UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

   

Centrul de Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentară

 
   

 Centrul MAIA

  Membrii centrului
  Facilități
  Discipline
  Cercetare

Vasile Neculăiasa

profesor universitar consultant, doctor inginer

Data și locul nașterii:

19.11.1937, comuna Boroaia, județul SuceavaStudii

• Liceul industrial de Mecanică și Siderurgie din Roman - promoția 1958

• Facultatea de Mecanică, Institutul Politehnic Timișoara - promoția 1963


Doctorat

• anul susținerii: 1974

• domeniul: Inginerie mecanică

• titlul tezei: : Contribuții la studiul uzurii abrazive, factor al durabilității sculelor de prelucrat solul

• conducător științific: prof.univ.dr.ing. Constantin Picoș


Carieră

• 1963-1966 – preparator (Timișoara și Iași)

• 1966-1969 - asistent universitar

• 1969–1977 – șef de lucrări

• 1977-1990 – conferențiar

• 1990–2006 – profesor universitar

• 2006–în prezent – profesor universitar consultant


Discipline predate:

• Operații și procese ale mașinilor agricole de recoltat;

• Dinamica autovehiculelor;

• Exploatarea utilajelor agricole;

• Utilaje pentru deformări plastice;

• Mașini de construcții.


Conducător de doctorat în domeniul

• Inginerie Mecanică


Teze de doctorat conduse și susținute:

• Nedeff Valentin - “Contribuții la studiul posibilităților de reducere a consumului de energie la lucrările agricole”, Universitatea Tehnic㠓Gheorghe Asachi” Iași, 1995;

• Țenu Ioan - “Contribuții la studiul uzurii tribocorozive cu aplicații la mașinile și instalațiile din agricultură și industria alimentară”, Universitatea Tehnic㠓Georghe Asachi” Iași, 1995;

• Gârniceanu Gheorghe - ”Contribuții la studiul procesului de dislocare a sfeclei de zahăr în vederea îmbunătățirii indicilor calitativi de lucru”, Universitatea Tehnic㠓Georghe Asachi” Iași, 1997;

• Balan Ovidiu - “Contribuții privind procesul de lucru la mașinile de plantat răsaduri “, Universitatea Tehnic㠓Georghe Asachi” Iași, 1998;

• Băisan Ioan - “Contribuții la studiul procesului de recoltare mecanizată a strugurilor”, Universitatea Tehnic㠓Georghe Asachi” Iași, 1998;

• Filipescu Ilie - “Contribuții la tăierea mecanizată a viței de vie în uscat“, Universitatea Tehnic㠓Georghe Asachi” Iași, 1999;

• Eșanu Gheorghe - “Contribuții la studiul mașinilor de semănat (de precizie) destinate micilor exploatații agricole“, Universitatea Tehnic㠓Georghe Asachi” Iași, 1999;

• Moșneguțu Emilian Florin - “Contribuții privind sortarea aerodinamică a produselor agricole”, Universitatea Tehnic㠓Georghe Asachi” Iași, 2006;

• Panainte Mirela - “Cercetări privind optimizarea procesului de mărunțire a produselor agroalimentare”, Universitatea Tehnic㠓Georghe Asachi” Iași, 2008;


Domenii principale de cercetare abordate

• Cercetări tribologice;

• Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară;

• Dinamica autovehiculelor.


Membru în societăți științifice și profesionale:

• Asociația Națională a Evaluatorilor

• Asociația absolvenților Facultății de Mecanică din Iași (AMIS)

• Asociația Constatatorilor și evaluatorilor de daune din evenimente rutiere

• Asociația inginerilor mecanici agricoli


Recunoaștere internațională:

• prin Programul Tempus phare, 1999-2003 - responsabil program


Publicații:

• cărți cu ISBN, publicate în edituri recunoscute CNCSIS: 6

• cursuri și îndrumare publicate în Universitate: 17

• articole în reviste, sesiuni științifice: 190


Diverse:

• granturi: - 4

• stagii de specializare: - 5

• profesor invitat la 3 universităti (Stuttgart, Gent și Kalamata)


Hobby-uri:

evaluări de bunuri