UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Organe de Mașini și Mecatronică

 
   

 Centrul OMM

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Ștefan Grigoraș

profesor universitar, doctor inginer

Data și locul nașterii:

07.06.1951, Dumești - IașiStudii

• Liceul “Costache Negruzzi” din Iași - promoția 1970

• Facultatea de Mecanică, Secția T.C.M. - promoția 1975


Doctorat

• anul: 1989

• domeniul: Inginerie mecanică

• titlul tezei: Contribuții cu privire la posibilitățile de reducere a consumului de rulmenți prin elaborarea unor metode de reutilizare și recondiționare a acestora

• conducător științific: prof.univ.dr.ing. Mihai Gafițanu


Carieră

• 1975-1979 - inginer stagiar la I.M.A.M.U.S., Iași

• 1979-1990 - asistent la catedra "Organe de Mașini și Mecanisme” a Facultății de Mecanică din Institutul Politehnic Iași

• 1990-1993 - șef de lucrări la catedra "Organe de mașini și utilaje” - U.T. Iași

• 1993-2000 - conferențiar la catedra "Organe de mașini și utilaje”- U.T. Iași

• 2000 – prezent - profesor la catedra "Organe de mașini și utilaje”- U.T. Iași


Discipline predate:

• Organe de mașini;

• Mecanisme și organe de mașini;

• Vibrații mecanice;

• Inginerie mecanică;

• Fiabilitate și terotehnică.


Domenii principale de cercetare abordate

• recondiționarea suprafeței de contact;

• zgomote și vibrații ( diagnoză vibro-acustică);

• îmbinări filetate speciale;

• organe de mașini.


Membru în societăți științifice și profesionale:

• Asociația Română de Tribologie


Recunoaștere internațională:

• 1. The 26th Israel Conference on Mechanical Engineering, Haifa, 1996- 1 lucrare

• 2. The 27th Israel Conference on Mechanical Engineering, Haifa, 1998- 3 lucrări

• 3. 11th Intrnational Colloquium - Industrial and Automotive Lubrication, Esslingen, Germany, 1998- 1 lucrare

• 4. 46eme Salon mondial de l' innovation, de la recherche et des nouvelles technologies-EUREKA'97, Bruxelles, 1997- un brevet medaliat cu aur

• 5. Mobilitate de 2 săptămâni în Franța (Amiens și Compiegne) - Proiect Leonardo da Vinci nr. PL-83509

• 6. Mobilitate de 2 săptămîni în Franța ( U.T. Compiegne ) – Proiect Leonardo da Vinci nr. RO/2000/85107/EX

• 7. ASME-Greek Section, First National Conference on Recent Advances in Mechanical Engineering, Patras, Greece, 2001 – 4 lucrări prezentate ; chairman la 2 secțiuni

• 8. BALKANTRIB'2002, Kayseri, Turcia, 2002 – 4 lucrări; chairman la secțiunea A4

• 9. CONGRESS'05, Sofia, Bulgaria – 2 lucrări


Publicații:

• cărți cu ISBN, publicate în edituri recunoscute CNCSIS: 5

• cursuri și îndrumare publicate în Universitate: 6

• articole în reviste, sesiuni științifice: 80


Lucrări reprezentative:

• G. Ianuș, Șt. Grigoraș ș.a., The Effects of the Damaged Structure of Grease's Soaps on Ball Bearings Vibration. Revista Materiale plastice, nr.1/2007, pag. 47-50, ISSN-0025/5289.

• L. Hâncu, Șt. Grigoraș ș.a., Consideratins about Filling Materials Influence upon Deflection of Epoxy. Revista Materiale plastice, nr.2/2007, pag. 155-158, ISSN-0025/5289.

• M. Crețan, Șt. Grigoraș ș.a., Wear of Human Prosthetic Devices of Ultra-High-Molecular Weight Polyethylene as Result of Mechanical Compression. Revista Materiale plastice, nr.3/2007, pag. 217-220, ISSN-0025/5289.

• Tiron M.C., Grigoraș Șt., Farcaș F., Farcaș A., Greased Rolling Bearings Deterioration in the Presence of the Electrical Field. Revista Materiale plastice, nr.4/2007, ISSN-0025/5289.

• M. Crețan, Șt. Grigoraș ș.a., HEMA Based Copolimers as Future Materials in Intervetrebral Disc Replacements. Revista Materiale plastice, nr.1/2008, pag. 109-112, ISSN-0025/5289.

• M. Gafițanu, Șt. Grigoraș, Gh. Bariz, C. Știrbu, Gh. Hagiu, T. Dumitrache, Original Joint for Casings and Tubings. Theoretical Analyses. The 26th Israel Conference on Mechanical Engineering, Haifa, 1996, 154-156.

• Șt. Grigoraș, F. Farcaș, C. Racocea, M. Tiron, Optimum Speed On Bearings Concerning Lubricant Adhesion Energy. 11th International Colloquium - Industrial and Automotive Lubrication, Esslingen, Germany, 1988, vol.I, 703-706.

• F. Farcaș, Șt. Grigoraș, M. Tiron, A General View on Reconditioned Point Contact Service Life Versus Standard One. The 27th Israel Conference on Mechanical Engineering, Haifa, 1998, 664-665.

• Șt. Grigoraș, F. Farcaș, C. Știrbu, Bearings Reconditioning when Considering the Linear Contact Case. The 27th Israel Conference on Mechanical Engineering, Haifa, 1998, 666-667.

• M. Gafițanu, Șt. Grigoraș, C. Știrbu. Gh. Bariz, Gh. Hagiu, T. Dumitrache, D. Călărășanu, High Performance Casing Threaded Joint. The 27th Israel Conference on Mechanical Engineering, Haifa, 1998, 489-491.

• Șt. Grigoraș, Contact Surface Reconditioning. Experimental Results and Designing. The 3rd International Conference of Tribology, BALKANTRIB-99,Sinaia, 359-363.

• Șt. Grigoraș, C. Racocea, Rig and Experimental Method for the Reception Test of the 390905 Type Double Tapered Roller Bearing. The 3rd International Conference of Tribology, BALKANTRIB-99, Sinaia, 353-357.

• Șt. Grigoraș, C. Știrbu, Cumulative Deterioration of the Reconditioned Rolling Contact. ASME-Greek Section, First National Conference on Recent Advances in Mechanical Engineering, Patras, Greece, 2001, 50.

• Șt. Grigoraș, C. Știrbu, Functional Aspect of a Threaded Joint for Tubing and Casing. ASME-Greek Section, First National Conference on Recent Advances in Mechanical Engineering, Patras, Greece, 2001, 151.

• C. Știrbu, Șt. Grigoraș, Dynamic Analysis of Spherical Roller Bearings Functioning. ASME-Greek Section, First National Conference on Recent Advances in Mechanical Engineering, Patras, Greece, 2001, 51.

• C. Știrbu, Șt. Grigoraș, Experimental Evaluation of Losses in Spherical Roller Bearings. ASME-Greek Section, First National Conference on Recent Advances in Mechanical Engineering, Patras, Greece, 2001, 52.

• C. Știrbu, Șt. Grigoraș, Method and Calculus Programme for Spherical Roller Bearings Design. The 4-th International Conference on Tribology – BALKANTRIB'2002, Turcia, 633-638.

• C. Știrbu, Șt. Grigoraș, Theoretical Aspects on "Petrotub" Threaded Joints Functioning. The 4-th International Conference on Tribology – BALKANTRIB'2002, Turcia, 174-178.

• Șt. Grigoraș, C. Știrbu, Testing Machine for the Contact Fatigue Steel. The 4-th International Conference on Tribology – BALKANTRIB'2002, Turcia, 658-661.

• Șt. Grigoraș, C. Știrbu, Reliability of Initial Screwing Joints with Fixing Bolts. The 4-th International Conference on Tribology – BALKANTRIB'2002, Turcia, 163-167.

• C. Știrbu, Șt. Grigoraș, Modern Threaded Joints for Tubing and Casing. Constructive Solutions and General Theoretical Considerations. International Conference Mechanics And Machine Elements, Sofia, 2005.

• Șt. Grigoraș, C. Știrbu, Theoretical and Experimental Analysis of a new Threaded Integral Joint Type for Tubing and Casing. International Conference Mechanics And Machine Elements, Sofia, 2005.

• Șt. Grigoraș, C. Știrbu, Reliability Control of Rolling Bearings. A new Version of Testing Rig. International Conference Mechanics And Machine Elements, Sofia, 2006.

• C. Știrbu, Șt. Grigoraș, A new Version of Threaded Joints - Petrotub Joint. International Conference Mechanics And Machine Elements, Sofia, 2006.

• Șt. Grigoraș, C. Știrbu, Tapered Threaded Joint for Tubing and Casing. Theoretical Consideration and Design Problems. International Conference Mechanics And Machine Elements, Sofia, 2006.

• C. Știrbu, Șt. Grigoraș, A Single Step Cylindrical Tapered Joint for Tubing and Casing. Correlation Between Theoretical and Experimental Consideration. International Conference Mechanics And Machine Elements, Sofia, 2006.


Diverse:

• Vicepreședinte al Filialei AGIR Iași, 2002 - prezent

• Lider al Filialei Facultății de Mecanică a sindicatului din U.T. Iași, 1998-2004

• Lider al Sindicatului Salariaților din Universitatea Tehnică Iași, 2004 - prezent

• Membru în Biroul Executiv ALMA MATER, 2004-2007

• Vicepresedinte F.N.S. ALMA MATER, 2007 - prezent

• Membru asociat al Facultății Transfrontaliere de Inginerie de pe lângă Universitatea Tehnică a Moldovei - Chișinău

• Vicepreședinte al Filialei Iași A.G.I.R.

• Referent științific la Revista de Chimie (ISI)

• Referent științific la Revista de Materiale Plastice (ISI)

• Referent științific la Editura Institutului european - Iași

• Referent științific la Editura TEHNOPRESS - Iași


Hobby-uri:

excursii; fotbal