1983

 

Dănescu, Al., Termotehnică şi masini termice, EDP, București, 1985

 

Ovidiu Virgil Stadoleanu, Gheorghe Dumitrașcu, Elemente de termotehnica, mașini si instalații termice, E.Pan Europe, 2001

 

 

 

Transmiterea caldurii

 

 1. Conducția staționară unidimensionala fără surse interne.
 2. Convecția forţată internă.
 3. Radiaţia corpului negru.

 

Bibliografie:

 

Macri V., Dumitrașcu Gh., s.a. Transfer de căldură, Ed.UT “Gh.Asachi”, Iaşi, 1996.

 

Popescu, A., Elemente Fundamentale de Transfer de Căldură, Ed. Eurobit, Timișoara, 2003

 

 

 

Frigotehnie

 

 1. Impactul agenților frigorifici asupra mediului.
 2. Schema şi ciclul teoretic al instalației frigorifice cu comprimare mecanică de vapori.
 3. Frigidere şi congelatoare casnice cu comprimare mecanică de vapori.
 4. Schema şi ciclul teoretic al instalației frigorifice cu comprimare mecanică de gaze.

 

Bibliografie:

 

Jugureanu E., Procese în instalaţii frigorifice. Vol. I, II. I.P. Iași, 1985.

 

Radcenco ş.a., Procese în instalaţii frigorifice. E.D.P., București, 1983.

 

Radcenco ş.a., Instalaţii frigorifice şi criogenice. Probleme şi aplicații. E.T, București, 1987.

 

 

 

Turbine cu abur şi gaze

 

 1. Cicluri de funcționare pentru turbomotoarele cu gaze (ciclul Rankine, ciclul Brayton).
 2. Calculul lungimii paletelor fixe şi mobile pentru treptele axiale de turbină.
 3. Randamentele treptei şi turbinei.
 4. Pierderi de energie în treapta şi turbină.

 

Bibliografie

 

Ursescu, D., Ţârdea, I.  Turbomotoare cu abur şi gaze. Vol.I. Procese. Ed. I.P.Iaşi, 1983.

 

Gavril Creţa, Turbine cu abur şi cu gaze, Ed. Tehnică București, 1996.

 

Cantuniar C.  Turbomaşini termice. Ed. Matrix Rom. București, 1998.

 

 

 

Generatoare de abur

 

 1. Aerul de ardere; coeficientul de exces de aer.
 2. Ecuația bilanțului termic al generatorului de abur.
 3. Randamentul generatorului de abur.
 4. Generatoare de abur cu volum mare de apă (ignitubulare); generatorul de abur ICI Caldaie GX .

 

Bibliografie

 

Bălănescu, D., Generatoare de abur. Ed. Politehnium, Iași, 2014

 

Ungureanu, C., Pănoiu, N., Zubcu, V., Ionel, Ioana. Combustibili. Instalaţii de ardere. Cazane. Ed. Politehnica, Timişoara, 1998.

 

 

 

Motoare

 

 1. Ciclul teoretic mixt, parametri termodinamici ai ciclului (din punctele caracteristice ciclului).
 2. Procesul de ardere in motorul de tip Otto studiat cu ajutorul diagramei indicate.
 3. Caracteristica de turație a motoarelor Diesel.

 

 

 

Bibliografie

 

Golgoțiu E., Procese și caracteristici ale motoarelor pentru automobile, U.T.IASI, 1995.

 

Grunwald B. , Teoria calculul si constructia motoarelor pentru autovehicule rutiere, EDP, Bucuresti, 1980.

 

Zugravel M. Motoare cu ardere internă. Procese termice și caracteristici, U.T. IASI, 1984.

 

SUBIECTE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

Program de studii MAȘINI ȘI INSTALAȚII PENTRU AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ

1. Analiza ciclului termodinamic al motorului cu aprindere prin comprimare.

2. Mărimile de stare ale vaporilor saturați umezi. Titlul vaporilor.

3. Determinarea grafică a mărimilor de stare ale aerului umed cu ajutorul diagramei h-x.

4. Ciclul de funcționare a unei instalații frigorifice cu comprimare mecanică de vapori într-o singură treaptă.

5. Aparate de tăiere a tulpinilor vegetale.

6. Parametrii de lucru și reglajele rabatorului.

7. Separarea tuberculilor de impurități pe tobe rotative.

8. Pluguri cu destinație generală. Clasificare. Construcție.

9. Indici calitativi de lucru la semănat.

10. Clasificarea și construcția cultivatoarelor.

11. Parametrii constructivi ai tractoarelor.

12. Sisteme de frânare a tractoarelor.

13. Etapele procesului de prelucrare primară a cerealelor într-un siloz de mare capacitate.

14. Calculul grosimii izolației termice la depozitele frigorifice.

15. Clasificarea procedeelor de uscare a produselor agricole. Uscătorul convectiv.

16. Materii prime utilizate în industria alimentară. Cereale.

17. Maşini pentru eliminat părţile necomestibile ale fructelor şi legumelor.

18. Maşini şi instalaţii pentru difuzia zahărului.

19. Procedee pentru dozarea lichidelor.

20. Utilaje şi instalaţii pentru epurarea apei uzate.

BIBLIOGRAFIE

1. Băisan I., Panaite C.E.  Tehnologii generale în industria alimentară. Editura PIM Iași, 2013

2. Crăciun V., Balan O.  Reciclarea reziduurilor și deșeurilor din agricultură și industria alimentară. Editura Cermi Iași, 2004

3. Dănescu A. Termotehnică și mașini termice. Editura Didactică și Pedagogică București 1985

4. Neagu C. Utilaje pentru prelucrarea primară și păstrarea produselor agricole. IP Iași 1987.

5. Neculăiasa V., Dănilă I.   Procese de lucru și mașini agricole de recoltat. Editura A92 Iași, 1995.

6. Neculăiasa V. Mișcarea autovehiculelor. Editura POLIROM Iași, 1996

7. Scripnic V., Babiciu P.  Mașini agricole. Editura Ceres București 1979

8. Stadoleanu O., Dumitrașcu Gh.  Elemente de termotehnică, mașini și instalații termice. Editura Pan Europe, 2001

9. Toma D., ș.a.   Tractoare și mașini agricole, partea I-a și a II-a. Editura Didactică și Pedagogică București 1981

10. Toma D., Sin Gh.  Calitatea lucrărilor agricole executate mecanizat pentru culturile de câmp. Editura Ceres București 1987.

11.  Țenu I.  Tehnologii, mașini și instalații pentru industrializarea produselor vegetale. Partea a II-a. Editura Junimea Iași, 1999.

 

SUBIECTE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

Program de studii:  CONSTRUCŢII DE AUTOVEHICULE

 1. Primul Principiu al termodinamicii.
 2. Gazul perfect: legi şi relaţii specifice, transformări: izocoră, izobară, izotermă, adiabată, politropică.
 3. Parametrii indicați și efectivi ai m.a.i.
 4. Ciclurile teoretice ale m.a.i., ipoteze, cicluri uzuale.
 5. Proiectarea ambreiajului cu disc de frictiune.
 6. Soluții constructive de cuplare manuală a treptelor schimbătoarelor de viteză.
 7. Sistemul de direcție (construcții, dimensionare și funcționare).
 8. Sistemul de frânare (soluții constructive și calcul de proiectare).
 9. Proiectarea pieselor subtiri, cu grosime constantă.
 10. Proiectarea formei (shape) unui solid virtual 3D.
 11. Dispozitive de încetinire, clasificare și condiții impuse.
 12. Microbuze- Determinare sarcinii  estimate pe axe în condiţiile încărcării la capacitatea maximă.
 13. Elemente și norme de securitate în proiectarea interiorului automobilelor.
 14. Determinarea rezistenţei aerodinamice în tunele aerodinamice.
 15. Elemente de cinematică. Geometria mecanismelor de suspensie utilizate la mașinile de competiție și agrement.
 16. Geometria sistemelor de directie a masinilor de competiție și agrement.
 17. Dinamica roții frânate.
 18. Aderența roții pe calea de rulare. Modelul elipsei de inerție.
 19. Controlul prevenirii blocării roților prin sistemul ABS.
 20. Blocul de control al unui sistem de injecție directă.

 

 BIBLIOGRAFIE:

 1. Note de curs (specifice fiecărei discipline)
 2. Dascalescu D , Dinamica autovehiculelor rutiere , Ed.Politehnium ,Iasi ,2008.
 3. Drosescu R.: Echipamentul Electric și Electronic al Autovehiculelor Rutiere, Iași, Ed. PIM, 2006;
 4. Golgotiu E., Procese si caracteristici ale motoarelor pentru automobile, U.T.IASI, 1995.
 5. Grunwald B. , Teoria calculul si constructia motoarelor pentru autovehicule rutiere, EDP, Bucuresti, 1980
 6. Livint Gheorghe, Radu Gaiginschi, Radu Drosescu ș.a., Vehicule Electrice Hibride, Casa de Editura Venus, 2006;
 7. Rakoși, E., Manolache, Gh., Procese și caracteristici ale m.a.i. pentru autovehicule rutiere, in format electronic, 2007
 8. Roşca R, E. Rakosi, V. Vâlcu, Gh. Manolache,  “Autovehicule rutiere şi tractoare”, Editura “Politehnium” Iaşi, ISBN 973-621-084-7, Iaşi, 2004
 9. Roşca R., E. Rakosi, Gh. Manolache, V. Roşu,  “Elemente de tehnologia autovehiculelor”,  Editura “Politehnium” Iaşi, ISBN 973-621-125-8, Iaşi, 2005
 10. Știrbu, Cr., Bujoreanu, C., Inginerie mecanica, calculator, AUTOCAD, Ed. TEHNOPRESS, Iasi, 2005.
 11. Știrbu, Cr., Proiecare asistata. CATIA. Suprafete, Volume, Ed. TEHNOPRESS, Iasi, 2011
 12. Știrbu, C., Bariz, Gh., 2005, Transmisii progresive auto și nu numai, Editura Tehnopress, Iași.


SUBIECTE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

specializarea INGINERIE MECANICĂ

 1. Solicitări simple
 2. Solicitări compuse
 3. Solicitări dinamice prin şoc
 4. Solicitări variabile
 5. Teorii de rezistenţă
 6. Ecuaţiile fundamentale ale teoriei elasticităţii
 7. Bazele calculului în domeniul plastic
 8. Tensiuni remanente la solicitările în domeniul elasto-plastic
 9. Ipoteze de bază în teoria elasticităţii şi rezistenţa materialelor. Metode de calcul de rezistenţă
 10.  Starea de tensiuni şi deformaţii
 11.  Enunţurile primului principiu al termodinamicii. Principiul I sub forma echivalenţei. Principiul I pentru transformări deschise. Principiul I pentru sisteme deschise
 12.  Entropia, principiul II pentru transformări reversibile. Variaţia de entropie în transformările deschise ale gazelor perfecte. Principiul II pentru transformări ireversibile. Entropia sistemelor izolate
 13.  Transformări simple ale gazelor perfecte
 14.  Ciclurile instalaţiilor energetice cu vapori
 15.  Ciclurile instalaţiilor frigorifice cu comprimare mecanică de vapori
 16.  Roţi dinţate cilindrice. Particularităţi geometrice. Aspecte tribologice. Calcul de rezistenţă. Modelare 3D. Asamblare virtuală
 17.  Arbori. Dimensionare. Verificare. Modelare virtuală
 18.  Îmbinări filetate. Aspecte tribologice. Calcul organologic. Modelare şi asamblare pe calculator
 19.  Îmbinări cu elemete elastice. Materiale. Caracteristici. Energia înmagazinată. Modelare 3D. Simulare virtuală funcţională
 20.  Cuplaje permanente mobile şi intermitente. Construcţii specifice. Considerente tribologice. Calcule de rezistenţă. Modelare şi asamblare virtuală. Simulare cinematică

Bibliografie

1.            Bârsănescu P. D., Rezistenţa materialelor, vol.1, Solicitări simple, Ed. Gh.Asachi, Iaşi, 2001

2.            Buzdugan Gh., Rezistenţa materialelor, Ed. Academiei, Bucureşti, 1986

3.            Dănescu Al., Termotehnică şi masini termice, EDP, Bucuresti, 1985

4.            Deutsch I., Rezistenţa materialelor, EDP, Bucureşti, 1979

5.            Gafitanu M., s.a., Organe de masini, vol. I si II, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1983 si 1985

6.            Gafitanu M. s.a., Organe de masini, vol. I si II, Ed. Tehnica, Bucuresti, 2002.

7            Leonăchescu N., Termotehnica, EDP, Bucuresti, 1981

8.            Mocanu F., Rezistenţa materialelor, vol1, Ed. TEHNOPRESS, Iaşi, 2006

9.            Mocanu F., Elemente de elasticitate şi plasticitate, Ed. TEHNOPRESS, Iaşi, 2010

10.          Mocanu F., Rezistenţa materialelor, vol2, Ed. TEHNOPRESS, Iaşi, 2011

11.          Olaru D., Tribologie, Ed. “Gh. Asachi”, Iasi, 1995

12.          Petrescu S., Petrescu S., Principiile termodinamicii, EDP, Bucuresti, 1983

13.          Popa B., Termotehnică şi masini termice, EDP.,Bucuresti, 1977

14.          Posea N., Rezistenţa materialelor, EDP, Bucureşti, 1979

15.          Sandru E., Termotehnică şi aparate termice, EDP, Bucuresti, 1982

16.          Stefanescu D., Termotehnică, EDP, Bucuresti, 1983

17.          Stirbu Cr., Prietenul SOLIDWORKS al proiectantului, Ed. TEHNOPRESS, Iasi, 2007

18.          Stirbu Cr., Proiectare asisitata CATIA. Suprafete. Volume, Ed. TEHNOPRESS, Iasi, 2011

19.          Tripa M., Rezistenţa materialelor, EDP, Bucureşti, 1967

 

SUBIECTE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

 specializarea MECATRONICĂ 

 

A.   Calculul și construcția elementelor mecatronice

1.    Transmisii prin curea dinţată: avantaje, forme constructive, structura curelei; algoritmul de proiectare a transmisiei prin curea dinţată.

2.    Transmisii șurub-piuliță cu bile: geometria elementelor constructive; metodologia de calcul a transmisiei șurub-piuliță cu bile.

3.    Angrenaje: cauze de distrugere şi criterii de calcul; metodologia de proiectare a angrenajelor cilindrice.

4.    Lagăre cu rulmenți: proiectarea lagărelor cu rulmenți (scheme de lăgăruire, tipuri de rulmenți, alegerea mărimii rulmenţilor).

5.    Sisteme de ghidare: tipuri constructive de ghidaje (cu alunecare, cu rostogolire, exemple); calculul sistemelor de ghidare cu alunecare în regim limită şi mixt.

6.    Procese tribologice: frecarea și uzarea în tribosisteme.

7.    Regimurile de ungere hidrodinamic și elastohidrodinamic: comparații, particularități, aplicații.

 

B.    Acţionarea sistemelor mecatronice

8.    Caracterizarea sistemelor de acţionare hidraulice, pneumatice şi hibride.

9.    Organizarea unei instalaţii hidraulice.

10.Structura unui sistem de acţionare pneumatic.

11.Unităţi pneumatice si pneumo-hidraulice de acţionare cu regimuri diferite de mişcare.

12.Automate programabile: structură, limbaje de programare.

C.    Sisteme automate și tehnica reglării

13.Sisteme de reglare automată cu regulatoare specializate.

14.Sisteme de reglare automată cu regulatoare unificate.

15.Elemente de execuție cu comandă bipozițională.

16.Elemente de execuţie cu comandă tripoziţională.

D.   Micromașini

17.Micromotoare de curent continuu (μMCC): caracterizare generală; comanda μMCC cu tranzistoare în regim liniar; comanda μMCC cu tranzistoare în comutație.

18.Metode de pornire a MAT: pornirea MAT cu rotor bobinat cu ajutorul unui reostat de pornire reglabil; pornirea MAT cu rotor în colivie; pornirea MAT cu rotor de construcție specială.

19.Servomotorul asincron trifazat (SAB). Reglarea vitezei și oprirea cu autofrânare.

20.Micromotoare pas cu pas (MPP): caracterizare generală; scheme de alimentare-comandă; reglarea incrementală a poziției cu MPP.

BIBLIOGRAFIE

1.     M.R. BĂLAN, Elemente constructive de mecatronică, Ed. TEHNOPRESS, 2007.

2.     M. GAFIȚANU, ș.a., Organe de mașini, vol. II, Ed. Tehnică, 1983.

3.     D. OLARU, Tribologia, Rotaprint, 1990.

4.     L. MASTACAN – Sisteme automate si tehnica reglarii, www.ac.tuiasi.ro/~lmastacan

5.     C. COJOCARU FILIPIUC – Micromasini de curent continuu si sincrone, Iasi, 2000

6.     C. COJOCARU FILIPIUC – Masini electrice speciale. Elemente de teorie si aplicatii, Iasi, 2000

7.     G. PRISACARU – Actionarea robotilor industriali, Ed. VIE, Iasi, 2000.

 

SUBIECTE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

 specializarea Robotica

1.    Analiza cinematica a mecanismelor cu bare (Exemplificare: mecanism patrulater articulate / mecanism manivela-piston / …)

2.    Mecanisme cu roti dintate cu axe mobile. Analiza cinematica. Conditii constructive.

3.    Definirea elementelor geometrice la roti dintate si angrenaje cilindrice.

4.    Echilibrarea mecanismelor (Conditii de echilibrare. Exemplificari).

5.    Arhitectura unui sistem robotizat de tip manipulator.

6.    Mecanisme de prehensiune (Clasificare. Exemple).

7.    Definirea parametrilor Denavit-Hartenberg standard.

8.    Matricea Jacobiana geometrica a robotilor seriali de tip manipulator (Generalitati).

9.    Singularitatile robotilor seriali de tip manipulator (Aspecte generale).

10.Componentele de baza ale unui robot mobil.

11.Probleme cheie in locomotia robotilor mobili.

12.Roboti pasitori (Avantaje, dezavantaje).

13.Tipuri de directie la robotii mobili cu roti.

14.Centrul instantaneu de rotatie al unui vehicul cu roti (Conditiile de deplasare fara alunecari).

15.Principii de proiectare a robotilor de tip manipulator.

16.Precizia de pozitionare a robotilor de tip manipulator (Acuratetea. Repetabilitatea de pozitionare).

17.Comanda motorului de curent continuu folosind PWM.

18.Limbajul de programare Melfa Basic IV. Comenzi pentru controlul miscarii si al pozitiei.

19.Planificarea traiectoriei în coordonate generalizate și coordonate operaționale.

20.Tipuri de comenzi pentru miscarile pe traiectorie ale unui robot de tip manipulator.

 

Bibliografie

 1. Doroftei, I., Introducere în roboţi păşitori, Editura CERMI, Iaşi, 1998.
 2. Doroftei, I., Arhitectura şi cinematica roboţilor, Editura CERMI, Iaşi, 2002.
 3. Doroftei, Robotica, Vol. 1, Ed. Tehnica, Stiintifica si Pedagogica CERMI, Iasi, 2005.
 4. Doroftei, Robotica, Vol. 2, Ed. Tehnica, Stiintifica si Pedagogica CERMI, Iasi, 2006.
 5. Doroftei, I., Roboţi mobili, Note de curs, UT Iaşi.
 6. Duca, C., Buium, Fl., Paraoaru, Mecanisme, Ed. “Gh. Asachi” Iasi, 2003.
 7. Oprisan, C., Popovici, A., Doroftei, I., Moldovanu, G., Introducere în cinematica şi dinamica roboţilor şi manipulatoarelor, Editura CERMI, Iaşi, 1998.
 8. Panescu, D.A., Sisteme de conducere a robotilor industriali, U.T. Iasi, 1995.
 9. Pozna, C., Comanda si controlul robotilor industriali, Univ. Transilvania din Brasov, 2000.
 10. Udrea, C., Panaitopol, H., Alexandrescu, N., Proiectarea structurilor mecanice din robotica, Editura Printech Bucureşti, 2000.
 11. Voicu, M., Lazar, C., Sisteme de conducere a robotilor industriali, vol. III, I.P. Iasi, 1989