UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Doctorat

 
   

Studii de doctorat

Programul de doctorat oferă studii aprofundate în inginerie mecanică și poate fi urmat la studii cu frecvență (pentru o perioadă de 3 ani) sau la studii fără frecvență (pentru o perioadă de 3 ani).

Funcție de tematica abordată, teza de doctorat va cuprinde analiză teoretică, parte experimentală și / sau modelare numerică.

Candidatul va susține examene pe parcurs și o prezentare / examinare finală. La îndeplinirea tuturor cerințelor programului candidatul va obține o diplomă de Doctor în Inginerie Mecanică.


Conducători științifici de doctorat - domeniul Inginerie mecanică

Organe de Mașini, Vibrații și Tribologie


• prof.univ.dr.ing. Mihai GAFIȚANU

• prof.univ.dr.ing. Spiridon CREȚU

• prof.univ.dr.ing. Dumitru OLARU


Motoare cu Ardere Internă


• prof.univ.dr.ing. Mircea ZUGRĂVEL


Mașini și Echipamente Termice


• prof.univ.dr.ing. Emil JUGUREANU


Teoria Mecanismelor


• prof.univ.dr.ing. Vasile MERTICARU

• prof.univ.dr.ing. Virgil ATANASIU


Rezistența Materialelor


• prof.univ.dr.ing. Paul BÂRSĂNESCU


Mașini Agricole


• prof.univ.dr.ing. Vasile NECULĂIASAConducători științifici de doctorat - domeniul Ingineria autovehiculelor

• prof.univ.dr.ing. Radu GAIGINSCHI

• prof.univ.dr.ing. Dan DĂSCĂLESCUInformații despre proiectul "BURSE DOCTORALE - O INVESTIȚIE ÎN INTELIGENȚĂ (BRAIN)” cu finanțare nerambursabilă oferită de Fondul Social European și Guvernul României, care se implementează în perioada 2008 – 2011 la Universitatea Tehnic㠓Gheorghe Asachi” din Iași

Puteți consulta planul de învățământ al Școlii doctorale apăsând aici.

Pentru informații despre admiterea la doctorat consultați secțiunea Admitere.