UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Harta site-ului / Sitemap

 
   

Harta site-ului

Pagina principală a site-ului Facultății de Mecanică


Structura organizatorică a Facultății de Mecanică

- Conducerea Facultății

- Consiliul Facultății

- Comisiile Facultății

- Administrație

- Secretariat

Catedre

- Organe de Mașini și Mecatronică

• Membrii catedrei

• Facilități

• Discipline predate de membrii catedrei

• Cercetare și expertiză

- Rezistența Materialelor

• Membrii catedrei

• Facilități

• Discipline predate de membrii catedrei

• Cercetare și expertiză

- Teoria Mecanismelor și Robotică

• Membrii catedrei

• Facilități

• Discipline predate de membrii catedrei

• Cercetare și expertiză

- Termotehnică, Mașini Termice, Frigotehnie și Climatizare

• Membrii catedrei

• Facilități

• Discipline predate de membrii catedrei

• Cercetare și expertiză

- Motoare și Autovehicule Rutiere

• Membrii catedrei

• Facilități

• Discipline predate de membrii catedrei

• Cercetare și expertiză

- Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentară

• Membrii catedrei

• Facilități

• Discipline predate de membrii catedrei

• Cercetare și expertiză


Învățământ la Facultatea de Mecanică

- Specializări

- Planuri de învățământ 2006-2007 și 2007-2008

- Programe analitice 2006-2007

- Orarul anului universitar

- Programarea examenelor din sesiune

- Informații despre examenul de diplomă

- Subiecte pentru examenul de diplomă (toate specializările, următoarele două sesiuni)

- Comisiile pentru examenul de diplomă (toate specializările, următoarele două sesiuni)

- Comisiile pentru examenul de disertație / master (toate specializările, următoarele două sesiuni)

- Grade didactice preuniversitare (programe de pregătire, toate specializările)


Admitere

- Informații generale despre admitere

- Information for foreign applicants

- Condiții de înscriere la concursul de admitere

- Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

- Stabilirea rezultatelor concursului de admitere

- Criterii de repartizare a candidaților la concurs

- Admitere la masterat

- Studii de doctorat. Conducători științifici

- Cursuri postuniversitare organizate la Facultatea de Mecanică


Alte informații utile pentru studenții Facultății de Mecanică

- Cazare în căminele Facultății de Mecanică

Burse

• pentru rezultate profesionale

• sociale

• în străinătate

- Harta campusului universitar Tudor Vladimirescu, harta orașului Iași și harta zonei centrale

- Scurt istoric al învățământului ieșean și al Facultății de Mecanică

- Download - Fișiere oferite pentru descărcare

- Link-uri utile

- Asociația AMIS a absolvenților Facultății de Mecanică


Cercetare științifică la Facultatea de Mecanică

- Cercetare la catedre - principalele domenii abordate

- Contracte de cercetare PN II - 2007

- Granturi pe anul 2007

- Granturi pe anul 2008

- ROBOTICA 2006 - cuprinsul volumelor

- COMEFIM'9 2008 - cuprinsul volumelor

- Conferințele ACME

ACME 2004

• cuprinsul secțiunii 1 - Teoria mecanismelor

• cuprinsul secțiunii 2 - Mecanica corpurilor deformabile

• cuprinsul secțiunii 3 - Organe de mașini și Tribologie. Vibrații mecanice

• cuprinsul secțiunii 4 - Mecatronică și Robotică

• cuprinsul secțiunii 5 - Autovehicule

• cuprinsul secțiunii 6 - Motoare cu ardere internă, Compresoare și Tehnica temperaturilor joase

• cuprinsul secțiunii 7 - Termotehnică și sisteme termice

• cuprinsul secțiunii 8 - Tehnici și tehnologii în agricultură și în industria alimentară

ACME 2006

• cuprinsul secțiunii 1 - Organe de mașini și Tribologie

• cuprinsul secțiunii 2 - Mecatronică. Vibrații

• cuprinsul secțiunii 3 - Mecanica corpurilor deformabile

• cuprinsul secțiunii 4 - Autovehicule și Motoare cu ardere internă

• cuprinsul secțiunii 5 - Termotehnică

• cuprinsul secțiunii 6 - Teoria mecanismelor și Robotică

• cuprinsul secțiunii 7 - Tehnici și tehnologii în agricultură și în industria alimentară

ACME 2008 (inclusiv rezumatele lucrărilor)

• cuprinsul secțiunii 1 - Proiectarea mașinilor, Tribologie, CAD, Vibrații mecanice

• cuprinsul secțiunii 2 - Teoria mecanismelor și mașinilor. Robotică

• cuprinsul secțiunii 3 - Mecanica corpurilor deformabile

• cuprinsul secțiunii 4 - Autovehicule și Motoare cu ardere internă

• cuprinsul secțiunii 5 - Termotehnică aplicată, Transfer de căldură, Energii regenerabile

• cuprinsul secțiunii 6 - Ingineria sistemelor termice

• cuprinsul secțiunii 7 - Tehnologii în agricultură și în industria alimentară

- Manifestarea festivă "Trecut și prezent în învățământul de inginerie mecanică la Iași" - 28 noiembrie 2008


Diverse

- Cum puteți contacta Facultatea de Mecanică din Iași

- Contactarea administratorilor site-ului

- Harta site-ului